🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vucskits
következő 🡲

Vucskits Jenő, Vucskics (*Boldogasszonyfalva, Moson vm., 1879.): gimáziumi igazgató. – 1902: m-lat. szakos középisk. tanári okl. szerzett, 1902–07: a marosvásárhelyi r. k. gimn., 1907. VIII. 29–1919: a nagyváradi r. k., 1920–25: az egri áll. Dobó istván főreálisk. tanára, 1925. VIII. 11–1937: a miskolci kir. kat. Fráter György gimn. ig. Zenét is tanított. – Írásai: Bölcseleti Folyóir. (1902: Még valamit a bölcselet m. nyelvéről), M. Szle (1902), Marosvásárhelyi Kath. Főgimn. ért. (1904/05: Egy történeti személy 2 költői feldolgozása), Tiszántúl (1908. 11/14), Alkotmány (1911), M. Középisk. (1912), Egri Egyházm. Közl. (1922: 14. Tárkányi Béla helye az irod-ban 1–2. r.; 1924: 113. A szó; 1927: 40. A 10 é. Szt Alajos Diákszöv. első jubileuma; 1928: 81. A miskolci kat. ünnepségek), A Gárdonyi Társaság első évkve, 1925-ös naptárral. Eger, 1924. (Tervek ...; „Az ember tragédiája" magyarsága. Előszóféle részlet egy nagyobb Madách-tanulmányból), Gárdonyi Társ. ért. 1. Uo., 1926. (Az egri remeteség intései), Miskolc. (Bp., 1929: A miskolci kir. kat. gimn.), M. Kultúra (1937), A lelki barátságról. [(Írta Boldog Elréd. Ford. Henkey-Hőnig Károly). Tájékoztatóval és az író életrajzával ell. Miskolc 1943] – M.: A Vesta-szűzek. Régiségtani értek. Keszthely, 1903. – A miskolci kir. kath. Fráter György gimn. 1925/26–1936/37. 1937. ért. Közzétette. Miskolc, 1926–1937. 88

Kalmár 1907:114., 1910:273. – Barthos-Csetri 1923:104. – Barthos-Csetri-Luttor 1931:141. – Jámbor 1936:143. – Puskás 1979:192. – Értesítők 11. 2003. (20567–20578.) – Marosvásárhely kvészete 1944-ig. 2. köt. Marosvásárhely, 2005:3069. – Gulyás-Viczián XXXI: (kz-ban)