🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsatkovics
következő 🡲

Zsatkovics Emil István Dénes, OSBM (Fábiánháza, Szatmár vm., 1891. aug. 8.–Bodrogkeresztúr, 1972. jan. 18.): szerzetes pap. – A gimn-ot 1903–06: Nagykállóban, 1906–10: Ungvárt, a teol-t 1910–14: uo. végezte. 1910. I. 6: Máriapócson lépett a r-be, egyszerű fog-át 1911. IV. 18: uo., ünnepélyes nagyfog-át 1914. IV. 20: Ungvárt tette, ahol IX. 21: pappá szent. A rendi refomot elfogadva 1921. VI. 16–1922.VII. 17: Munkács-Csernekhegyen novícius. – 1914–19: Ungvárt internátusi pref., 1920: Máriapócson segédlelkész, 1923: a kegytp. ig-ja. 1932: Miszticén szerz., 1935: Máriapócson lelkipásztor, 1943. Ungvárt házfőn. 1946: Makón segédlelkész és házfőn. 1948: Zemplénagárdon kisegítő lelkész, 1950. IX. 1: nyugdíjazták. – 1951: Mezőladányban szervező lelkész, 1962: Tarcalban nyugdíjas kisegítő lelkész. – M: Szentóra. Összeáll. Máriapócs, 1938. – 1925–30: szerk. A Máriapócsi Virágoskert havi folyóiratot. r.k.

Zsatkovics György Kálmán (Ungvár, Ung vm., 1855. okt. 20.–Malmos, 1920. szept. 25.): g.k. esperes, történetíró. – A gimn-ot Ungvárt és Nagyváradon, a teol-t Ungvárt és Esztergomban végezte. Pásztélyi Kovács pp. 1881. III. 27: pappá szent. 1881: Nagyrákócon s-lelkész, 1885: Izán, 1886: Malmoson parókus, 1895: szolyvai esp. 1911: sztszéki tan. Életét a mo-i ruszinok és a munkácsi egyhm. tört-nek kutatására sztelte. Szerk. az ungvári Kelet c. m. nyelvű, de ruszin érdekeltségű újságot. – Fm: Az egri ppség befolyása s a munkácsi egyhm. küzdelme e befolyás ellen. (Századok, 1884); A mo-i oroszok tört-írásának tört. (Századok, 1900) – Malmos beregm. község parasztgazdáinak monográfiája. Bp., 1900. (Klny. M. Gazdák Szléje) – A máramarosi gör.szert. orosz egyh. és vicariátus tört. Ungvár, 1909. – Cikkei 1904: a G.k. Hírl-ban: Visszapillantás. A XIX. sz. 2. felének ruszin hírlaptört-ére. (I. 28.); Hogyan és miként terjed a kivándorlás. (I. 30.); Néhány szó a papnev-ről egyhm-nkben. (IX. 17.); A szem-i nevelésünkről. (X. 22.) E tanulm-okban a lat. helyett a m. tanítási nyelv bevezetését javasolta. P.I.

Hodinka 1909:35. – Szinnyei XIV:1926. (*okt.16.) – Mayer 1977:160. – Bendász István közlése