🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ivanovics
következő 🡲

Ivanovics Pál, Ivanics, OSPPE (Zágráb, Zágráb vm.-1672): fölszentelt püspök. - Tanulm-ait a gráci Ferdinandeumban kezdte. A lepoglavai ktorban tett fogadalmat, ahol újoncidejét töltötte. Bécsben fil-t és teol-t tanult. A csáktornyai Szt Ilona-ktor perjele. Alaghy Menyhért br. hívására a bécsi udvarban szolgált, annak halála után visszatért a máriavölgyi ktorba. Az elefánti ktor vikáriusa. Amikor a Sztszék Borkovics Márton újbóli megválasztását nem hagyta jóvá, a máriavölgyi nagykápt. 1651. VI. 6: rfőn-ké választotta. Befejezte a remetei ktor helyreállítását és bővítését, tataroztatta a ktorokat, 12 novíc. számára 1653: Nagyszombatban szem-ot létesített, hogy azok uo. az egy. teol. előadásait hallgathassák. 1659. VI. 6: szkardonai vál. pp., VII. 30: esztergomi knk., szenttamási prép. 1661. III. 19: tinnini fszt. pp. 1663: minden javadalmáról lemondott és visszatért a r-be, melynek nagykápt-ja 1663-1669. VI. 3: rfőn-ké választotta. 1663: a török elől a máriavölgyi ktorból a csodatevő Mária-képpel Pozsonyba, majd Lepoglavába menekült. - Utóda a rendfőnökségben 1657: Borkovics Márton, 1669. VI. 3: Kéry János gr.; a szkardonai c-en 1670: Vanoviczy János OSPPE, a tinninin 1663. VII. 19: Bartók István ill. 1668. I. 16: Christophorus de Rojas y Spinola OFM. T.E.

Kollányi 1900:278. - Kisbán I:241; II:465.