🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Huntpichler
következő 🡲

Huntpichler, Leonardus, OP (Brixenthal-1478): német szerzetes. - 1426: Bécsben, majd Kölnben tanult. 1447: belépett a r-be, a bécsi konvent tagja. 1450-53: a bécsi egy. teol. karának dékánja. 1450-51: része volt Jeanne d'Arc rehabilitációjában. Hunyadi János ösztönzésére Széchy Ágoston győri pp. fölkérte az esztergomi érs-et, hogy a domonkos obszervancia bevezetésére hívják Mo-ra. Hunyadi János Zágrábi Ágostont bízta meg, hogy az ügyet a p. elé terjessze. 1452. IV. 13: András, a mo-i domonkos tartfőn. fölkérte, hogy jöjjön Mo-ra. 1453: ~ a ném. domonkos r. tartfőn-e. 1453. VI. 7: Budán tartózkodott és elindult a kassai konvent megreformálására. 1455. IV. 23: Martialis Auribelli generális kinevezte a mo-i obszerváns domonkosok vikáriusává. 1457. VI: visszatért Bécsbe. 1460-65: újra a bécsi egy. teol. karának dékánja. Támogatta a Bécsben tanuló m-okat, 1468/69: beiratkozott az egy. magyar nemzetének tagjai közé. 1463: részt vett III. Frigyes cs. és fivére, Albrecht hg. kibékítésében. Értekezést írt a husziták ellen, és szerk. egy szöveggyűjt-t, melyet a cs-nak ajánlott. V.S.

Mortier: Histoire de Maitres Généraux de l'Ordre des Fréres Precheurs. Paris, 1911. IV:459. - Harsányi 1938:39.