🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vukov
következő 🡲

Vukov János SJ (Szabadka, Bács-Bodrog vm. 1887. dec. 27.–Bp., 1933. aug. 11.): házfőnök. – 1907. VII. 30: Nagyszombatban lépett a r-be, 1910–11: Kalocsán gimn. tan., 1912: Innsbruckban fil. hallg., 1915: Szatmárnémetiben a pp-i koll. elöljárója. 1916: a kalocsai gimn. 2. o-ban földr-ot, m. és lat., nyelvet tanított. 1917–20: Innsbruckban teol. hallg., ahol a bölcs. és teol. dr. 1921: Szegeden a 3. probációra készült, az újoncmester segítője, h. házgondnok, fölvételiztető, 1922: Érden házgondnok, újoncmester, lelkész és házi tanácsadó. 1923–26: Pécsett a Pius-gimn. 3–8. o. hittanára, s a szemin. lelki ig-ja, 1924. VIII. 15: letette 4. fogadalmát. Bpen 1927–28: tarfőn-i titkár, kvcenzor, tp-i gyóntató, házi tanácsadó. 1928–30: Bp-Zugligetben az újonnan megalakult →Manréza lelkigyakorlatos ház és a vele egyesített újoncház főn-e és újoncmestere. 1928–29: tpi gyóntató is, 1928–30: a →Mária-Kongregáció prézese és rtart-i tanácsadó. 1931: hitokt., 1931–33: számvizsgáló. 1928–30: mint a r.tart. kiküldöttje részt vett a római r-i gyűlésen; hitszónok, kongreg-k és lelkigyakorlatok vez-je. – Cikkei: M. Kultúra; Emlékkv. Szt Imre hg. 900 é. jubileumára. (Bp. 1930: Szt Imre és a kat. ifjúság) – M: Táncoljunk? Bp., 1928. (2. kiad. 1928) – Jézus keresztje és az én keresztem. Uo., 1929. – Loyolai Szt Ignác lelki gyakorlatai. Ford. bev. és jegyz. Uo., 1931. 88

MKA 1928:228. – M. társ. lex. 1931:237. – Bikfalvi 2009. –Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)