🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Casel
következő 🡲

Casel, Odo, OSB (Koblenz-Lützel,  Rajna-vidék, No., 1886. szept. 27.-Herstelle apátság, Westfália, 1948. márc. 28.): teológus, a liturgia tudósa. - Rövid bonni egy. tanulm. után 1905: Maria-Laachban lépett a r-be, tanulm-ait a római Sant' Anselmóban fejezte be. 1913-16: klassz. filol-t és vallástört-et tanult Bonnban. 1921: megalapította a Jahrbuch für Liturgiewissenschaft c. folyóiratot, amelynek 1941-ig ig-ja volt. 1922-48: a herstellei Szt Kereszt apátság lelki ig-ja. - Életének két összetevője a monasztikus tapasztalat és a teol. reflexió. Karizmatikus, szemlélődő szerz-ként életének forrása a lit. és benne a Krisztus-misztérium volt. Uakkor kiváló lelkivez. és kutató teol. A kultikus misztériumokról szóló tana, amelyben - bár a lényeges különbségekre is rámutatott - a pogány misztériumvallásokkal állítja párhuzamba a ker. kultuszt, sok ellenkezést váltott ki. A fogságban írt levelek (főleg az Efezusi levél) és az egyhatyák tanítása alapján újra értelmezte Krisztus és az Egyh. misztériumát, nevezetesen a húsvéti misztériumot, amely a lit. középpontja. Ezzel mintegy előkészítette a II. vat. zsin. lit-ról szóló konst-ját. Az Egyh-at úgy tekintette, mint a kultusz és az üdvösség egyetemes közösségét (→communio), mint az Úr pneumatikus Testét. A kegyelem, az egyhtan, a sztségek, az erkölcs, a lelkipásztorkodás és a lelki élet több szempontját új fénybe állította. A vallások és más ker. felekezetek felé nyitott, ökumenikus személyiség, s hagyományhű, de nem merev tradicionalista volt. - Számos tanulm-a jelent meg az általa irányított lit. folyóiratban. - Fm: Die Liturgie als Mysterienfeier. 1922. - Das christliche Kultmysterium. 1932. - Das christliche Festmysterium. 1941. Sz.F.

Csanád Béla: Misztérium és megújulás. Főisk. jegyzet. Bp., 1970. (Casel egybevetése a zsin. liturgikus tanításával) - Vanzan-Schultz 305.