🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ilosvay
következő 🡲

Ilosvay István, Illosvay (1500 k.-Nagyszombat, 1559. nov. 15. k.): fölszentelt püspök, jogtudós. - 1524: Mezőtelegden a Szentlélek-oltár ig-ja, utóbb plnos. 1529-57: váradi, 1539: egri knk., 1544: egri prép., 1547: imeriai fszt. pp-ként Martinuzzi György helynöke, 1553-55: nagyváradi prép. A kápt. megszüntetése után Nagyszombatba költözött, 1559. X. 1: esztergomi nagyprép. - 1544: összegyűjtötte Mo. törv-eit. Kz-át Telegdy Miklós és Mossóczi Zakariás feldolg., 1583: ~ megemlítése nélkül kiadta. Kz-a a bécsi udvari kvtárban. Bunyitay szerint ~ fedezte föl és mentette meg a →Váradi Regestrum kz-át. 88

Schem. Agr. 1868:37. - Koncz 1892:111. - Zelliger 1893:190. - Bunyitay II:55. - Schem. Mv. 1896:118. - Szinnyei V:68. - Kollányi 1900:164. (1552-55: váradi prép.) - AEET IV:174. - Et. Eml. IV:538; V:7.

Ilosvay Lajos (Tiszaújlak, Ugocsa vm., 1861. jún. 1.-Szatmárnémeti): apát-kanonok. - A kat. gimn-ot és a teol-t Szatmárban végezte, 1884. X. 8: pappá szent. Nagybányán, Szatmárnémetiben, Máramarosszigeten kp., 1892: lelkész Visken, 1894: uo. plnos, 1914: Máramarosszigeten esp-plnos, 1923: Szatmárnémetiben szegyh. plnos és knk., utóbb izsómonostori c. apát. 1943: őrknk., Szatmárnémetiben a Karitász és 1936: történt lemondásáig az Orsz. M. Párt szatmári elnöke. - M: A legszentebb rózsafüzér titkai egyh. beszédekben. Szatmárnémeti, 1894. - A fejed. törv. Nagyböjti sztbeszédsorozat. Pozsony, 1898. - Kat. hitigazságok vasárnapra és ünnepekre alkalmazott egyh. sztbeszédekben. Szatmárnémeti, 1898-99. 1-2. köt. - A megszállás. Máramarossziget, 1915. (Klny. Sziget és Vidéke) - A pozsonyi Jó Pásztor munk., 1915: a Sziget és Vidéke szerk-je, 1921. V-1925: Szatmárnémetiben a Katolikus Élet c. vasárnapi hetilap főszerk-je. 88

Schem. Szat. 1905:421; 1913:153. - Szinnyei V:69. - Várady-Berey 1934:193. - Erdélyi lex. 1928:126. - Monoki 1941:91. - Kemény 1942:442. - Pilinyi 1943:200. - Gulyás XV:141.