🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bubnics
következő 🡲

Bubnics Mihály (Borostyánkő, Pozsony vm., 1877. máj. 22.-Rozsnyó, 1945. febr. 22.): megyéspüspök. - A gimn-ot Szentgyörgyön, Pozsonyban és Esztergomban, a teol-t Esztergomban végezte. 1900. VI. 22: Szentgyörgyön pappá szent. ui. és 1902: Pöstyénben kp., ahol népnev. előadásokat szervezett, s ebbe a világi hivatalokat is bevonta. Szövetk. alapításával gazd-ilag is megerősítette az eladósodott községet; az eladott községi birtokok 1/3-át sikerült visszavásároltatnia. 1908: Vágmedencén adm., majd plnos. Az Oltárisztség kultuszával a községet annyira megnevelte, hogy 13 é. nem volt per; isk-t, tanítói házakat, szövetk. házat építtetett, helyreállíttatta a tp-ot. 1923: Nagytapolcsányban esp-plnos és p. kamarás. Passiójátékokat írt, melyeket nyári vasárnapokon adtak elő. 1925. X: szcilliumi cpp-ké nevezték ki, XII. 8: Pozsonyban pp-ké szent. A rozsnyói egyhm. ap. korm-ja lett, a széket XII. 15: foglalta el. - A Sztszék a m. és a csehszl. kormány előzetes beleegyezése nélkül nevezte ki ~t. A csehszl. kormány Blaha besztercebányai és Kmetyko nyitrai mpp-ök pártolásával a rozsnyói egyhm-t föloszlatni szándékozván biz-ot küldött Rómába, de ~nak a föloszlatást Csárszky kassai és Vojtassák szepesi pp-ök támogatásával sikerült megakadályozni. 1933. II: a Kat. Akció m. részére orsz. értekezletet tartott, és új tisztségviselőket neveztetett ki. A m. egy. és főisk. ifjak Prohászka Köreit az AC m. része főisk. tagozatának nyilvánította, s megalakította a Kat. Akció Orsz. Ifj. Tanácsát. Az I. bécsi döntés után a m. kormány közbenjárására XII. Pius 1939. VII: kinevezte rozsnyói mpp-nek, X. 1: iktatták be. - M: M. pol. és közig. compass 1919-1939. Bp., 1939. T.E.

Schem. Strig. 1917:303. - Ogy. alm. 1939:415. Arck. - Ker. m. közél. alm. I:146. - Gulyás IV:143. - Pilinyi 1943:195. (*Nagyszombat) - Salacz 1975:136. - SBS I:336.