🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csuzy
következő 🡲

Csuzy Zsigmond, OSPPE (Pápa, Veszprém vm., 1670.-Sajólád, 1729. júl. 2.): hitszónok. - Mint missz. hitszónok járt Erdélyben, a Dunántúlon és a Felvidéken. 1706-09: az egyik kuruc lovasezred tábori lelkésze. 1711: a sajóládi ktor jószágainak kormányzója, majd a m. rtart. titkára. 1714-17: pápai perjel, majd hitszónok Pesten. 1721: elefánti alperjel, 1725: Pápán hitszónok. Prédikációiban gyakran idézte a m. költőket, a nemz. múltját, a függetlenségi küzdelmek hőseit: Szt Lászlót, Nagy Lajost, Hunyadi Mátyást, Fráter Györgyöt, saját verseivel fűszerezte beszédeit; számos tört., népr. érdekességgel, jó megfigyeléseivel, csípős társad-bírálataival teremtett közvetlen kapcsolatot. Érzelmi hatásokra törekedett, s a retorikus barokk stílusnak nép felé forduló jelleget kölcsönözve, olykor vaskosabb realizmussal drasztikusan adta vissza a népies szemléletet. Érzéke volt a nép szenvedése iránt, részvéttel szólt kiszolgáltatottságáról. Termékenységben Pázmánnyal vetekedett, tudatos nyelvművész, jeles nyelvújító, szóalkotó; sokat átvett a népnyelv szókincséből, közmondásaiból. - M: Zengedező sípszó. Pozsony, 1723. - Lelki éhséget enyhítő... kenyér. Uo., 1724. - Evang. trombita. Uo., 1724. - Kosárba rakott aprólékos morzsalék. Uo., 1725. - Egész esztendőre való hármas prédikációk. Uo., 1725. 88

Szinnyei II:459. - Egri Egyhm. Közl. 1900:1-2, 4. sz. (Babik József: ~) - M. Nyr. 1908. (Réthei Prikkel Marián: ~ szavai); 1909:89, 1911:308. (Simai Ödön: ~ szavai) - EPhK 1917:689. (Sörös Pongrác: ~ életéhez) - Gulyás IV:1185. - Kisbán 1940:462. - ItK 1957:216. (Angyal Endre: ~ magyarsága)