🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Graeffel
következő 🡲

Graeffel János (Esztergom, Esztergom vm., 1833. aug. 6.-Esztergom, 1922. okt. 14.): kanonok. - A gimn-ot Esztergomban, a teol-t a KPI-ben végezte. 1856. IX. 15: pappá szent. Rövid ideig kp., majd a nagyszombati főgimn. tanára, 1876: ig-ja. 1878. VII. 1: tb. knk., 1888. II. 12: pozsonyi, XII. 20: esztergomi knk. 1891: zoborhegyi c. apát, 1899. II. 10: barsi, 1906: szegyh. főesp., 1907: ap. protonot. - Fm: A szeretet gyöngyei. Imakv. Ford. 4 kispap társával. Bp., 1855. (M-lat. szöveggel: 1881) - A sasvári háromszázados nagy búcsújárat. Nagyszombat, 1865. - Függelék az Adiutorium nostrum imakv-höz. M. egyh. énekek és imádságok. H.n., 1881. - A nagyszombati érs. főgimn. kvtára (1879-87). Nagyszombat, 1887. 88

Zelliger 1893:153. - Pallas VIII:237. - Szinnyei III:1402. - Kollányi 1900:517. - Esztergom vm. 1903:139. - Balogh 1939:27. (†okt. 7.) - Gulyás XI:308. (†okt. 14.)