🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czettler
következő 🡲

Czettler Antal (Tápióság, Pest vm., 1826. szept. 22.-Vác, 1906. dec. 4.): kanonok. - Vácott éretts. 1845: lett a Pázmáneum növ-e. 1849. X. 8: pappá szent. 7 hónapig kp., majd az Augustineumban tanult tovább. 1852: a váci szem. pref-a. 1853: ppi szertartó és levtáros, 1854: a szem. spirituálisa. 1858: Tápióság plnosa, s mint ilyen 1861-63: ismét spirituális és a dogmatika tanára. 1888: váci knk. és felsővárosi plnos. 1893: a szem. rektora. 1901: szegyh. főesp. 88

Chobot II:721.

Czettler Jenő, czétényi (Jászárokszállás, Szolnok vm., 1879. ápr. 2.-Bp., 1953. ápr.): jogász, közgazdász, egyetemi tanár. - A középisk-t Jászberényben, a jogot Bpen és Berlinben végezte. 1901: drált, majd a Földműv. Min-ban főleg külker. kérdésekkel foglalkozott. 1904: a mezőgazd. munkás üo., 1905: a föld-tehermentesítés és a mezőgazd. hitelügy rendezésére indított orsz. akció előadója, 1906: részt vett a mezőgazd. cseléd- és munkástörv. előkészítésében. 1908: Berlinben a mezőgazd. szociálpol-t, a skandináv államokban a mezőgazd. szövetk-eket tanulmányozta. 1914 elején meghonosította a gazdagimn-ot. 1914-18: a hadügymin. mellett működő legfőbb gazd. tanács és a hadsereg-főparancsnokság gazd. tanácsadó tagja. 1918: a bpi tudegy. jogi karán a mezőgazd. szociálpol. mtanára; mint min. o-tanácsos megvált a min-tól, s a M. Gazdaszöv. ig-ja lett, melynek keretében 1909-től dolgozott. A M. Társaság főtitkáraként részt vett a várható forr. mozgalmak elleni szervezkedésben. 1919. II: Jász-Nagykun-Szolnok vm-ben az általa alapított Földművespárt képviselőjelöltje. A Tanácsközt. idején eltiltották a tanítástól; annak bukása után újjászervezte a Gazdaszöv-et, 1920: az egy. közgazd. karának r. tanára, 1924/25: dékánja. 1920: és 1922: nemzgyűl., 1927: és 1931: a jákóhalmi ker. ogy. képviselője. 1927-35: a képviselőház egyik alelnöke. 1934: az újjászervezett műegy. mezőgazd. és állatorvosi karán ny. r. tanár, 1935/36: a műegy. rektora, 1937: a felsőház életfogytiglan kinevezett tagja. - 1922. V. 11: az MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja, 1933: a SZIA II. szako. tagjává választotta. A M. Stat. Társ. h. elnöke, az Alföldi M. Közművelődési Egyes. társelnöke és a Társad. Egyes-ek Szöv-e és a Jászok Egyesületének elnöke volt. A Kat. Népszöv. alelnöke. - 1950 őszétől az ÁVH megfigyelte, 1950. XII. 18: letartóztatta. 1951. VIII. 10: a Grősz-perben zárt tárgyaláson 10 társával Jónás Béla tanácsa a „népközt. megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetése” bűnében, 1952. II: másodfokon 12 é. börtönre, vagyonelkobzásra és a közügyektől 10 é. eltiltásra ítélte. - M: A ném. agrárkrízis és a gabonavám. Bp., 1901. - A m. ifj. szociális feladatai. Uo., 1904. - A keresk-pol. világtört. jelentősége a 20. sz-ban. Uo., 1904. - A m. állam mezőgazd. szociálpol-ja. Uo., 1905. - A szabadtanítás szervezete. Uo., 1907. (Klny. M. Gazdák Szléje) - Landwirtschaft Gesinde in Ungarn. Berlin, 1910. - Jász gazdák - szász gazdák. Bp., 1912. - A szocialisták agrárprogrammja. Uo., 1911. - A falu kultúrképessége és a falusi kultúra védelme. Uo., 1913. - Népfőisk-k. Uo., 1913. - Tanyai település és tanyai közp-ok. Uo., 1913. - M. mezőgazd. szociálpol-ja. Uo., 1914. - A mezőgazd. munka hatása a fiatalkorúak kriminalitásának leküzdésére. Uo., 1914. - Közélelmezésünk a háború után. Uo., 1915. - A földmívelő rokkant katonák jövője. Uo., 1915. - Kard és ekevas. Uo., 1915. - A hadirokkantak telepítése Mo-on. Uo., 1916. - Rokkant telepítés No-ban és Ausztriában. Uo., 1916. - Innere Colonisation in Ungarn. ?, 1917. - A svéd népfőisk-k. Bp., 1917. (Klny. M. Paedagogia) - Villamossági szövetk-ek a mezőgazd-ban. Uo., 1917. - A szövetk-ekről. Uo., 1920. - A többtermelés nemz. fontossága. Uo., 1920. - Beszéde a forr. kormányok felelősségre vonásáról a Nemzgyűl. 1921. V. 24. üléséből. Uo., 1921. - A M. Gazdaszöv. és a birtokreform. Uo., 1921. - A m. népfőisk. Uo., 1921. - A porosz állam feltámadása az első fr. leigázás után. Uo., 1922. - Szövetk. előadások. Közgazd. egy. hallg-k számára jegyezte Ihrig Károly. Uo., 1922-23. - Agrárkérdés és katholicizmus. Uo., 1923. - Az egy. közgazd-tud. kar célja és hivatása. Uo., 1925. - Bev. az egyetemes gazd-tört-be. Előadásaiból összeáll. Szakál Lajos. Uo., 1929. - Szövetk. pol. Előad. összeáll. Ihrig Károly. Uo., 1931. - Agrárpol. Uo., 1932. - Mezőgazd. szociálpol. Uo., 1932. - Földbirtokpol. Uo., 1936. - Az emberi gazdálkodás tört. Uo., 1939. - Bartóky József emlékezete. Uo., 1940. - Serlegbeszéd. Uo., 1941. - 1925-41: a M. Gazdák Szemléjének fel. szerk-je. - Betűjelei: Cz. J.; Cz. J. dr. (Bpi Hírl. 1900, 1901). T.E.

MTA tagajánl. 1921, 22. - Nemzgyűl. alm. 1921. - Parlamenti alm. 1922. - M. ogy. alm. 1927, 31, 35. - Ogy. alm. 1927, 31, 35, 40. Arck. - Pol. lex. 1929. Arck. - Gellért-Madarász 1932. Arck. - Karczag 1932:414. - Strazimir 1933:114. Arck. - SZIA tagajánl. 1933:9. - Ki kicsoda? 1936. - Ker. m. közél. alm. I:161. - Gulyás 1956. - MÉL I:332. (†1954?) - MTA tagjai 1975:50. - M. Nemz. 1992. VII. 13. (Tóth Pál Péter: Hite és életműve volt a vád)