🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Herczeg
következő 🡲

Herczeg (valójában Herzog) Ferenc (Versec, Temes vm., 1863. szept. 22.-Bp., 1954. szept. 24.): hírlapíró, lapszerkesztő, író. - Ősei sziléziai menekült telepesek, apja Herzog József (†1880) gyógyszerész, Versec polgármestere. 1874-76: a temesvári piar. gimn-ban tanult meg m-ul, 1876: Szegeden, 1878: Fehértemplomban végezte a gimn-ot, 1881-84: a bpi tudegy-en jogot végzett, Temesváron, majd Bpen ügyvédjelölt. 1887: halállal végződött kardpárbajt vívott, amiért Vácott 4 hónapig államfogoly, ahol megírta Fenn és lenn c. regényét, mellyel megnyerte a Singer és Wolfner kv-kiadó regénypályázatát. 1891. III. 12: Egy kard affaire c. tárcájára fölfigyelt Rákosi Jenő, és a Bp-i Hírl. állandó tárcaírójának szerződtette. 1893. III. 10: A dolovai nábob leánya c. első drámáját a Nemz. Színház mutatta be, s abban az évben 25x adták elő. 1896. XII. 16: az Új Idők c. irod. hetilap alapító szerk-je. 1896: szabadelvű párti programmal Versec város ogy. képviselője; 1901: a választásokon kisebbségben maradt, de 1904-05: az időközi, 1905-06: és 1910-18: az ált. választásokon a pécskai ker. ogy. képviselője. A Tisza István gr. alapította Az Újság 1903. XII. 16-1910. XII. 31: b. munk. és a Magyar Figyelő irod. és pol. szle 1911. I. 1-1918. X. 1: szerk-je. Tisza István min-elnök fölkérésére 1914. VIII-1916: a Hadsegélyző Hiv. vez-je, 1916: Berlinben pol. megbízott. 1919. IV-V: a tanácskormány alatt mint „ellenforradalmárt” a Markó u. fogházban őrizték. 1927-45: a felsőház tagja. A m. revíziós mozg. egyik vezéralakja, 1932. X. 6: a bpi Szabadság téren ~ avatta föl Lord Rothermere ajándékát, az 1945: eltávolított Magyar fájdalom szobrát. 1949: villájából eltávolították, egy szovjet íróküldöttség látogatásakor kapta vissza egyik szobáját. - 1891: a Petőfi Társ. r. tagja, 1903: másodeln., 1904-20: eln., 1920-: tb. eln.; 1893. II. 1: a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1899. V. 15: a MTA l., 1910. IV. 28: r., 1914. V. 7: tb. tagja, 1920-22, 1929-31: és 1945-46: másodeln., 1922. V. 11-1946. VII. 24: igazg. tagja, 1949: tagságát a MTA átszervezésekor megszüntették; 1920: a Délmagyarországi Közművelődési Egyes. eln., a M. Külügyi Társ. eln. tanácsának tagja; 1922: a Délvidéki Otthon eln., a Pátria M. Írók, Hírlapírók és Művészek Klubja eln.; 1927-45: a M. Revíziós Liga orsz. eln.; 1929: a Társad. Egyes-ek Szöv-e díszeln.; 1931: a Dunántúli Közművelődési Egyes. tb. eln.; 1938: a Magyarok Világszöv. tb. tagja. 1925: irod. Nobel-díjra ajánlották. 1930: megkapta a Corvin-láncot.