🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zinger
következő 🡲

Zinger Fülöp Iván János OPraem (Eger, Heves és Külső–Szolnok vm., 1738. júl. 24. – Mecenzéf(?), 1792[?]. dec. 1., kb. 53 é.): plébános. – Jászón lépett a r-be, 1760. II. 2: szerz. fog. tett, 1762. VIII. 15: pappá szent. Rozsnyón kp., a szegyh. kórusmestere, zeneszerző (a rozsnyói ppi levtár gyűjtem-ében fennmaradt „Pange lingua..." kezdetű szerzeményének kz-a és 10 m., lat. és tót alkalmi verse). Jászon alperjel, majd perjel s a növendékek mestere, 1767–92: Mecenzéfen plébános, esp., ap. protonot. 1792: még tanúja volt a jászói tűzvésznek. – Írása: Rozsnyói Egyházi Töredékek, 3. füz. (Rozsnyó, 1834: A kath-ok lélek-esméretét nem kell megsérteni) – M: Jubilaeum Sacerdotale Quinquagenarium Illustr., Reverend. ac Ámpliss. Dom. Andraeae Sauberer Praelati et Abbatis de Castro Jászó, die secunda Julii filialis gratitudinis sermone celebratum. Kassa, (1776) – Fiúi hódolás, mellyet Méltgs és Ft. Scitovszky János urnak, Rosnyói megyés püspöknek stb. neve ünnepére a hellybeli nevendékpapság Sz. Iván hava 24-kén 1831. ajánl. Rozsnyó, 1831. – Álnevei: Zinger János; Zinger Phil. Joan, Bapt. 88

Szinnyei XIV:1866. – Kovács 1996:363. – Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón? Somorja, 1999:406. – Gulyás–Viczián XXXIII: (kz: )