🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hantos
következő 🡲

Hantos, Fejér m.: plébánia a v. veszprémi, majd a székesfehérvári egyhm. dunaújvárosi esp. ker-ében. A közs-et Nagylók ter-éből 1950: alakították. - A pléb-t 1773: alapították. Tp-át 1765: Sarlós Boldogasszony tit-ra sztelték, a mai 1864: épült, org-ját (1/10 m/r) 1864: Szlezák Mihály építette. Kegyura 1880: Zichy János gr. - A hódoltság után a fehérvári ferencesek, 1763: a perkátai jezsuiták gondozták. Plébánosai: 1774: Ibellaker József, 1788: Trabács Jácint OCarm, 1801: Börzsöny Antal, 1804: Korherr József, 1829: Dulánszky Pál, 1831: Horváth József, 1832: Varga János, 1854: Pados János, 1855: Benedek Ferenc, 1855: Lajos József, 1901: Schmall György, 1901: Kapitány Gyula, 1906: Sumlicz György, 1907: Mihalecz Ferenc, 1907: Kostyelik Ferenc, 1923: Szabó József, 1932: Horváth Dezső, 1937: Nyitrai József, 1942: Zahola Károly, 1949: Bóna József, 1950: Róbl János, 1951: Csontos Ferenc Márton, 1951: Németh Károly, 1974: Eberhardt Ferenc. 1981-től Sárosd (Bácskai Sándor), 1992-től Mezőfalva (Keszthelyi Miklós Vazul), 1994-től Sárosd (Varga Vilmos, 1995: Szabó István) látja el.  - Lakói 1840: 438 r.k., 19 ev., 24 ref., össz. 481; 1983: 1000 r.k., össz. 1381; 1990: össz. 1105. **

SZJN 1977:196. - SZÜN 2001:181.

Hantos Béla (Zalaszabar, Zala vm., 1891. dec. 16.-Hosszúhetény, 1947. ápr. 19.): plébános. - 1916: pappá szent., Hímesházán, 1917: Babarcon, 1918: Újpetrén, 1919: Bogdásán, 1924: Mohácson kp., 1925: hitokt., 1926: Pécsett az Ágoston téri tp. kp-ja, 1940: Hosszúhetényben plnos. - A Dunántúl h. szerk-je, 1936. V-1942. X: a Pécsi Katolikus Tudósító fel. szerk-je. T.E.

Schem. Qu. 1922/43. - Gulyás XII:553. - Diós 1995:70. - Viczián 1995:116. (1438.)


Hantos (1891-ig Han) Ferenc (Bánházapuszta, Szabolcs vm., 1862. nov. 6.–Bp., 1940. máj. 15.): gimn. ig. – A teol. Egerben végezte. 1886. VI. 30: pappá szent. Gyöngyöstarjánban, 1890: Hevesen, 1891: Püspökladányban kp., 1891: belépett a lazarista r-be, 1892. V-ig Grácban novícius. Nevelő Ókígyóson a Wenckheim Frigyes gr. családjánál. 1893. X: az Esztergomi Főegyházmegye átvette papjai közé, nevelő Zichy Géza gr. családjánál. 1896: az Isteni Szeretet Leányai bpi int-ének hitokt-ja és lelki ig-ja. Gárdonyban 1904–06: Mailáth Géza gr. családjánál nevelő, közben hónapokig Bpen az Isteni Szeretet Leányai lelkésze. 1906: a bpi IV. ker. közs. felső leányisk. és leánygimn. hittanára. 1909/11: a Jézus Társ. tagja, 1911: Bpen a Notre Dame de Sión apácák int. hitokt-ja, 1916/33: nyugdíjazásáig az Angolkisasszonyok Leánygimn-ának ig-ja. 1926: szentszéki tanácsos. – M: Disciplina Ciceronis de finibus bonorum et malorum secundum summa eius principia et respectu philosophiae scolaslicae. Bp., 1915. – Az ember társadalmi életét irányító főbb erkölcsbölcseleti elvek az emberiség közmeggyőződésének világánál. Uo., 1915. – Az ember társadalmi életének modern tört. felfogása. Uo., 1918. – Az Angolkisasszonyok „Sancta Maria” int. r. k. leánygimn. 1918/19-1919/20 – 1932/33. ért. (1–14 db.) Közzétette. Bp., 1920–33. 88

Barthos–Csetri 1925 (*Bánháza) – Barthos–Csetri–Luttor 1929:29. – M. társ. lex. 1930. – v.Kerkápoly. 1930. – Schem. Strig. Uo., 1940:268; 1941:352. – Nemz Újs. 1940. V. 18. – Gulyás XII: 557. [Nyírábrány-Bánházapuszta, külterületi lakotthely – VJ.] – Beke 2008:256. (* Bánháza!; máj. 18.!) – Értesítők 4: B1678–91.