- Munkáit 1925-30: díszkiadásban 40 köt-ben jelentették meg. - M: Elbeszélő művei: Fenn és lenn. Reg. 1-2. köt. Bp., 1890. - Mutamur. Elb-ek. Uo., 1892. - A Gyurkovics-lányok. Reg. Uo., 1893. - - Simon Zsuzsa. Reg. 1-2. köt. Uo., 1894. - Napnyugati mesék. Uo., 1894. - A Gyurkovics-fiúk. Reg. Uo., 1895. - - Frau Lientenant u. andere Humoresken. Übers. Oscar v. Krücken. Berlin, (1894) - Az első fecske. Elb-ek. Uo., 1896. - Baron Rebus u. andere Novellen. Übers. Emil Kumlik. Leipzig, 1897. - Szabolcs házassága. Reg. Uo., 1896. - Új nevelő és egyéb elb-ek. Uo., 1899. - Egy leány tört. Elb. Uo., 1899. - Gyurka és Sándor. Uo., 1899. - Elb-ek. Uo., 1900. - Idegenek között. Reg. Uo., 1900. - Arianna. Elb-ek. Uo., 1901. - Pogányok. Reg. Uo., 1901. - Ném. nemzetiségi kérdés. Uo., 1902. - Andor és András. Reg. Uo., 1903. - A honszerző. Reg. Uo., 1904. - Elb-ek. Uo., 1904. - A bekvártélyozás. Uo., 1905. (Monológok 142.) - Szelek szárnyán. Uo., 1905. - Lélekrablás. Reg. Uo., 1906. - Déryné ifiasszony. Szj. 3 fv. Uo., 1907. - Kaland és egyéb elb-ek. Uo., 1908. - A becsületes ifjú. Uo., 1909. (Monológok 182.) - A kirné futárja. Reg. Uo., 1909. - Szerelmesek. Uo., 1909. - A fehér páva. Reg. Uo., 1910. - Álomország. Reg. Uo., 1912. - Felelősség nélkül. Uo., 1912. - Mesék. Uo., 1912. - Napváros. Elb-ek. Uo., 1912. - Az ezredes. Vj. 3 fv. Uo., 1914. - A láp virága. Uo., 1915. - Az aranyhegedű. Reg. Uo., 1916. - A hét sváb. Reg. Uo., 1916. - Magdalena két élete. Reg. Uo., 1916. - Tűz a pusztában. Elb-ek. Uo., 1917. - Gyurkovics Milán mandátuma. Uo., 1917. - Az élet kapuja. Reg. Uo., 1919. (Főként ennek alapján ajánlották 1925: Nobel-díjra) - Szíriusz. Uo., 1919. - Két arckép. Tisza István és Károlyi Mihály. Uo., 1920. - Drei Festreden... i. d. constituirenden Generalversammlung d. Südungarischen Liga in Szeged. Mit G. Steuer. Uo., 1920. -

Huszti Huszt. Reg. Uo., 1921. - A fogyó hold. Reg. Uo., 1922.- - Violante és a bíró. Uo., 1924. - 9 egyfelvonásos. Uo., 1924. - Férfiszív. Uo., (1926) -A Lánszky-motor. Uo., 1927. - A bújdosó bábúk. Uo., 1927. - Mikszáth Kálmán emlékezete. Uo., 1928. (MTA emlékbeszédei 20:6.) - A Milói Vénusz karja. Reg. Uo., 1928. - Északi fény. Reg. Uo., 1929. - 26 elb. Uo., 1930. - Emberek, urak és nagyurak. Elb-ek. Uo., 1930. - Mink és ők. Elb-ek. Uo., 1930. - Tanulm-ok. 1-2. köt. Uo., 1930. - Ünnepi játék. Szigligeti Ede szül. 100 évford-ján. Uo., 1930. - ~ breviárium. Gondolatok munkáiból. Uo., 1931. - Anci dr. lesz. Elb-ek. Uo., 1933. - A várhegy. Emlékirat. Uo., 1933. - Ádám, hol vagy? Reg. Uo., (1934) - Vál. munkáinak emlékkiadása. 