🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Imreh
következő 🡲

Imreh István (Sepsiszentkirály, Háromszék vm., 1919. szept. 12.-): egyetemi tanár, történetíró. - Unitárius. 1938: a brassói Ref. Keresk. Isk-ban éretts., 1944: a kolozsvári Ferenc József Tudegy-en közgazda okl-et szerzett, gazdaságtört-ből drált. 1944-45: a kolozsvári Victória Rt. ig-ja, 1945-47: az Erdélyi Tud. Int. ösztöndíjasa, 1946: ig-h., 1945-48: a Bolyai Tudegy. Móricz Zsigmond Koll-ának ig. tanára, 1948-59: a kolozsvári Bolyai Tudegy. közgazd., 1950: tört. tanára, (ezen egy. fölszámolása után) 1959-83: nyugdíjazásáig a Babes-Bolyai Tudegy. Jog- és Közgazd-tud. Karának, utóbb a legújabbkori tört. előadó tanára; 1949-54: és 1967-83: a kolozsvári Tört-tud. Int. munk., 1950-53: az Erdélyi Múz. Egyes. levtárának vez-je is. 1977: a M. Néprajzi Társ. tb., 1990: a MTA külső tagja, 1995: a Bpi Közgazd-tud. Egy. díszdr-a. - M: Szülőföldünk. Sepsiszentgyörgy, 1944. - Székely falutörvények. Kolozsvár, 1947. (Klny. Emlékkv. Kelemen Lajos 70. születésnapjára 1877-1947) - Despre incepturile industriei capitaliste din Transilvania in prima jumatate a secolului al XIX-lea. Bukarest, 1955. - Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején. Uo., 1956. - Tanulm-ok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről. Benkő Samuval és Csetri Elekkel. Uo., 1956. - Újkori egyetemes tört. előadások 1870-1918. Egy. jegyz. Kolozsvár, 1958. - Istoria Romaniei. 3. köt. Többekkel. Bukarest, 1964. - A rendtartó székely falu. Faluközösségi határozatok. Uo., 1973. - Változó valóság. Szerk. Uo., 1978. - Erdélyi hétköznapok 1750-1850. Uo., 1979. - Erdély változó társadalma 1767-1821. Csetri Elekkel. Uo., 1980. - Viata cotidiana la secui 1750-1850. Uo., 1982. - A törvényhozó székely falu. 1. A székely falutörv-ek világa. 2. Székely falutörv-ek, rendtartások 1581-1847. 3. Jegyzetek. Uo., 1983. - Székelyek a múló időben. Bp., 1987. - A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében. Kolozsvár, 1992. - Kászoni krónika 1650-1750. Bukarest, 1992. - Látom az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkv-e 1764. Bev. és jegyz. Uo., 1994. - 1944. V-VI: a székelyudvarhelyi Székelység szerk. biz. tagja. 88

Új Tükör 1989:38. sz. (Hajdú Lajos: ~ köszöntése) - RMIL 1991. II:353. - RMKvK 1992:135. - Gulyás XV:173. - Honismeret 1993:1. sz. (Cseke Péter: Bethlen Gábor a Nagy-Homoród mentén) - KKACs 1996:264. - Kuszálik 1996:242. - RMKK 1997:256.