🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hatvan
következő 🡲

Hatvan, Heves m., 1945: város, 1969: hozzácsatolták az 1947: Verseg ter-éből alakult Kerekharaszt közs-et: 1. Várát 1523-36: a váci ppség építtette a fenyegető török veszély miatt. 1544: harc nélkül elesett. Fontos török közig. székhely volt. 1596: a ker. csapatok rövid időre visszafoglalták, de végleg csak 1678: szabadult fel. 1703: a kurucok bevették, de 1708: parancsnoka feladta. Romjainak felhasználásával épült a kastély, a tp. és a zárda is. 1995: a felszínen nincs nyoma. - 2. esperesség a váci egyhm-ben. Plébániái: Aszód, Bag, Boldog, Galgahévíz, Galgamácsa, Hatvan-Újváros, Hévízgyörk, Kartal, Tura. - 3. Belvárosi plébánia. 1075: Hotuin. Tp-át 1332 e. Szt Mária Magdolna tit-ra sztelték. 1700: alapították újra. A kk. tp. 1596: a vár ostromakor elpusztult, a mai tp. vsz. a helyén áll. A török utáni első tp-ot 1696: a mecsetből alakították ki és Szt Adalbert tiszt-ére sztelték. A veszélyessé vált tp. használatát 1746: a váci pp. betiltotta. A mai tp-ot Grassalkovich Antal (1730-tól kegyúr) építtette 1751-57: →Oracsek Ignáccal és →Jung Józseffel. A főoltár mögötti falsíkon Szt Adalbert képét és a sztély freskóit 1956: Döbrentey Gábor festette. Az org-t (2/17 m/r) 1926: a →Rieger gyár építette, 1961: a FHVO átépítette. Harangjait 1928: 92, 78 és 58 cm átm. Szlezák László öntötte. A stallum és a hajó négy padtömbjének első tagjai 1882: a pécsi szegyh-ból vásárlás útján kerültek ide. A tp. mellett áll az 1739-40: pusztító pestis emléke, a Szt Sebestyén-oszlop, Heves m. egyetlen szabadban álló barokk emlékműve. - Plébánosai: Törőcsik György, 1704: Decsi Mihály, 1706: Lanser Endre, 1709: Zyma György, 1710: Tajnay Márton, 1711: Arbay János, 1715: Szentgothárd János, 1720: Quirinyi Mátyás, 1724: Paliss János, 1739: Maszár Endre, 1777: Horvatovszky János, 1794: Stettner Bernát, 1823: Vaiszkopf Mihály, 1847: Janikovich Alajos, 1879: Krenedits Imre, 1901: Odray Celesztin. - Kat. sajtója: 1941: Szent István Körlevél, Húsvéti Körlevél, 1947. X: Plébániai Híradó, 1992. X: Szt Adalbert. - 4. →Hatvani Antiochiai Szent Margit premontrei prépostság - 5. A kapucinusok 1729: telepedtek ~ba. A prem. prépság helyén építettek ktort és tp-ot. 1787: a r. feloszlatásakor a ktor egyh. isk., majd sóház lett. A tp-ot 1862: Duza Antal gör. kereskedő vette meg, 1863: lebontották, anyagából Kartalban építettek tp-ot. - 6. Újvárosi plébánia. 1946: alapították. Tp-át 1929: Szt István kir. tit. sztelték, org-ját (2/21 m/r, op. 2763.) 1937: a →Rieger gyár építette. Harangjait 1929: 85, 70 és 40 cm átm. Szlezák László öntötte. Kezdetben a belvárosi pléb. gondozta. 1931: a kapisztránusok rházat építettek, 1946: átvették a pléb. vezetését. - Plébánosai: Borsányi Balázs OFM, 1949: Kriszten Ráfáel OFM, 1952: Simon István, 1958: Gründner Simon, 1962: Gyöngyösi Jakab, 1964: Lencsés István. - Lakói 1983: 7000 r.k. - Kat. sajtója: 1939-43: Az Újhatvani Kat. Kör Üzenetei, 1941: Karácsonyi Körlevél, 1992-: Újhatvani Harangok. - Egész ~ lakói 1840: 2385 r.k., 10 g.kel., 3 ev., 8 izr., össz. 2406; 1910: 10.659 r.k., 60 g.k., 9 g.kel., 182 ev., 317 ref., 2 unit., 867 izr., 1 egyéb vall., össz. 12.097; 1940: 14.491 r.k., 92 g.k., 14 g.kel., 292 ev., 574 ref., 541 izr., 16 egyéb vall., össz. 16.020; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 43 ffit, 12 nőt; 1983: 10.000 r.k., össz. 25.072; 1990: össz. 24.510. Bá.B.-**

Kiss 1984:231. - Schem. Cap. 1948:54. - Gerecze II:373. -Aggházy II:115. - Chobot I:78. - Heves m. műemlékei III:269. - Patay 1982. - Györffy III:98. - TKMK 425. (Demény-Dittel Lajos: Hatvan, Szt Adalbert plébtp.) - Sándor kz. II:79. - VEM kz. 349.