🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gorzeres
következő 🡲

Gorzeres Bertalan (15. sz.): Mátyás király udvari orvosa. - Boroszlói G. Mátyás fia, 1460-61 tavaszáig a kolozsmonostori konvent gubernátora. Mátyás kir. nevezte ki a kánoni választás elvének megszegésével. Ezért a konvent bitorlónak tekintette. Több, a konvent anyagi érdekeit sértő engedményt tett a kolozsváriaknak. Emiatt András és Péter fráter a konvent és az egész bencés r. nevében tiltakozott ~ eljárása ellen, és az apátság „törvénytelen birtokosának” nyilvánította; kénytelen volt lemondani javadalmáról. V.S.

Jakó 1990:58.