🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dorfmeister
következő 🡲

Dorfmeister István, Dorffmeister, Dorffmaister (Bécs, Alsó-Au., 1725.-Sopron, 1797. máj. 29.): festő. - A bécsi akad-n tanult, Mo-on 1760-tól dolgozott, 1762: lett soproni lakos. Elsősorban dunántúli szerzetesr-ek, pléb-k és köznemesi kegyurak megbízásainak tett eleget. A bécsi barokk fest. hagyományokat a hazai szükségleteknek megfelelően alakította. Munkásságában gyakoriak a látszatarchitektúrák és a fehér fényekkel emelt grisaille ábrázolások. - Hazai művei: 1760 k. freskók a csornai prem. prépságban; 1761-62: Türje, prem. tp. sztélye és a Szt Anna-kpna mennyezetképe, 1763: ebédlői falképek, Angyali üdvözlet főoltárképe; 1763: Szombathely, prem. knk-ok háza; 1767: Celldömölk, apátsági tp., Nep. Szt János oltárképe; 1769: Sárvár, kastély, lovagterem falképei, toronyszoba mennyezet- és falképei; 1770: Kismarton, ferences rház, 5 szt képe; 1771-72: Gutatöttös, r.k. tp., mennyezet- és falképek; 1772: Sopron, Voss árvaház kpnája; 1772: Mesztegnyő, r.k. tp., mennyezet- és oltárképek; 1774: Ligvánd, Niczky-kastély, díszterem, mennyezetképek; Sitke, r.k. tp., Szentháromság főoltárkép; Magyaróvár, r.k. tp., a sztély mennyezetképe; Mohács, ferences tp., Szt István főoltárképe; 1775-76: Császár, r.k. tp., mennyezet-, fal- és oltárképek; 1776: Somogyszentpál, Szt Anna-tp. főoltárképe; 1777-78: Kismarton, r.k. tp. Szt Márton főoltárképe, a sztély mennyezetképe, falképek, oratórium; 1779: Felsősegesd, r.k. tp., Szt Katalin oltárképe; Jászó, prem. prépság házi kpna főoltárképe; Kenyeri, r.k. tp., a sztély mennyezetképe; Kemenesszentpéter, r.k. tp., sztély, mennyezet-, fal- és oltárkép; Balf, a fürdőkpna mennyezetképei; Bakonybél, apátsági tp., oltárkép; 1779-80: Nova, r.k. tp., mennyezet-, fal- és oltárkép; 1779-80: Sopron, ferences tp. és rház, mennyezetképek, főoltárkép; Szt Mihály-tp. oltárképe; Szt György-tp. oltárképe; 1781: Füles, kastélykpna mennyezet- és főoltárképe; Kiskomárom, r.k. tp., mennyezet- és falképek; Nagylengyel, r.k. tp., sztélyfreskók; 1782: Sopron, a Városháza egykori tanácsterme, mennyezetkép; Szt Lélek-tp. mennyezet-, fal- és oltárképei; 1782-83: Szombathely, ppi palota, Szt Pál legendája; 1784: Szentgotthárd, ciszt. tp. mennyezetképe; 1785: Zanat, r.k. tp., Szt László oltárképe; Kemenesmihályfa, r.k. tp., sztély mennyezet- és oltárképe; 1786: Nyúl, r.k. tp., mennyezetképek; Pannonhalma, plébtp. oltárképei; Egyed, Festetics-kastély falképei; 1787: Mohács, emlékkpna; Pécs, szegyh. Corpus Christi-kpna, mennyezet- és falképek; Kabold, ev. tp. oltárképe; 1788: Szigetvár, r.k. tp. mennyezetképe; 1789: Feketeváros, r.k. tp. Szt Család mellékoltár képe; Felsőőr, r.k. tp. Mária mennybevitele oltárképe; 1791: Incéd, r.k. tp. uaz; Oszkó, r.k. tp. falképe; Vásárosmiske, r.k. tp. Mindenszentek főoltárképe; Szentivánfa, r.k. tp. oltárképe; Szombathely, szem. mennyezetképe; 1792: Szombathely, szegyh., oltárképek; Felcsút, r.k. tp. oltárképe; 1793: Csehimindszent r.k. tp., oltárkép; Szarvaskend, r.k. tp. Szt Anna oltárképe; Zalaegerszeg, vm-háza; 1793-94: Gyóró, r.k. tp., a sztély mennyezet és főoltárképe, 1794: Hegyfalu, Gludovácz-kastély mennyezetképe; 1795-96: Szentgotthárd, ciszt. rház, apátszoba, mennyezetkép; 1797: Kismarton, Kálvária-tp. főoltárképe stb. Gy.K.

Szendrei-Szentiványi 1915:392. (*1729 k.) - Garas 1955:213. - Győr-Sopron m. műeml. I. 1959.

Dorfmeister, Johann Georg (Bécs, Alsó-Au., 1736. szept. 22.-Bécs, 1786.): szobrász. - D. István öccse. A bécsi akad. növendéke, majd tanára. Ismert hazai művei: 1767 k. vsz. a  ~ készítette a budai vár Zsigmond kpnájának berendezését; Féltorony kastélykápolna oltár; 1772: máriabesnyői kapuc. tp-ban a Grassalkovich család síremlék; 1780 k. szombathelyi ppi palota kpnájának alabástrom feszülete; 1786: a pannonhalmi Boldogasszony kpna oltárai. Gy.K.

Aggházy I:185. - ML I:559.

Dorfmeister József István Pál (Sopron, Sopron vm., 1764. márc. 16.-Sopron, 1807.): festő. - D. István fia. Apjánál és a bécsi akad-n tanult. Apja életében architektúrafestő volt, majd oltár- és arcképeket festett. Gy.K.

Szendrei-Szentiványi 1915:394. (†1814 előtt) - Garas 1955:215. - ML I:559. (†1810 k.)