🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Halmos
következő 🡲

Halmos (1901-ig Herold) Alajos (Újszentanna, Arad vm., 1882. febr. 2.- Sopron?, 1941 u.): tanító. - Aradon tanítóképzőt végzett, 1902. IX. 25: Gátán (Moson vm.) 1903-39: nyugdíjazásáig Sopronban a r.k. el. isk. tanítója, a domonkos tp. karnagya és 12 é. az áll. leánylíc. énektanára. 1926: a Soproni Iparos Dalárda karnagya; énekkarával az Orsz. Dalosversenyeken díjakat nyert. - Szerzeményei: misék (ffi karra, vegyes karra), egyh. és világi énekek; orgonadarabok. - Évekig a Katolikus Kántor munk. 88

Molnár 1936:390. - M. közalkalm. alm. 1941:229. - Gulyás XII:411.

Halmos (1918-ig Hascsák) Anna, OP (†)1945 e.): apáca. - 1918: Szombathelyen óvónőjelölt. - M: Mária halála. Ének. Kaposvár, 1933. - Történetek a káromkodás veszedelméről és kat. hitünk... védelméről. Uo., 1934. - Ki egy jó édesanya? Uo., 1938. T.E.

Gulyás XII:413.

Halmos (1883-ig Homák) Ignác (Apátszentmihály, Pozsony vm., 1853. júl. 13.-Esztergom, 1931. júl. 15.): kanonok. - A gimn-ot Nagyszombatban, a teol-t a Pázmáneumban végezte 1876. VII. 16: pappá szent. Nagylévárdon, 1877: Szárazpatakon, 1878: Modoron kp. és tanítóképzői hitokt. 1880: Esztergomban kp., 1882: a szem. pref-a, 1888: a lelkipásztorkodástan, 1892: a hitokt-tan tanára. 1894: h. rektor. 1898: a nagyszombati társaskápt. knk-ja és városplnos. 1899: tünyei c. apát. 1896: tb., 1916. II. 29: esztergomi mesterknk., 1930: honti főesp. 1915–28: az esztergomi szem. rektora. - Nagyszombatban helyreállíttatta a Szt Miklós-tp-ot, a 246.000 aranykoronás költségek nagy részét, az esztergomi szem. renoválásának 164.000 K-s költségét egészében fedezte. - M: Szt Adalbert beszéd. Esztergom, 1893. 88

Zelliger 1893:159. - Szinnyei IV:369. - Gulyás XII:415. - Beke 1986:115. (40.)

Halmos László (Nagyvárad, Bihar vm., 1909. nov. 10.-Győr, 1997. jan. 26.): karnagy, zeneszerző. - Anyai nagybátyja Fetser Antal győri pp. A győri bencés gimn-ban éretts., 1928-31: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk-n Bárdos Lajos, Harmat Artúr, Molnár Imre, Siklós Albert, Szakolczay Riegler Ernő, Unger Ernő és Wehner Géza tanítványaként az egyházzene és zeneszerzés tanszakon végzett. 1929: a bpi Regnum Marianum orgonistája és másodkarnagya, 1931-53: a győri szegyh. karnagya, a Hittud. Főisk. zenetanára és egyhzenei szakfelügy. 1932: a Palestrina Kórus, az Iparos Dalkör, a Pacsirta Gyermekkar és a Szt Gergely Ffikar alapítója és karnagya, 1936: a Győri Ének- és Zeneegylet vegyeskara és zenekara karnagya is, 1946-53: a győri Áll. Zenekonzervatórium tanára is, 1956-77: nyugdíjazásáig a győri Révai Gimn. és a mosonmagyaróvári Kossuth Gimn. ének- és zenetanára. - Az 1930-as években a győri Szabadegyetem és az Iskolánkívüli Népművelés előadója, az 1950-es évektől a Győr-Sopron Megyei Tanács zenekara, a mosonmagyaróvári Városi Tanács és az agrártud. egy. kórusának vez-je, isk. és üzemi kórusok vez-je, TIT- és rádió-előadó, népzenegyűjtő. - 1938. V: a →Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával vezényletével adta elő Ecce Sacerdos c. művét egy 2000 fős együttes; V. 30: a Szt István-év megnyitásakor 400 fős kórus a Magyar föld ünnepe c. művét, a debreceni koll. jub. pályázatának I. díját nyerte Ady Endre: Az Isten harsonája c. versére írt kórusművével, melynek ffikari ősbemutatóját vezényelte. - Zeneszerzeményei: 7 kantáta (1937/88); 2 zenekari szvit (1958, 1978); 5 oratórium (1964/75); 9 vonószenekari-, 27 kamarazenekari mű; zongora- és orgonaművek; 45 dal zongora- ill. hegedű kísérettel; 71 népdal; rekviem, Te Deum, motetták, misék, több száz kórusmű. T.E.

