🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Genthon
következő 🡲

Genthon István (Bp., 1903. aug. 18.-Eger, 1969. máj. 30.): művészettörténész. - Éretts. után 1921-24: az Új Nemzedék szerkesztőségében dolgozott, egy. tanulm-ait a bpi tudegy-en végezte, 1928: drált. 1927/28: a bécsi Coll. Hung-ban, 1928/29: a róm. Coll. Hung-ban ill. a M. Tört. Int-ben ösztöndíjas. Bpen a M. Nemz. Múz. tört. o-án szakdíjnok, s mint ilyen 1930-31: belföldi kutatói ösztöndíjat kapott. 1934: a Műemlékek Orsz. Biz-ának előadója, 1935: a bpi tudegy. a m. műv-tört. mtanárává képesítette. 1940. X. 15-1943: a róm. Coll. Hung. ig-ja, 1945. VI-1948: a bpi Szépműv. Múz. főig-ja, 1948: uo. a Modern Külf. O. vez-je. 1946. X: a bpi tudegy-en ny. rk. tanári c-et kapott. - 1941: a SZIA II. szako., 1945. V. 30: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja. - 1930: az Orsz. Műemlék Biz. előadója, az Orsz. Mozgóképvizsgáló Biz. tagja s a bpi Iparműv. Isk. tanára. Hazai és külf. műv. kiállításokat rendezett, melyek katalógusait is ő írta. A hazai műemléki topográfia munkáinak egyik megindítója; kz-os műemléki könyvészete (az Orsz. Műemléki Felügyelőség kvtárában) ma is nélkülözhetetlen. - M: Megyünk. 23 költő kv-e. S.a.r. (Benne Sólyom István álnéven versei) Erzsébetfalva, 1922. - M. művészek Au-ban a mohácsi vészig. Dri ért. Bp., 1927. - Korb Erzsébet. Uo., 1928. - Bernáth Aurél. Uo., 1932. - Bp. múltja és műv-e. Uo., 1932. - A régi m. festőműv. Vác, 1932. - Bpi képeskv. Összeáll. Nyilas Kolb Jenővel. Bp., 1933. - Az új m. fest. tört. 1800-tól napjainkig. Uo., 1935. - Erdély műv-e. Uo., 1936. (Klny. A történeti Erdély) - Az esztergomi főszegyh. kincstár. Bev. Lepold Antal. Uo., 1938. - Szabolcs m. műv. emlékei. Lux Gézával és Szentiványi Gyulával. Bp., 1939. (Klny. Szabolcs vm.) - Bibliografia dell'arte ungherese. Roma, 1942. - Az olo-i m. emlékek leltárához. Bp., 1942. - Török műemlékek Budán. Uo., 1944. (Klny. Bp. tört.) - Az eu. műv. kezdetei. Előadásai alapján jegyezte Koroknay Éva, Bojár Iván. Uo., 1946. - Mo. műemléki topográfiája. 1. köt. Esztergom műemlékei. 1. rész. Múz-ok, kincstár, kvtár. Összeáll. Bp., 1948; 3. köt. Nógrád m. műemlékei. Többekkel. Uo., 1954; 5. köt. Pest m. műemlékei. 2. rész. Bibliogr. összeáll. Uo., 1958. - Kk. m. fest. Uo., 1948. - Egri József. Uo., 1948. - Bp. műemlék-jellegű építményeinek jegyzéke. Összeáll. Zakariás G. Sándorral. Uo., 1949. - A m. műv-tört. bibliogr-ja. Összeáll. Uo., 1950. - Mo. műemlékei. Uo., 1951. - Kecskemét műemléki és városképi vizsgálata. Összeáll. Uo., 1952. - Az egri liceum. Uo., 1955. - Rippl-Rónai József. Uo., 1958. - A posztimpresszionizmus. Uo., 1960. - Czóbel. Uo., 1961. - Kecskemét. Entz Gézával és Szappanos Jenővel. Uo., 1961. -

Mo. műv. emlékei. 1. Dunántúl. Uo., 1959; 2. Duna-Tisza köze. Tiszántúl. Felsővidék. Uo., 1961. - M. műv. a századforduló idején. Uo., 1962. - Ferenczy Károly (1862-1917). Uo., 1963. - Cézanne (1839-1906). Uo., 1964. - Modern fr. festmények a Szépműv. Múz-ban. Uo., 1965. - Műv. lex. 1-4. köt. Főszerk. Zádor Annával. Uo., 1965-68. - Római napló. Útijegyzetek. Uo., 1973. - Kunstdenkmäler in Ungarn. Bp-Leipzig, 1974. - Du romantisme au post-impressionisme. Tableaux français en Hongrie. (Ford. János Győry) Bp., 1974. 88

ML 1935. I:374; 1966. II:195. - Ki kicsoda? 1936. - MTA tagajánl. 1944, 45. - M. Nemz. 1969. VI. 1. - Műemlékvédelem 1969:3. sz. - Műv-tört. Értes. 1970:249. - ~ emlékére. Bp., 1971. (Klny. Műv-tört. Értes. 1970) Arck. és bibliogr. - MTA tagjai 1975:87. - MÉL III:240. - Gulyás X:664.