🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Caracalla
következő 🡲

Caracalla, Marcus Aurelius Antonius (Róma, 188. ápr. 4.-Mezopotámia, Carrhae közelében, 217. ápr. 8.): Septimius Severus utódaként római császár Szt I. Viktor és Szt Zefirin pápák idejében (ur. 211-217). - Septimius S. és Julia Domna fia. Atyja ~t és öccsét, Getát társuralkodóként maga mellé vette. A 2 fiú azonban csak könnyelműségre hajlásban hasonlított egymáshoz, egyébként esküdt ellenségek és versenytársak voltak. Atyjuk mindent elkövetett, hogy kibékítse őket, e célból vitte mindkettőt magával a britanniai csatatérre, de terve nem sikerült. A konok ~ arra használta fel az alkalmat, hogy a légiókat a maga részére megnyerje, s Getától, sőt atyjától is elidegenítse. Összeesküvést is szervezett a cs. ellen, aki azonban váratlanul meghalt. Nagyon sokan ~ban keresték a gyilkost. Az egyeduralmat ~ nem nyerte el, mert a hadsereg Getát is elismerte imperátornak. Ekkor a korlátlan uralom után sóvárgó ~ csúfos feltételek alapján sietve békét kötött, s 211: visszatért Rómába, hová öccse követte. Itt a kibékülés ürügye alatt találkozásra csalta Getát, és 212. II: megölette. Gazdag ajándékokkal és a zsold fölemelésével megnyerte a gárdistákat; a szenátust azzal kenyerezte le, hogy elítélt tagjainak megbocsátott, a népnek pedig, mely egyébiránt már megszokta a testvérgyilkosságokat, játékokkal és sok ezer gall öltözet (innen ~ jelzője) kiosztásával iparkodott kedvében járni. Mihelyt látta, hogy trónja megszilárdult, Geta hívei és katonái közül több mint 20.000-et megöletett. 212: adta ki a Constitutio Antoninianát, azt a rendeletet, melynek értelmében a birod. valamennyi szabad lakójának megadta a róm. polgárjogot, hogy a prov-k lakóitól újabb adót követelhessen. Nagy Sándort tartván mintaképének, szinte mindenütt háborúzott a birod. É-i és K-i részén. 213: a Majna és Neckar vidékén legyőzte a germánokat, 214: Vindobonában, Carnuntumban és az Al-Duna mentén csatázott. Dáciából kiűzte a betört gótokat, a szabad dákokat pedig, akik a tart-t zaklatták, halomra ölette. Innen Asiába indult, hogy annak K-i határát biztosítsa. Agbart, Edessa urát letette, előkészítette Örményo. megszállását és Mezopotámiában több gyarmatot (Carrhae) alapított. 215: egy fölkelés hírére Aegyptusba ment, Alexandriát katonái kirabolták, lakói között vérfürdőt rendeztek. 216: visszatért Syriába, sőt átkelvén a Tigrisen, Arbelát kezébe kerítette és Mediában pusztított. Miután a telet Edessában töltötte, 217 tavaszán a parthusok ellen indult. E hadjárat közben Macrinus testőrfőnök és a gárdatisztek összeesküvést szőttek ellene és megölték. Halálhírére a szenátus szobrait leromboltatta, de →apoteózisát, melyet a cs-t őszintén gyászoló légiók erélyesen követeltek, nem merte megtagadni. Termái Rómában napjainkig fennmaradtak. - A ker-eket csak Africában üldözte. **

Pallas III:144. - Vanyó IV:186. - Pecz I/1:366.