🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czobor
következő 🡲

Czobor (1908-ig Czuberka) Alfréd (Stiep, Morvao., 1883. jan. 2.-Zamárdi, Somogy m., 1959. júl. 21.): főlevéltárnok. - A középisk-t Szatmárnémetiben, az egy-et Bpen végezte, 1905: tört-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, 1906: drált. 1906-07: a M. Nemz. Múz. levtári o-án gyakornok, közben jogot is hallg. 1907. IV. 27: Abaúj-Torna vm. főlevtárnoka, 1923: az OSZK levéltári o-án, 1934: az OL-ban dolgozott, 1939. VIII. 1: főlevtárnok, 1942: nyugdíjazták. - Kassán a Kazinczy Társ. 1. jegyzője; 1924: a M. Heraldikai és Genealógiai Társ. vál. tagja, jegyzője, majd titkára. 1941: a SZIA II. szako. tagjává választotta. - M: Kuruckori fegyverek. Bp., 1906. - Abaúj-Torna vm. az utolsó nemesi felkelésben 1809. Kassa, 1912. - A kassai színészet tört. Uo., 1918. - Áldásy Antal: A M. Nemz. Múz. címereslevelei. 3-7. köt. S.a.r. Bp., 1937-40. - 1910-18: megalapította és szerk. Kassán a Tört. Közlem. Abaúj-Torna vm. és Kassa múltjából c. 1/4 é. folyóir-ot, 1931-32: társszerk-je, 1932-43: szerk-je a Turul c. címertani és családtört. folyóir-nak. Betűjegye: Cz.A.dr. T.E.

Gellért-Madarász Bp., 1932:117. - SZIA tagajánl. Uo., 1941:7. - Gulyás V:102; 1956. - MÉL I:336. (*Csehszlovákia!; †Balatonzamárdi!)

Czobor (1871-ig Czompert) Béla (Székesfehérvár, Fejér vm., 1852. máj. 9.-Bp., 1904. jan. 23.): pap, régész, műtörténész, egyetemi tanár. - Székesfehérvári egyhm-sként 1875. VIII. 22: pappá szent. 1876: fil. dr., a M. Nemz. Múz. régiségo-ának őrsegéde, 1878: segédőre, 1879: a ker. régészet és szimbolika mtanára a bpi egy. bölcs. karán, 1897. V. 18: ny. rk. tanára. 1881: Ipolyi Arnold magával vitte Nagyváradra, s a szem. rektorává és a régészet tanárává nevezte ki. 1889: a Műemlékek Orsz. Biz-ának előadója. - 1879-től rendezett régészeti kiállításokat. 1881. V. 19: a MTA l., 1899. V. 5: r. tagja. - M: Mo. világi és egyh. hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke. Pest, 1873. - A kk. egyh. művészet kézikv-e. Otto Henrik nyomán a m. viszonyokhoz alkalmazva. Bp., 1875. - A régészet és a hittud-ok. Uo., 1875. - Mo. kk. várai. Uo., 1877. - Az egyh. műv-ek hazánkban. Uo., 1879. - Jegyzék azon éremgyűjt-ekről... Székesfehérvár, 1879. - A ker. műarcheologia encyclopaediája. 1-2. rész. Bp., 1880-83. - Az alcsúthi udvari kpna. Uo., 1881. - Az egyh. öltönyökről. Uo., 1881. - A pécsi szegyh. restauratiója. Uo., 1882. - Krisztus Pilatus előtt. Munkácsy M. festménye. Uo., 1882. - Kalauz Ipolyi Arnold... műhímzés gyűjt-éhez. Nagyvárad, 1886. - Az esztergomi főegyh. kincstára. 1-3. füz. H.é.n. - Ipolyi Arnold emlékezete. Bp., 1889. - Emlékbeszéd Pauer János felett. Uo., 1890. - A m. szt korona és a koronázási jelvények. Uo., 1892. (Népiratkák 64.) - A spalatói archeológiai kongressz-ról. Uo., 1895. - Giovanni Battista de Rossi emlékezete. Uo., 1896. - Mo. tört. emlékei az ezredéves orsz. kiállításon. 1-10. füz. Uo., 1898. - Egyh. emlékek a tört. kiállításon. Uo., 1898. - Mo. 1900. évi tört. kiállítása Párizsban. Uo., 1901. - Egyh. szerelvények Szt István korában. Uo., 1902. (Klny. Századok) - 1880-87: az Egyházművészeti Lap szerk-je. - Álneve: Emér (versek, Kath. Néplap). 88

Vas. Újs. 1885:32. sz. Arck.; 1904:64. sz. (Nekrológ) - Szinnyei II:540. - Pallas IV:835; XVII:339. - Schem. Mv. 1896:421. - MTA tagajánl. 1899:4. - Az Újs. 1904. I. 24. - Egyh. Közl. 1904:5. sz. - Századok 1904:183. - Új Idők 1904:113. Arck. - Békefi Remig: Emlékbeszéd C. B. r. tag fölött. Bp., 1904. - KL I:390. - Szentpétery 1935:694. - Hermann-Artner 1938:549. - Sziklay 1941:97. - Gulyás V:103; 1956:537. - MÉL I:336. - MTA tagjai 1975:51.

Czobor Gyula, Czibulya (Selmecbánya, Hont vm., 1841. júl. 14.-Fiume, 1895. márc. 22.): hitszónok. - A gimn-ot Selmecbányán, a teol-t Esztergomban végezte. 1866. VII. 25: pappá szent. Kp. Óbudán, Bp-Terézvárosban, Fiumében a tengerészeti akad. hittanára, m. hitszónok. - M: Egyiptomi és sztföldi naplóm, vagyis az 1876-i m-osztr. zarándok-társulat élményei K-en. Bp., 1881. (Petrik után Szinnyei is ~ Bélának tulajdonította.) 88

M. Sion 1886:101. - Zelliger 1893:83. - Gulyás V:105.