🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hefele
következő 🡲

Hefele, Karl Joseph (Unterkochen, Württemberg, 1809. márc. 15.-Rottenburg, 1893. jún. 5.): püspök, egyháztörténész. - Tübingenben tanult, 1833. VIII. 10: szent. pappá. 1836: uo. magántanár, 1840: r. tanár az egyhtört. tanszéken. 1868: meghívták az I. Vat. Zsin. előkészítő biz-ába. 1869. VI. 17: rottenburgi pp. A zsin-on mindvégig a pápai tévedhetetlenség ellen volt, mert alkalmatlannak látta az időt e dogma kihirdetésére. Ezért a zsin. utolsó ülése előtt hazatért, de egyhm-jében mégis kihirdette a dogmát. Zsinattört. műve alapvető forrásmunka. - Fm: Conciliengeschichte. 1-7. köt. Freiburg, 1855. **

LThK V:55. - NCE VI:985.

Hefele, Melchior, Menyhért (Kaltenbrunn, Tirol, 1716. jan. 11.-Szombathely, 1794. ápr. 17.): osztrák építész. - Asztalosmesterséget tanult, No-ba ment, ahol építési rajzban képezte magát. 1734: Würzburgban G. Oegg érseki udvari lakatos részére készített terveket és iparrajzisk. vez-je. 1742: építészeti tervével megnyerte a bécsi akad. díját. 1754: Bécsben megházasodott, s a bécsi m. kir. testőrség rajztanítója, Schmutzer isk-jában az építészet tanára. 1751: elkészítette a sonntagsbergi (Alsó-Au.) búcsújáró tp. márvány főoltárát, melyért 1757: a bécsi képzőműv. akad. tagjává vál. 1756: tervezte e tp. szószékét, 1763-70: a passaui érs. palota külső megújítását végezte. Tervei szerint épült 1763-64: a bécsi neulerchenfeldi tp. főoltára, 1766: a sonntagsbergi egyik mellékoltár, 1767: a bécsi szervita tp. Szt Peregrin-kpnájának belső díszítése. 1771-73: Zichy Ferenc pp. ~vel építtette át az Árpád-kori eredetű, 1639-45: reneszánsz megújítású győri szegyh-at és főoltárát. 1777-81: Batthyány József bíb–hgprím. megbízásából tervezte és építtette a pozsonyi prím. palotát. 1777: Eszterházy Károly pp. fölkérésére vázlatokat készített a pápai plébtp. fő- és mellékoltáraihoz, de ezek nem készültek el. Szily pp. megbízásából 1778: a szombathelyi szem-ot és a novai tp-ot, 1778-83: a szombathelyi ppi palotát, 1791-94: uo. a szegyh-at tervezte és építette. 1780: helyreállította a zanati tp-ot és elkészítette a Kelcz–Adelffy-árvaház, Eölbey és Szegedy szombathelyi knk-ok házának, 1790: Bécsben II. József Szt István-tp-beli ravatalának, II. Lipót koronázási diadalívének, 1792: az uo. fölállított ravatalának terveit. 88

Kemény Lajos: H. Menyhért 1716-1798. Életr. adatok. Pozsony, 1915. - Tóth József: A szombathelyi ppi szegyh. leírása. 2. bőv. és jav. kiad. Szombathely, 1920. - ML 1935. I:447. - Bedy Vince: A győri szegyh. tört. Győr, 1936. - Géfin Gyula: A szombathelyi szegyh. Szombathely, 1943. - MÉL I:692. - Dobri Mária: ~ (Életrajz és bibliográfia). Szombathely, 1990. (Vasi életrajzi bibliográfiák, XXVI.)