🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > caritas
következő 🡲

caritas, charitas: a lat. carus, 'kedves, drága' főnevesített alakja. Sevillai Szt Izidor a gör. kharisz, 'kegyelem' szóval hozta tévesen összefüggésbe, innen ered a charitas írásmód. - A ~ a lat. íróknál egy dolog ára, értéke; v. átvitt értelemben (főleg a családon belül) egymás, az elöljárók és a haza iránti megbecsülés. - A Szentírásban, főként az ÚSz-ben a gör. agapé megfelelője, a ker. 'szeretet' szava. - Ma 3 értelemben használjuk: 1. Isten szeretete, mely Krisztus és a Szentlélek által kiáradt a szívünkbe, s ennek erejével szeretjük Istent és felebarátainkat (vö. 1Ján 4,7; Róm 5,5). - 2. Egy-egy keresztény irgalmas szeretete a szegények és rászorulók iránt (→alamizsna, →irgalmasság). Ikgr.: →szeretet. - 3. A kat. egyh. szervezett jótékonysága, s az ennek szolgálatában álló szervezetek és egyesületek. A továbbiakban erről a Caritasról beszélünk. - A ~ Krisztussal kezdődött. Az ap. egyh-ban közösségi jellegű volt, és szorosan kötődött a sztmiséhez. Az ap-ok, majd a pp-ök oldalán a diákonusok, diakonisszák és özvegyek végezték a szegények gondozását, de a ~ már ekkor túllépett az egyhközs. keretein, mert a szegényebbeket →adománygyűjtéssel segítették (Róm 15,2; 2Kor 8,2). Az egyhatyák korában főként a ppi székhelyeken menhelyeket, kórházakat és zarándokházakat tartottak fenn, melyeket Nagy Konstantin bőkezűen támogatott. Hasonló intézményeket nyitottak K-en és Ny-on egyaránt a ktorok. A pléb. ~-rendszer az 5. sz-tól először Galliában fejlődött ki. A 8. sz-tól a hierarchia által vezetett ~ háttérbe szorult, s helyébe a földesurak, →céhek, →confraternitasok léptek. A kolduló rendek is a szegények felé fordultak. A 12. sz. végétől a kk. végéig a városokban a város közösségének gondja volt a szegények sorsa. Mivel a vezetés egyh. személy v. társulat kezében volt, s a céhek is vallásos alapokon álltak, a ~ még egészen ker. maradt. A reformáció a szerz. élet és a ktorok szétrombolásával és a szekularizációval nagy károkat okozott a ~ intézményeinek, s elindította a világi hivatalos szoc. gondoskodást. Páli Szt Vince az →Irgalmas Nővérek alapításával (1693) az újkori ~ úttörője és mestere lett az egész kat. világ számára. A fr. forr. és 1803: a szekularizáció fr. és ném. ter-en szinte megbénította a ~ intézményeit. Az ipari forr. viszont hatalmas szoc. problémákat hozott magával, anélkül, hogy a civil törv-hozás erre felkészült volna. Emiatt számtalan új karitatív női és ffi kongr. született, és ~-körök alakultak. 1880 u. támadt az igény, hogy rendszerbe fogják a ~ kezdeményezéseit, s ebből született 1897: a Katolikus No. ~ Szövetsége. Később sorra alakultak a nemzeti szöv-ek, melyek a →Caritas Internationalisba szerveződtek. **

LThK II:941.