1-40. köt. (64 db) Uo., 1934-35. - Pro libertate. Reg. Uo., 1936. - Napkelte előtt. Gondolatok Nagymo-ról. Uo., 1937. - A gótikus ház. Emlékirat. Uo., 1939. - Ellesett párbeszédek. Uo., 1940. - 4 reg. Uo., 1941. - Nemz. színjáték. Uo., 1941. - Császár Elemér. Emlékbeszéd. Uo., 1941. - Gondok és gondolatok. Uo., 1942. - Száz elb. Uo., 1943. - M. tört. drámái. Uo., 1943. - Fecske és denevér. Szatíra. Uo., 1944. - Petőfi. Tanulm-ok és színművek. Uo., 1944. - Szelek szárnyán. Útleírás. Bev. Stella Adorján. Uo., 1957. (Útikalandok 1.) - Bujdosó bábuk. Mesék. Uo., 1993. (Pátria kv-ek) - Hűvösvölgy. ~ emlékezései. S.a.r. Győri János. (Uo., 1993) - Az aranyhegedű. - Az élet kapuja. - A fogyó hold. Reg. és elb-ek. Szekszárd, 1994. (M. klasszikusok 5.) - Északi fény. Reg. Uo., 1994. - Színművei: A dolovai nábob leánya. Színmű (bemut. 1893. III. 10: Nemz. Színház) - A három testőr. Bohózat 3 fv. (bemut. 1894. III. 20: uo., Bécsben Die drei Grenadiere címmel 1914. XI: Neue Wiener Bühne; Göteborgban 1926. I: Lorensbergtheater) - Honthy háza. Dráma 3 fv. (bemut. 1896. II. 14: Nemz. Színház) - Nászúton. Énekes vj. 3 fv. Zene: Konti József (bemut. 1896. XI. 24: Népszínház) - Gyurkovics lányok. Vj. 4 fv. (bemut. 1899. II. 17: Nemz. Színház) - Az első vihar. Színmű 4 fv. Bp., 1899. -Ocskay brigadéros. Tört. színmű. 4 fv. (bemut. 1901. II. 8: Vígszínház, 1926. X. 31: Nemz. Színház) - A tolvaj. Színmű 1 fv. Bp., 1901. - Balatoni rege. Színmű 3 fv. (bemut. 1902. II. 28: Vígszínház, 1923. XI. 21: Nemz. Színház) - Kéz kezet mos. Vj. 3 fv. (bemut. 1903. II: Vígszínház, 1928. IV. 27: Nemz. Színház) - Bizánc. Tört. tragédia (bemut. 1904. IV. 22: Nemz. Színház) - Kéz kezet mos. Vj. 3 fv. Bp., 1904. - Bujdosók. Színmű 1 fv. (bemut. 1906. X. 26: Vígszínház) - Déryné ifiasszony. Vj. 3 fv. (bemut. 1907. II. 6: uo.) - Avatójáték. Prológus (bemut. 1907. X. 1: a Népszínház-Vígopera megnyitóján) - A kivándorló. Színmű 3 fv. (bemut. 1909. II. 6: Vígszínház) - Rébusz báró. Operett 3 fv. Zene Huszka Jenő. (bemut. 1909. XI. 20: Király Színház) - Bolondok tánca. Tragikomédia 3 fv. (bemut. 1913. IX. 19: Nemz. Színház) - Éva boszorkány. Szj. 3 fv. Bp., 1912. - Az ezredes. Vj. 3 fv. (bemut. 1914. I. 30: M. Színház, Bécsben Die Perle der Kleopatra címmel 1920. I. 13: Renaissance Bühne) - Ünnepi játék. Alkalmi prológ (bemut. 1914. III. 7: Nemz. Színház) - Karolina v. egy szerentsés flótás. Vj. 1 fv. (bemut. 1916. XI. 18: Modern Színpad) - Árva László kir. Dráma. Bp., 1917. - Kék róka. Színjáték 3 fv. (bemut. 1917. I. 3: Vígszínház, Bécsben VIII. 31: Josefstadtertheater, 1918. I: Berlin, Lessingtheater, VI: München, 1924. X. 7: Róma, 1926. II. 11: Bp., Nemz. Színház, 1928. V. 8: Párizs, Potinier Színház) - Péter és Pál. Vj. 1 fv. (bemut. 1917. X. 12: Apolló Kabaré, 1922. I. 18: Renaissance Színház) - Árva László kir. Szomorújáték 4 fv. előjátékkal. (bemut. 