🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ilkus
következő 🡲

Ilkus Márton, Marcini Bylica z'Olkusza, Ilkuszi (Lengyo., 1433-Buda, 1493): plébános, egyetemi tanár. - A krakkói egy-en 1459: magiszter, Padovában, majd Bolognában tanult tovább. 1464: Rómában Pietro Barbo bíb., a későbbi II. Pál p. csillagásza. Amikor Janus Pannonius Rómában járt Mátyás kir. követeként, ~nak prof. állást ajánlott a pozsonyi egy-en. 1467: ~ →Regiomontanusszal Esztergomban dolgozott Vitéz János udvarában, kinek kérésére elkészítették a Tabula Directionumot. ~ 1468: Budán Mátyás kir. csillagásza és a budai akad. tanára. - I. (Hunyadi) Mátyás közbenjárására II. Pál p. 1470. VII. 17: megengedte, hogy amíg Rómában v. más itáliai egy-en tanul, főesp. jövedelmeit megtarthassa. IX. 1: fölhatalmazta, hogy 5 é. még 2-3 más egyh. javadalmat élvezhessen (ekkor már orvosdr., utóbb hittud. dr. is). - 1478: a budavári Nagyboldogasszony tp. plnosa és →Mátyás király budai egyeteme hittud. karának tanára. Mátyás kir. számára jelentéseket írt az 1468: és az 1472: észlelt földrengésekről, vsz. udvari csillagászként alkalmazták. 1490: visszatért Krakkóba. A krakkói egy. egyik kódexében Mátyás kir., Beatrix kirné, Corvin János hg., Thurzó János és György részére készített csillagjóslásai maradtak meg. Csillagászati műszereit és kv-eit Mátyás a krakkói egy-nek ajándékozta. 1990: a Collegium Maius őrzi. - Fm: Iudicium de cometa A. MCCCCLXVIII. (Analecta monumentorum Hungariae... edidit Franciscus Toldy) Bp., 1987. V.D.

Zelliger 1893:188. - Némethy 1894:37. - Császár 1914:61. - Studia Copernicana IV:533. (Birekenmajer Aleksander: Marcin Bylica)