🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cser
következő 🡲

Cser (1937-ig Stockinger) László, SJ (Tamási, Tolna vm., 1914. dec. 16.-New York, USA, 2004. ápr. 6.): misszionárius, költő. -1933. VIII. 14: lépett a r-be. 1939: kínai missz-ba küldték; a nyelvet Pekingben tanulta. 1945. VI. 8: sztelték pappá. Tamingban a kínai növ-ek magisztere, Sanghajban teol. tanár, Csiencsuangban misszion., Mienhua-hu'tungban házgondnok. 1949: Kanadába, majd az USA-ba került; rektor, a kínai missz. prokurátora. - M: Himnusz a kereszten. Torma Kálmán élete. Bp., 1938. (2. bőv. kiad. 1944; új kiad. Hamilton, Ont., Kanada, 1979) - Az út elején. Ming Ching-Lien versei. Bp., 1939. - Hullámverés. Versek. H.n., 1954. (soksz.) - Tűz és salak. Versek. H.n., 1954. (soksz.) - Tárlat. Versek. H.n., 1954. (soksz.) - Határvonal. Versek. H.n., 1955. (soksz.) - Tér és idő. Versek. H.n., 1955. (soksz.) - Monológ. Versek. New York, 1956. - Téli ösvény. Versek. Shrub Oak, N.Y., USA, 1964. - Hullámokon. Versek. Northport, N.Y., USA, 1965. - Kína arca és sorsa. Egy kínai misszion. naplójából. Parma, Oh., USA, 1978. - Úttörő kínai misszion-ok. Uo., 1978. - Isten háza. Elmélkedések a tp-ról és lelkünk tp-áról. Youngstown, Oh., USA, 197?. - Ének az éltetőhöz. H.n., 1983. - Babits-emlék. Esztergom, 1993. - Jelenvalók és örökkévalók. 2. kiad. Kecskemét, 1993. - Útközben. Elmélkedések. 2. kiad. Uo., 1993. - Emberek a kereszt körül. Uo., 1995. - „Az ágról vissza a nagy gyökérbe...” ~ breviáriuma. Vál., szerk. Csapóné Gyarmati Irén. Tamási, 1996. - Boldog szívem éneke. Versek és önéletrajz. Kecskemét, 1998. 88-**

Gulyás IV:818. - Cat. SJ 1942:53; 1949:50. - ~ költészete. Tanulm-ok, meghegyzések, reflexiók, kritikák. H.n., 1955. - Vajda Tibor SJ közlése (1984)


Cser (Csermák) Jolán Theodosia, KN (Turócszentmárton, Turóc vm., 1907. máj. 12.–Bp., 1991. dec. 13.): szerzetesnő. – Zsámbékon, 1924. IX. 18: lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1928. VII. 27: tette. Bp-en 1932: tanítónőképzőt, 1948: tanárképzőt végzett. Újkígyóson, Zsámbékon, Komjáton, Érden, Törökbálinton, Nagyatádon, Nyíregyházán tanított, itt részt vett a börtönpasztorációban is. – A szétszóratás után 1950. VI. 10–IX. 20: Máriabesnyőn interválva. Bp-en rokonok fogadták be, takarító, betegápoló. Ádándon kántor. 1967: nyugdíjazták. 1968: Bp-en házi betegápoló. r.k.

Cser Mária Cyrilla, IML ( Csorna, Sopron vm., 1882. júl. 26.–Bp., 1964. okt. 24.): szerzetesnő. – Sopronban 1899. IV. 11: lépett a kongr-ba. 1902. VIII. 15: első, 1911. XII. 29: örök fog-át uo. tette. Ápolónőképzőt végzett. A soproni kórházban dolg., majd főnöknő. 1942–48: ált. tanácsosnő. A szétszóratás után tartotta a kapcsolatot a nővérekkel, Bp-en kis közösségben élt az örményektől kapott lakrészben. r.k.

Cser Mária Margit, IML (Csorna, Sopron vm., 1895, júl. 17.–Vác, 1983. márc. 11.): szerzetesnő. – Gimn. érettségi után Sopronban 1908. IX. 1: lépett a kongr-ba. 1914. VIII. 3: első, 1920. VII. 30: örök fog-át uo. tette. Tanárképző főisk-t végzett. Bp-en a Szt Margit Intézetben tanár, tanítóképzőben ig.; ált. tanácsosnő. – A szétszóratás után a →Szolidaritás Háziipari Szövekezet dolgozója. Több hónapot töltött börtönben (Kistarcsán); sok zaklatásnak volt kitéve. – A képzőműv-ben kimagasló eredményt ért el; a Szt Margit Intézetben a Margit Virágok c. lap egyik főszerk-je. – A nagy engesztelők közé tartozott; különösen tisztelte a magyar szenteket, erre nevelte tanítványait; az isk. részére több képet festett, verseket írt. Gonddal ápolta a m. nyelvet, igazi és hűséges hazaszeretetre nevelte a rábízott leányifjúságot. r.k.