1917. X. 26: Nemz. Színház) - Tilla. 7 jelenés (bemut. 1918. XI. 22: Belvárosi Színház; 1924. IV. 6: Prága, Svanda Színház) - A fekete lovas. Színmű 3 fv. (bemut. 1919. XII. 5: Nemz. Színház) - A holicsi Cupido. Vj. 1 fv. (bemut. 1921. VII. 2: Keszthely, X. 18: Nemz. Színház) - Baba-Hu. 1 fv. előjátékkal. - Két ember. 1 fv. (bemut. 1921. XI. 25: Renaissance Színház) - Aranyborjú. Színjáték, előjátékkal 2 r. (bemut. 1922. III. 15: Vígszínház) - A Költő és a Halál. Színmű 1 fv. (bemut. 1922. XII. 29: Nemz. Színház) - A Gyurkovics-lányok. Életkép. 4 rész. Bp., 1922. - Sirokkó. Vj. 3 fv. előjátékkal. (bemut. 1923. III. 14: Vígszínház) - Két ember a bányában. Drámai jelenet. Bp., 1924. - Péter és Pál. Drámai jelenet. Uo., 1924. - A híd. Szj. 4 fv. (bemut. 1925. XI. 20: Nemz. Színház) -

Majomszínház. Komédia 3 fv. (bemut. 1926. II. 24: Vígszínház) - Szendrey Júlia. Színmű 3 fv. (bemut. 1930. II. 28: uo.) - Utolsó tánc. Szj. 4 fv. (bemut. 1939) - Fecske és a denevér (bemut. 1944) - Aranyszárnyak Tört. szj.(bemut. 1944) - Betűjegyei és álnevei: Bánsági (B. Hírl., 1895); c (M. Figyelő, 1914); Euterpe (uo., 1917); -g (Délvidéki Nemzetőr, 1888); -g. (M. Figyelő, 1915); -g-c. (B. Hírl., 1891; Új Idők, 1922); -g.-cz. (Délvidéki Nemzetőr, 1887); G.Z. (M. Figyelő, 1916); H. (B. Hírl. 1891); Hetes (P. Hírl., 1923-25); H.F. (B. Hírl., 1892-93); h.f. (Új Idők, 1895-); Hg. (uo., 1895-); Hg.F. (Az Újság, 1904-10; B. Hírl., -1894; M. Figyelő, 1911-18; Új Idők, 1896-); Horkayné (Új Idők, 1899-1940); Járókelő(?) (Az Újság, 1904); K. (B. Hírl., 1896-97); Karzatlátogató (M. Figyelő, 1913); Kaszinótag (uo., 1914); Katang (Az Újság, 1907; B. Hírl., 1892-97, stb.); Kg (uo., 1895); -nc- (B. Hírl., 1892); Omega (Új Idők, 1895-96); Ráspoly (A Hét, 1891); Sz. (M. Figyelő, 1911); Szemlélő (uo., 1911-16); Vigyázó (M. Figyelő, 1911); x.y. (B. Hírl., 1896). 88

Szinnyei IV:734. - Kat. Szle 1904:40. (Madarász Flóris: ~) - ItK 1925:153. (Horváth János: ~) - Surányi Miklós: ~. Bp., 1925. - Zsigmond Ferenc: ~. Uo., 1928. - Nyugat 1933. II:306. (Schöpflin Aladár: ~ 70 é.) - ~ emlékkv. Szerk. Kornis Gyula. Uo., 1943. - Fitz József: ~ irod. munkássága (Bibliogr.) Uo., 1944. - Gulyás 1956:565. - Költők és írók. Uo., 1966. (Barta János: ~ mai szemmel) - MTA tagjai 1975:107. - Gulyás XIII:355.


Herczeg Emilia M. Irinella SZINT (Kapuvár, Sopron vm., 1889. nov. 21.–Vác, 1979. jan. 5.): szerzetesnő. – ápolónőképzőt végzett. 1912. IX. 2: Szatmárnémetiben lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1916. VII. 19: uitt tette. Esztergomban az anyaház ápolónője. –1950 u. a váci szoc. otthonban élt. r.k.