Molnár 1936:390. - M. műv. lex. 1938:51. - Ker. m. közél. alm. I:357. - Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1979:124; 1988:166. - Brockhaus II:98. - Gulyás XII:421. - M. Nemz. 1997. I. 28. (Nekr.) (†jan. 27.) - Új Ember 1997. II. 9. - M. Egyhzene 1997/98. (Fittler Katalin: ~ 1909-1997) - M. Kórus 2005. X:14. (†jan. 27.)

Halmos (1930-ig Hercku) Mihály (Pócspetri, Szabolcs vm., 1901. jan. 2.-Bp., 1980. júl. 15.): plébános. - 1926. VI. 20: pappá szent., Diósgyőr-Vasgyáron kp., 1927: hitokt. 1928: Perecesbányán is, 1931: Gyöngyösön hittanár, 1936: Egerben tanítóképzői hittanár, internátusi ig. és fősztszéki jegyző, 1937: a hittud. főisk. előadója, 1940: érs. tanácsos, 1949: Kálban, 1953-64: nyugdíjazásáig Balatonban plnos. - M: Katekizmus kat. gyermekek sz. Eger, 1943. - 1934. XI-1935. VIII: a Gyöngyösi Katolikus Tudósító szerk-je. T.E.

Schem. Agr. 1927/75. - Gulyás XII:422. - Diós 1995:69.

Halmos (1884-ig Hoffmann) Viktor József, OPraem (Hidaskürt, Pozsony vm., 1873. dec. 30.-Bp., 1931. júl. 18.): gimnáziumi tanár. - 1893. VIII. 24: lépett a jászóvári prem. r-be, 1897. VIII. 29: ünn. fog-at tett, IX. 4: pappá szent., a bpi tudegy-en földr-termrajz szakos tanári okl-et szerzett. Rozsnyón, 1900: Kassán gimn. tanár, 1919: Jászón, 1925: Gödöllőn főszámvevő. - M: Természetrajz a középisk. 1. o. sz. Bp., 1905. - Természetrajz a középisk. 2. o. sz. Chinorányi Edével. Uo., 1906. - A növénygyűjtő. Írta Szekeres Ödön. 2. kiad. Átd. Kassa, 1916. 88

M. prem. bibliogr. 1978:94. (58.) - Gulyás XII:425.


Halmos Mihály (Pócspetri, Szabolcs vm., 1901. jan. 2.–Bp., 1980. júl. 15.): plébános. – 1926. VI. 20: egri egyhm-s pappá szent., Diósgyőrvasgyárban kp., 1927: hitokt., 1928: Perecesbányatelepen kihelyezett hitokt., 1931: Gyöngyösön hittanár. – 1935: Egerben tanítóképzői hittanár, internátusi ig., főszegyh. hitszónok, teol. dr. 1936: fősztszéki jegyző, 1937: hittud. főisk. előadó, 1940: érs. tan., 1942: házassági kötelékvédő, 1949: fősztszéki ügyész. Kálban plnos és ker. esp., 1953: Balatonban plnos, ker. esp., 1962–64: nyugdíjazásáig betegszabadságon Bpen. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1932:156. A gyöngyösi céh társulatok; 117. A gyöngyösi kat. pap; 1934:105. A 300 é. gyöngyösi gimn.; 1940:43. Eger egyik büszkesége [az érs. tanítóképző]; 66. Az AC hitbuzgalmi szako-ának 1940/41. é. munkaterve; 1944:6. A katekizmus; 16. Katechézis reform) – Betűjegye: H. M. (Egri Egyhm. Közl.1940) 88

Schem. Agriens. 1945:203. 1963:47., 1975:10. – Tóth 1947:21. – Puskás 1979:177. – Diós 1999:69. (3725.)