🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Debreczeni
következő 🡲

Debreczeni János, zágoni (Szeged, Csongrád vm., 1836. márc. 21.-Eger, 1921. márc. 25.): választott püspök. - Isk-it Szegeden végezte. Tanára, Csaplár Benedek biztatására kezdte el gyűjteni 8. o-os korában azokat a népr. adatokat, melyeket Ipolyi Arnold felhasznált M. mythologiájában. 1854: az egri papnev. int-be lépett, ahol társaival együtt folytatta a gyűjtést Ipolyi részére. ~ kétszer elnyerte a rektor által kitűzött pályadíjat. 1858: pappá szent., s mint tiszaőrsi kp. is gyűjtötte a népéletre vonatkozó adatokat, amelyeket Czuczor és Fogarasi fölhasználtak A m. nyelv szótára c. munkájukban. 1859: Egyeken Tárkányi Béla, 1861: Törökszentmiklóson Ipolyi Arnold mellett kp. 1863: jászberényi, 1864: hajdúböszörményi kp., 1868: Egerben a Foglár-féle int-ben alig., szegyh. karkp. és hitszónok. Részt vett az Egri Egyhm. Közl. alapításában, s első szerk-je lett. 1872: karcagi, 1879: püspökladányi plnos és esp., 1886: c. knk. 1888 őszén Nyíregyháza székhellyel szabolcsi főesp. 1890. VIII. 1: az egri szem. rektora. Egri knk., 1914. VII. 14: szebenikói vál. pp., 1919: nagyprép. és érs. helyn. A Hajdú-hegyen épített nyaralója és szőlője később az orsolyita nővéreké lett; ma szoc. otthon. - Fm: Sztek élete. 5. köt. Eger, 1878. - Szerk. 1869. I. 15-1872. VII. 16: az Egri Egyhm. Közl-t. - ~ volt az utolsó m. a szebenikói c-en. 88

LBE:503. - M. Sion 1888:453. - Koncz 1892:60. - Szinnyei II:702. - Heves vm. 1910:369. - Gulyás V:399. - Heves m. sajtóbibliogr. Eger, 1972:42. - Puskás 1980:31.


Debreczeni Sixtus Imre OCist (Székesfehérvár, Fejér vm., 1917. okt. 10.–Eger, 1954. febr. 21.): tanár, cserkész, vértanú. – Székesfehérvárt a ciszt. gimn. tanulója, ott lépett be a cserkészcsapatba, ahol →Kaszap Istvánnal volt egy őrsben. Zircen 1935. VIII. 29: lépett a r-be, 1942. I. 3: szerz. fog. tett, VI. 21: pappá szent. A PPTud.egy. m-fr.-ol. szakos középisk. tanári okl. szerzett, drált. Fr. nyelvtudását a Sorobonne-on, az ol-t a bolognai egy-en tökéletesítette. 1942–43: Bpen gyakorló tanár. 1943: Előszálláson kp., 1945: plnos. Nagykarácsonyszálláson 1947. IX. 7: Ballagó László kántortanító fölfüggesztése miatt a pártján álló hívek a vasárnapi mise után a tp-ajtóban plnosukat megverték, megrugdosták. – 1948: Egerben a ciszt. Szt Bernát tp. plnosa; megszervezte a tp-i hitoktatást, az énekkart, előadássorozatot indított. Ciszterci Oblációban a fiatalokat és felnőtteket fogta össze. 1948–51: segítette a hiányt szenvedőket, az öregeket és az elesetteket, 1951: „kereten kívüli” lett, azaz eltiltották a papi hivatásának gyakorlásától. Rendőri felügyelet alá helyezték, napszámosként dolgozott. 2 alkalommal próbálták elgázolni. 1954. II. 21: vasárnap kerékpárját tolta a járda szélén, ahol egy nagy sebességgel közlekedő, személyautó elütötte és tovább robogva kb. 20 m-re arrább halálra gázolt egy ref. lelkészt is. A 3. gázolási kísérlet sikerült: ~ a helyszínen meghalt, A bíróság a kettős gázoló gépkocsivezetőt fölmentette. A rendőrség nem engedte az egri temetőbe eltemetni, titokban, nagy hirtelen Székesfehérvárra szállították a köztemetőbe. Később kihantolták, és a székesfehérvári ciszt. tp. kriptájába temették el. Bo.J.–Fe.Má.–88

Schem. congr. de Zirc. 1942:262; 1947/48:49. – Új Ember 1947. IX. 21. – Miskolci Új Misszió 1992. VIII. (Gonda Imre: Sixtus atya emlékezete) – Kat. Hang 1997. II. 16. (Cs. Cs. In memoriam ~) – Új Mo. 1997. V. 16. (Egy jó pásztorra emlékezve); VI. 13. (Varga László: Az unatkozó hitetlenség) – Hetényi Varga 1999. I:204. (s.v. Debreczeni Imre Sixtus)