🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > impotencia
következő 🡲

impotencia (lat. 'képtelenség'): a házasságjogban közösülési képtelenség (impotentia coeundi). A megelőző és örökös ~ akár a ffi, akár a nő részéről érvénytelenné teszi a házasságot, akár abszolút (egyetlen másneművel sem képes a közösülésre), akár relatív (csak a másik féllel nem képes erre) ~ról van szó (1084.k. 1.§). - Megelőzőnek akkor mondjuk az ~t, ha a házasságkötéskor már megvolt, örökösnek pedig akkor, ha súlyos veszély v. erkölcsileg meg nem engedett módszerek alkalmazása nélkül nem megszüntethető. - A terméketlenség (impotentia generandi) a mai szóhasználat szerint már nem minősül ~nak sem a ffi, sem a nő részéről. A ffi terméketlenségét a régebbi bírósági gyakorlat a házasságot érvénytelenítő ténynek tekintette. Az érvénytelenségnek ilyen címen való kimondása a Hittani Kongr. 1977. V. 13-i határozata óta már nem lehetséges. A Codex kifejezetten is hangsúlyozza, hogy a meddőség nem tiltja és nem is érvényteleníti a házasságot, hacsak az egyik felet éppen ebben a tekintetben az 1098.k. szerinti módon szándékosan meg nem tévesztették (1084.k. 3.§). - A bírói gyakorlatban szervi és funkcionális ~t különböztetnek meg. Különösen ez utóbbi esetében nehéz meghatározni az okokat és a gyógyulás esélyeit. Noha a bíróság orvosszakértők véleményét szokta kérni, gyakran még így sem alakul ki teljes (erkölcsi) bizonyosság az ~ örökös jellegét illetően. Ha az ~ akadályát illetően akár jogi, akár ténybeli kétség áll fenn, a házasságot nem kell megakadályozni, sem kétség esetén semmisnek nyilvánítani (1084.k. 2.§). Az ~ jogilag kétes, ha biztos a tényállás, de kérdéses annak jogi minősítése. Ténybelileg kétes akkor, ha nem világos, hogy az adott esetben milyen a személy állapota, ~ban szenved-e, ill. ez örökös-e. Az ~ megítélése tekintetében mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy a személynek olyan házastársi aktusra kell képesnek lennie, amely alkalmas a →házasság elhálására. - Mivel az ~ nem pusztán egyhjogi akadály, ezért nem csupán a kat-okat kötelezi, hanem bárkit képtelenné tesz az érvényes házasság megkötésére. Fölmentés alóla nem lehetséges. E.P.

Erdő 1991:421.