🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zöldkereszt mozgalom
következő 🡲

Zöldkereszt mozgalom: állami népegészségügyi szervezet Magyarországon a két világháború között. – Az Orsz. Közegészségügyi Int. által 1926-tól indított modellkísérletekre (mintajárásokra) alapozva 1930-tól →Johan Béla belügymin. államtitkár megkezdte egy orsz. gondozói intézményhálózat szervezését. A ~ feladata elsősorban a falvakban az anya- és csecsemővédelem, az iskolásgyermekek egészségvédelme, a legveszélyesebb fertőző betegségek (TBC, malária, nemi betegségek, trachoma) elleni küzdelem. Szervezte a rászorultak házi ápolását, ellátott egyes szociális-élelmezési feladatokat (ingyenes „tejakció”, „cukorakció” rászoruló falusi anyáknak és csecsemőknek, gyerekeknek) is. Iskolafogászatokat, napköziotthonokat állított föl, egészséges kutakat létesített. Központjai a tisztiorvosok által irányított falusi egészségházak, a feladatokat (köztük tanácsadásokat, rendeléseket, rendszeres családlátogatásokat) ellátó zöldkeresztes védőnők középszintű eü. kiképzést kaptak. A 730/1940. BM. számú rendelet 1941. I. 1-től a teljes anya- és csecsemővédelmet országosan a ~ feladatkörébe utalta, a 25 éve anya- és csecsemővédelemmel foglalkozó Orsz. Stefánia Szöv. a ~at támogató Orsz. Egészségvédelmi Szöv-gé alakult át, kiépített intézethálózatát annak rendelkezésére bocsátva. A ~at, főleg az építkezéseket kezdetben a Rockefeller Alapítvány segítette, ill. a Nemzeti Bank elnökének szervezésében intézményektől gyűjtött pénzből „Faluszociális Alap”-ot  létesítettek.N.D.