🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czike
következő 🡲

Czike Gábor (Bp. 1891. máj. 5.–Bp. 1973. márc. 12.): gépészmérnök, ipariskolai igazgató. –1908: a bpi Piar. Gimn. éretts., 1912. X: a József Műegy. gépészmérnöki okl. szerzett. 1915: tüzér főhadnagyként Przemysl-nél orosz hadifogságba került, Szibériából 1918: tért haza. 1919 – 25: első házassága Komonyi Margittal, akitől egy gyermeke született. Annak halála után 1927.VI. 16: feleségül vette →Lovich Ilona polg. isk. tanár, költő, akitől 4 gyermeke született. – 1919–37: Szegeden a Faipari Szakisk. ig-ja, 1939: Székesfehérvárt a Gr. Széchenyi István Ipari Középisk, alapító ig-ja. 1944. X. 27: a nyilasok letartóztatták és a Komáromi Csillagerődbe hurcolták, ahonnan XII. 7: szabadult. 1945: B-listára tették, ezután az iparban dolgozott, 1958: a Budafoki Zománcedénygyár főenergetikusaként nyugdíjazták. Részt vett a kat. mozgalmakban. 1929: a szegedi Keresztes Nővérek és 1932: a Szegény Iskolanővérek kpnáinak oltárát tervezte. – 2009: emléktáblája a v. székesfehérvári isk. falán. – Írásai: M. Szle (1928: 12. sz. A mai ifj. kérdéséhez), M. Kultúra (1933:13/14. sz. A sztmise, mint műv-i alkotás, Klny is) – M: Természettan 1. a felsőiparisk. és ipari szakisk. 1. o. sz. Bp., 1921. – Virul még Tirol. Írta Carnot, Maurus. Ford. Uo., 1922. – A villamos áramlás törvényei az elektronelmélet alapján és a vezetékszámítás. Uo., 1925. (Technikai zsebkvtár 71-75.) – Természettan 3. Csillagászati alapismeretek a felsőiparisk. 1. o. sz. Uo., 1925. – Mit jelent a katolicizmus Mo-nak? Uo., 1927. (Kath. zsebkvtár 1.) – Vegytan a faipari szakisk., faipari mesterképző tanf., asztalosok, női háztartási- és női iparisk. Uo., 1928. – Katholicizmus és gazdasági élet. Szeged, 1929. (Kath zsebkvtár 2.) – A 17. sz. művelődéstört-e. (Barokk) Bp., 1929. – Adalékok a tápéi tp. tört-éhez. Szeged, 1935. (Klny. Szegedi Kath. Tudósító, 1935. 12. sz.) – „Hűséggel várunk.” Szerk. Uo., 1935. – Nemzetszervezés. 1. r. A m. termelő társad. megszervezése. 2. r. A kultúra, mint nemzetszervező erő. Uo., 1935-1936. – Műszaki természettan. Bp., 1941. – Az alumínium tulajdonságai, vegyületei és előállítása. 1. r. Bp., [1942] (Technikai zsebkvtár 119-120.) – Az alumínium ötvözetei, kezelése, alakítása és szerelése. 2. r. Uo., [1942] (U. az 129-138.) – Gyáripari életforma és iparokt. [A Gamma művek szakirányú iparos-tanonciskolájáról] Székesfehérvár, 1944. H. N.

Czike Imre János OCist (Szeged, Csongrád vm., 1933. márc. 27. – ): lelkész, főiskolai tanár. – Cz. Gábor fia. A székesfehérvári és a bpi a ciszt. gimn., végül Zircen tanult, ahol 1950. VIII. 19: lépett a ciszt. r-be. A Rend föloszlatása után illegalitásban folytatta teol. tanulm. Eközben Bp-en s.munkás, gépkocsivez., s az Eötvös Loránd Tud.egy. Áll. és Jogtud. Karán joghallg., 1957: jogi drrá avatták. Bp-en a Főv. Bíróságon, majd a Bp. XXII. ker. Bíróságon fogalmazó. A bírói vizsga letétele előtt, állásáról lemondott, az esztergomi szemin-ban teol. hallg., ahonnan 1962: az →Állami Egyházügyi Hivatal eltávolította, csak 1965: engedélyezték visszavételét. 1966. VI. 1: pappá szent. 1966: Bp-Krisztinavárosbanban a Havas Boldogasszony-pléb., 1969: a tabáni Alexandriai Szt Katalin-pléb. kp-ja, 1971: a Krisztus Kir. kpna; 1974: a IX. ker. Szt Vince-pléb., 1976: az óbudai Péter Pál-főpléb., 1978: a XIII. ker. Pozsonyi úti Szt Ágoston lelkészség; 1988: a Szt Imre pléb. kisegítője, majd h.pléb. 1997: a Szentlélek Lelkészség (XI. ker. Ulászló u. 15.) kpnaig-ja. 1996–2008: érs. fősztszéki jegyző. ügyhallg., bíró, majd bírósági elnökh. A Ciszterci Rend zirci Apátságában főisk. tanár. – Írásai: Teológia (1975: 1. sz. A krisztusi törvekkel rendezett házassági élet; 1978. 3. sz. Kit szabad megkeresztelni? 1992. 1. sz. Két sztséget egy csapásra?) H. N.