🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vucskics
következő 🡲

Vucskics Gyula (Szalárd, Bihar vm., 1865. márc. 31.–1913 után?): plébános. – 1887. X. 16: váradi egyhm-s pappá szent., udvari kp., az →Augustineumban képezte tovább magát, ahol teol. dr. 1890: Nagyváradon kp., 1892: teol. tanár, ő vezette be a szemin-ba a ker. társad.tud. tanítását. 1897. X-: nagyvárad-újvárosi plnos; 1907-: a Pauli Szent Vincéről nev. Irgalmas Nővérek várad-újvárosi Immaculata-int. ig. Az Aquinói Szt Tamás Társ. tagja. – Írásai: Hittud. Folyóir. (1890), Bölcseleti Folyóir. (1892: Milyen legyen a kritikai ismertetés) – M.: Munkabér és sztrájk. [Előadás] Nagyvárad, 1896. – Emléklombok Schlauch Lőrinc bíbornok-pp. aranymiséjéről. (Uo., 1897) – A kereszt iskolája. Nagyböjti elmélkedések. Nagyvárad, 1905. – Megszentelt hazaszeretet. Egyh. beszéd 1906. VIII. 20. Szt István napján, Bécsben. Uo., 1906. – A Pauli Szt. Vincéről nev. Irgalmas Nővérek várad-újvárosi Immaculata-int. (el. isk., polg. isk., óvónőképző, mintaóvoda) 1907/08–1912/13. é. ért. Szerk. (1909/10: Serly Viktorral) Nagyvárad, 1908–1913. – A kínszenvedés eszközei és ereklyéi. 7 nagybőjti elmélkedés és egy fölolvasás. Nagyvárad, 1909. (Klny. Borromeus) – Szentbeszéd esküvőn. Bp., (é. n.) – Kereszténység és demokrácia. Bp., (é. n.) – Ünnepi beszéd. Nagyvárad, 1917. – Az Úr Jézus ereklyéi. Bp., 1918. (Keresztény kiskvtár, 30/31.) – Nogáll János életrajza és int-ének tört-e. Némethy Gyula és Nagy Lajos közreműködésével írta. Nagyvárad, 1918. – Szabadság, egyenlőség, testvériség és az élet kenyere. Uo., 1919. (Keresztény Füzetek 1.) – Magánügy-e a vallás? Uo., 1919. (U. az 2. ) – Kereszt és munka. Uo., 1919. (U. az 3.) – A nagyváradi Tiszántúl napilap 1896. XI. 10.–1913. XII. 18: szerk. 88

Bihar vm. 1901. – Szinnyei XIV: – EMIB 1919:29b. – Kemény 1942:298. – Viczián 1995:147. (1819.) – Monoki 1997. (3054, 6593-6595.) – Berzeviczy 2000: 810. – Értesítők 13. 2005: 25043–048. – Gulyás-Viczián XXXI: (kz-ban)