🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Guzmics
következő 🡲

Guzmics Izidor László, OSB (Jánosfa, Sopron vm., 1786. ápr. 7.-Pest, 1839. szept. 1.): apát. - 1809: tanár a győri gimn-ban, 1815: a r. növ-ek tanára Pannonhalmán, 1832: bakonybéli apát, 1830: a MTA l., 1838: rendes tagja. Részt vett a MTA létrehozását előkészítő biz-ban. A reformkori m. művelődési élet egyik sokoldalú, tevékeny tagja, a korabeli irod. élet fáradhatatlan mozgósítója. A nyelvújítás nyomán kifejlesztett, árnyalt és választékos m. irod. nyelv érvényesítéséért küzdött, maga is a tud. és szépirod. művek sokaságát írta. Növendék korában irod. kört szervezett eredeti művek írására s külföldieknek m-ra fordítására. Később verskötetei, elb. költ-ei, drámái jelentek meg. Fontos szerepet tulajdonított az ókori gör. klasszikus irod. alkotások megismertetésének, főként a gör. drámaírók tanulmányozásának: ettől várta a m. színiirod. újjászületését. A nyelvújítás lelkes híve. Levelezett Kazinczy Ferenccel: nemcsak a korabeli m. irod-ról és műv-ekről írt véleményt, de a hazai okt-ügy korszerűsítéséről, ennek isk-szervezeti, tananyagbeli kérdéseiről is. Ped. tárgyú írásaiban - mint a ném. neohumanisták követője - a gör. nyelv és irod. tanítása, a nemzeti nyelv megbecsülése mellett foglalt állást. A magánnevelés helyett a nemesség számára is a nyilvános isk. okt-nevelést ajánlotta. Írt teol. tankv-eket, lefordította a zsoltárkv-et, s hirdette a kat-ok és a prot-ok közötti unió lehetőségét. 1832-37: szerk. az Egyházi Tár c. lapot. - Fm: Meteusz hun fejed. Rege. Pest, 1814. - A ker-eknek vallásbeli egyesülésekről írt levelek. Pest, 1822. - A vallási egyesülés ideájának és a róm. kath. és prot. ker-ek között fennálló uniónak vizsgáltatása. Győr, 1824. - Theokritosz: Eidüllion. Epigrammata. Uo., 1824. - A róm. kath. és prot. ker-ek között fennálló uniónak másodszori vizsgáltatása. Uo., 1826. - Theologia christiana fundamentalis. Uo., 1828. - Theologiae dogmaticae pars. 1-3. köt. Uo., 1828-29. - A boldog atya. Dráma. Esztergom, 1829. - Pannónia századjai. Elb. költ. Uo., 1830. - Révai Miklós pályája. Pest, 1830. - Zsoltárok. Uo., 1832. - Költészeti képek. Beély Fidéllel és Vaszary Egyeddel. 1-2. köt. Uo., 1837-38. - Sophokles: Ödipusz, a király. Euripidész: Iphigeneia Auliszban. Buda, 1839-40. - G. I. és Kazinczy Ferenc levelezése 1822-től 1831-ig. Közli Gulyás Elek. Esztergom, 1860. - ~ apáti naplója. Közli Sörös Pongrác. Bp., 1903. M.I.

Beély Fidél: ~ életr-a. Pest, 1839. - Zoltvány Irén: ~ életr-a. Bp., 1884. - Szinnyei III:1565. - MTA tagjai 1975:94. - MItB II:473.

Guzmics Kálmán (Székesfehérvár, Fejér vm., 1881.-Székesfehérvár, 1905. dec. 11.): festő. - Bpen és Rómában tanult, a római nemzetk. kiáll-on Jézus Kafarnaumban c. képével tűnt föl. 1906: emlékkiáll-a volt Székesfehérvárt. T.E.

Műv. Krónika 1905:9. sz. - Vas. Újs. 1907:237. (Vértes József: ~ról) - ML 1935. I:427.