🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Garai
következő 🡲

Garai János, Dorozsma nb., Jakabfalvy (1292 k.-1357. okt. 28. után?): megyéspüspök. - Apja, G. Pál macsói bán, kirnéi udvarispán, I. Károly és az id. Erzsébet belső tanácsosa, anyja a Károly kir. gazdasági reformjait végrehajtó Nekcsei Demeter tárnokmester leánya volt. Kánonjogi dr., boszniai prép. és Boleszló érs. kancellárja, 30 é. korától, 1322-49: vál. szepesi prép., Boleszló 1323. V. 6: erősítette meg. Székfoglalása után Nanker krakkói pp. bepanaszolta XXII. Jánosnál, hogy az ő podolin-lublói ter-én egyhfői jogokat gyakorol. ~ biztosította jogait, s az elzálogosítás idején is a prép. szedte a székpénzt, s a bérlők az egyh. tizedet tőle bérelték. 1343: Kont Miklós nádorral előkészítette Nagy Lajos nápolyi hadjáratát. Velence ~t tartotta a kir. legbefolyásosabb tanácsosának. 1345: az egri pp-kel szemben biztosította magának a tarcafői ker-et. Bár csak a kisebb r-eket vette föl, 1346: esztergomi knk., 1346. VII. 18: pécsváradi prép. is. A MA-ban 1347. I. 7: vál. és megerősített, 1351. X. 11: tényl. veszprémi mpp. és kir. kpnaispán. 1346-1357. X. 28: kirnéi kancellár, pécsi prép-ként 1346. V. 4, veszprémi prép-ként 1346-1347. I. 7, pp-ként 1349: Nagy Lajos titkos kancellárja. Nagy Lajos követe Avignonban VI. Kelemennél; jelentéséből láthatta a kir., hogy a nápolyi hadjáratnak nem lesz meg a kívánt eredménye. ~ a Szepességbe ppség alapítását óhajtotta, 1348. IV. 16: p. vizsgáló biz-ot is alakítottak, de a ppség az esztergomi érs. ellenzése miatt nem valósult meg. 1348: a Velencével kötött békében a kir. eskütársa, 1351: Wolfart Ulrik zsoldosvezérrel a nápolyi hadjáratokat lezáró szerződést kötötte meg. - Pecsétjének (70x42 mm) képe 1353: a képmező fölső részén oromzattal ellátott háromtengelyes →tabernákulumrendszer. A karcsú, mérműves elemekből álló oromzatba a középtengely folytatásaként →baldachintér illeszkedik, benne Gyermekét bal karján tartó Madonna félalakja. Alatta sárkánnyal harcoló Szt Mihály, a jobb oldalon Alexandriai Szt Katalin, baloldalt fölismerhetetlen szt. A tabernákulumokat 3 lappal záródó sokszögű baldachinok fedik. A pecsétkép alsó részén 2 címerpajzs között, köríves keretelésű, pontsoros profilú fülkében ~ pp. balra forduló alakja. A pajzsok jobbra néző kígyót ábrázolnak. Körirata gyöngysorok között. - Utóda a szepesi prépságban 1349: Miklós, a veszprémi székben s a kirnéi kancellárságban 1358. II. 12: Jánoki László. T.E.

Mendlik 1864:50. (29.) (s.v. Jakabfalvy János, 1347: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (1346. VII. 19-1357: pp.) - Pirhalla 1899:44. - Kollányi 1900:50. (s.v. Jakabfalvy János; 1346. VII. 19: veszprémi pp.) - Lukcsics 1907:9. (26.) - Eubel I:523. (1346. VII. 19: pp.) - Schem. Vesp. 1916:XI; 1975:12. - MÉL I:569. - Mályusz 1984:12. - Bodor 1984:48. (45.)


Garai Borbála Hilda SDS (Újszász, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 1899. aug. 16.–Vác, 1976. okt. 05.): szerzetesnő. – 1919. XII: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1921. VI. 10:, örök fog-át 1927: uitt tette. Műtősnői diplomát szerzett, az Uzsoki u. kórház gégészetén műtősnő, gondozta a kórház kpnáját. – 1950 u. vidéki plébániákon házvezetőnő. A váci szoc. otthon lakójaként kézimunkával gyermekjátékokat készített. r.k.

Garai Julianna M. Gonzaga, CSA (Eszék, Verőce vm., 1910. márc. 21.–Pécs, 1947. nov. 2.): apáca. – Apja János r. k., anyja Grebenits Julianna r. k. 1930: tanítónői okl. szerzett. 1932. VIII. 28: Pécsett lépett az →ágostonos kanonisszák rendjébe. 1934. IX. 3: uo. tette első, 1939. IX. 3: örök fogadalmát A házt-ban a varrodában dolgozott. Balatonedericsen, Keszthelyen. r.k.

Garai Mária Leona, KN (Dabronc, Zala vm.,–Bakonybél, 1987. febr. 3.): szerzetesnő. – Zeneakadémiai végzettsége volt. Fog-a után Zsámbékon, Sümegen zenetanárnő. – A szétszóratás után 1950 őszétől Dabroncon egyhközs-i nővér, 1963–: a bakonybéli szoc. otthonban élt. r.k.