🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Divald
következő 🡲

Divald Kornél (Eperjes, Sáros vm., 1872. máj. 21.-Bp., 1931. márc. 24.): művészettörténész, író. - Középisk-it Eperjesen végezte. 1890: Bpen orvostan-, majd bölcsészhallg. Egy. tanulm-ait befejezve író lett. Mint a M. Mérnök és Építész Egylet Közl-ének munk. a m. kk. műemlékek kutatója, elsősorban a Felvidék és Buda műemlékeinek ismertetésével foglalkozott, leírásai nagyrészt forrásértékűek. 1897: Párizsban és Münchenben, 1898: Olo-ban járt tanulmányúton. 1907: a Múz-ok és Kvtárak Orsz. Főfelügyelőségének régészeti szakmegbízottja, 1922: a M. Nemz. Múz. régészeti előadója, utóbb ig-őre. - 1911. IV. 27: a MTA l. tagjává, 1915: a SZIA III. o-a tagjává választotta. Munk. volt a Pallas és a Révai nagy lex-nak és az Éber László szerk. Műv. lex-nak. Szépíróként tört. tárgyú elb-eket írt. - M: Hétszer özvegy és egyéb elb-ek. Miskolc, 1897. - Török világ Budán. Bp., 1897. - Német világ Budán. Elb-ek. Uo., 1898. - Dönk vitéz Rómában. Tört. elb. Uo., 1900. (Klny. Kat. Szle) - Művészettört. korrajzok. 1-2. köt. Uo., 1900-01. - Régi m. művészek és mesteremberek. Művelődéstört. vázlatok. Uo., 1901. - Három vándorlegény. Elb. a 17. sz-beli mesteremberek világából. Uo., 1901. - A régi Buda és Pest művészete a kk-ban. Uo., 1901. - Budai históriák. 1-2. köt. Uo., 1903. - Masolino. Reg. Zsigmond kir. idejéből. Uo., 1903. - Szt Margit legendás kv-e. Uo., 1903. - A sóvári csipke. Uo., 1904. (Klny. M. Iparművészet) - Az eperjesi josliczkárok. Uo., 1904. (Az Ethnographia melléklete) - A zengő hegy. Bükkvidéki históriák. Uo., 1905. - Az egetverő hegy. Elb-ek a Tátra vidékéről. Uo., 1906. - A felsőmo-i renaissance építészet emlékei. Uo., 1900. - Műv-tört. korrajzok. Bev-ül a képzőműv-ek tört-be. 1-2. köt. Uo., 1901-2. - Régi Buda és Pest műv-e a kk-ban. Uo., 1902. - Bp. műv-e a török hódoltság előtt. Uo., 1904. - Félévig úton. Uo., 1904. - Eperjes tp-ai. Uo., 1904. - Szepes vm. műv. emlékei. 1-3. köt. Uo., 1905-07. - Elb-ek a céhek világából. Uo., 1908. - Mo. csúcsíveskori szárnyas oltárai. Uo., 1909. - Velence műv-e a 16. sz-ban. Uo., 1909. - A besztercebányai múz. kalauza. Uo., 1909. - Régi ötvösművek Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya ágostonos hitvallású ev. tp-aiban. Uo., 1911. (Klny. Archeol. Értes.) - Zsigmond kir. franciái. Uo., 1911. - Apró tört-ek. Uo., 1912. - A héthársi Szt Márton tp. Uo., 1913. - Öt novella. Uo., 1913. - Felvidéki históriák. Uo., 1914. - M. legendák. Uo., 1914. - A jeruzsálemi özvegy. Győr, 1916. (Életr-zal) - A MTA palotája és gyűjt-ei. Bp., 1917. - Vitus mester álma. Reg. Uo., 1918. - A nagy rendalapítók. Uo., 1918. - Brentano legszebb meséi. Ford. Sík Sándorral. Uo., 1922. - Holicsi képeskv. Tarka bokréta. Uo., 1924. - Felvidéki séták. Uo., 1926. - M. műv-tört. Uo., 1927. (Szt István kv-ek 47.) - Mo. műv. emlékei. Uo., 1927. - A budai gyár. Félmúlt időkből. Elb-ek. Uo., 1927. - Klasszikus képtár. Többekkel. Uo., 1928. - A m. iparműv. tört. Uo., 1929. (Szt István kv-ek 75-76.) - Mikó solymár. Reg. Uo., 1929. - A híres festők galériája. Éber Lászlóval és Farkas Zoltánnal. 1-12. füzet. Uo., 1929. - Az Árpádház sztjei. Előszó: Serédi Jusztinián. Uo., 1930. - S.a.r. Az iparműv. kv-e 3. köt-ét, közreműk. A kir. m. egy. nyomda tört. Bp., 1927. megírásában. T.E.

Szinnyei XIII:1297. (s.v. Tarczai György) - Irodt. 1931:296. - KL I:426. - Kat. Szle 1933:73. (Brisits Frigyes)