🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csete
következő 🡲

Csete Antal, györgyfalvi (Igal, Somogy vm., 1804. febr. 9.-Pest, 1872. jún. 2.): kanonok. - A fil-t 1821: Pesten, a teol-t 1823: Veszprémben, 1824-28: a Pázmáneum növ-eként Bécsben hallgatta. 1828. VIII. 18: pappá szent. 1831: ppi szertartó, 1836: titkár. 1841: Attala, 1852: Veszprém plnosa, knk. 1854: liceumi alig. , szentlászlómonostori (lullyai) c. prép. 1859: tanfelügy., 1866: hántai prép. - Egyhtört. cikkei:  M. Sion (1863-67) - M: Gizella kirné sírjáról. Esztergom, 1862. 88

Szinnyei II:341. - Pfeiffer 1987:86.

Csete István, Vízkeleti Zsigmond, SJ (Selye, Nyitra vm., 1648. dec. 25.-Sopron, 1718. márc. 18.): hitszónok. - 1667. X. 12: Trencsénben lépett a r-be. Kassán tanított, 1681: Bécsben sztelték pappá, majd Apafi fejedsége idején Erdélybe ment. Utolsó fogadalmát 1685. VI. 24: Kolozsvárt tette le. Világi papként 19 évig Vízkeleti Zsigmond álnéven tevékenykedett. Híres szónok volt, magyar Cicerónak nevezték. Gyulafehérvárt az ogy-re összegyűlt uraknak is prédikált. A Báthory István alapította kolozsvári főisk-t Apor István segítségével fölvirágoztatta. A Rákóczi-szabharc idején h. tartfőn. volt. 1701: Nagyszombatban, 1702: a győri szegyh-ban, 1706: újra Nagyszombatban hitszónok, 1710-től haláláig a soproni nemesi konviktus ig-ja. Beszédeit lat. és m. nyelven mondta. - Fm: Duodecim Stephani Heroes Ungariae. Nagyszombat, 1681. (Névtelenül) - Szt István kir. testamentomáról. Egyh. beszédek. H.n., 1698. - Reverendi P. S. Csete SJ per Hungariam et Transylvaniam habiti ad populum sermones sacri. Kiad. Gyalogi János SJ. 1-2. köt. Kolozsvár, 1750-51. H.J.

Szinnyei II:341. - A kolozsvári gimn. értes. 1902:17. (Erdélyi: ~ 1648-1718) - Mihalovics E.: A kat. prédikáció tört. Mo-on. 1-2. köt. Bp., 1900-1901. - Velics III:72.


Csete György (Szentes, Csongrád vm., 1937. nov. 5.–): építész. – Szülők: Sándor, dr. tisztviselő, Korsós Tóth Irén, neje Lengyel Ildikó tervező iparművész. 1956–61: a Bpi Műsz. Egy. (BME) Építészmérnöki Karán okl. szerzett, 1961–71: az Orsz. Érc- és Vasbányák mérnöke, 1964–: a BME előadója, 1971–81: a Pécsiterv, 1981–85: nyugdíjazásáig a Környezet és Természetvédelmi Hiv., 1989: az Arbocoop tervező építésze. 1986–: az Innsbrucki Egy. vendégtanára. A Pécs Csoport, 1992–94: (kizárásáig) a M. Művészeti Akad. tagja. 1992: a Közakarat Egyes. eln., 1993: a Lechner Ödön Társ. alapítója, 1999–: az 56-os Magyarok Világszöv. világtanácsának tb. eln., 1998: a M. Igazság és Élet Pártja képviselő jelöltje. – Füzéren, Halásztelken. Ópusztaszeren „napházakat”, Beremenden és Kőszegen tp-okat tervezett, az Orfűn 1971–74: épített építészeti termékenység-jelkép Forrásház-at műemléknek nyilvánították. Részt vett a paksi lakótelepi „tulipános házak” tervezésében, 1996: Ópusztaszeren megépítette az Erdők templomát és múzeumát és a Világmagyarság hajlékát (Csete Ildikóval és Dulánszky Jenővel); ő tervezte a – hivatalosan 338 kivégzett bajtársa emlékére, →Pongrácz Gergely kezdeményezte – 2002. VI. 29: az utolsó megszálló szovet katona távozása napján, Kapisztrán Szt Jánosnak szentelt 56-os kápolnát. 1995: Ybl-díjat, 1998: Vasbeton-építészeti-díjat, 1999: M. Örökség-díjat, 2000: Kossuth-díjat, 2005: Prima-primissima-díjat kapott. – Filmjei: Lechner; Hajlék. – Írásai: Régi és új formák. ([Bp., 1977]: 49. Építészeti anyanyelvünkről) – Vizuális kísérletek, formai tapasztalatok. Tájékoztató szöveggyűjtem. (Bp., 1980: 33. Öt térkísérlet). – Építészeti kultúra, környezetkultúra. Orsz. konf. Szeged, 1983. X. 20-21. ([Szeged, 1985]: Építészetünk gyökerei). – M. Építőműv., Alaprajz, Art Kunstmagazin, Bauwelt 39, finn, japán, norvég folyóiratok. – Közrem: Szent-művészet, gyógyító művészet. Szerk. Lőrincz Zoltán. Szombathely, 1995. – Az Alsó-Tiszavidék természeti értékei, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet. Szerk. Iványosi Szabó Andrá.s [Kecskemét, 1997] – M: A Pécs-csoport építészeinek kiállítása 1982. (Gödöllő, Dombóvár) Szerk. Varga Kálmánnal. [Gödöllő, 1982] (Népműv., közösségi műv., 2.) – ~ és Dulánszky Jenő. [Bp.], 2001. (Vallomások... architectura sorozat). s.k.–88

A Pécs-csoport építészeinek kiállítása 1982. (Gödöllő, Dombóvár) [Gödöllő, 1982] – Cook, Jeffrey: György Csete. Basel, 1990. – Uő.: Seeking Structure from Nature. Uo., 1996. – Uő.: The Organic Architecture of Hungary. Basel-Berlin-Boston, 1996. – Barucki, Tadeusz: 20th Century Architects on Architecture. Warsawa, 1995. – The Architecture of Historic Hungary. Cambridge, Mass., 1998. – Ki kicsoda 2000: 327. – Csete György és Dulánszky Jenő. [Bp.], 2001. (Vallomások... architectura sorozat)