🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jankovich
következő 🡲

Jankovich Gellért, OSPPE (†1771): tartományfőnök. - 1740-41: Felsőelefánton, 1742-43: a nagyváradi szem-ban, 1744: Máriavölgyben a morális, 1745-46: Márianosztrán, 1748-51: Nagyszombatban a skolasztika, 1752: a kalocsai szem-ban a teol. tanára. 1755-61: tartfőn. 1767-69: a pápai rház perjele. - M: Novum sidus Hungariae. Nagyszombat, 1746. (M-ul: Mo-nak jeles tündökléssel feltetszett új csillaga. Uo., 1751; ném-ül: Pozsony, é.n.; tótul: Nagyszombat, é.n.) 88

Szinnyei V:376. - Kisbán II:465. - Gaál 1987:9.

Jankovich Miklós, vadasi és jeszenicai (Pest, 1773.-Pest, 1846. ápr. 18.): műgyűjtő. - Apja, J. Miklós kir. táblai ülnök, jászkun kapitány. ~ Pesten tanult, 15 é. korától gyűjtötte az irod. és műv. kincseit. A budai kir. udvari kincstár titkári állásától hamar megvált, élete hátralevő részét önképzéssel, tanulmányutakkal és műgyűjtéssel töltötte. A MTA 1831. II. 15: tb. tagjává, a majna-frankfurti ném. tört. társulat és a türingiai régészeti társulat tagjává vál. Ügynökei által megszervezett gyűjtése a m. múlt emlékeit tervszerűen szerezte meg. Elsősorban a kk., reneszánsz és barokk iparműv. alkotásai érdekelték, de a m. oltár- és arcképfest-et, az azonos korú eu. képzőműv-et és a grafika alkotásait is kedvelte. Gyűjt-ének zömét 1932-36: az ogy. által megszavazott 125.000 arany K-ért a Nemz. Múz. vette meg. Ebben 63 ezer kötet kv. (50 ezer hungarikum, 12 ezer m. mű), 4 ezer hazai okl., 12 ívrét köt. ogy. iromány, 1400 kódex, érem, kép- és arcképgyűjt. stb. Sajátkezű lat. nyelvű leltára érdekesen világítja meg gyűjtési módszerét, és tárgyai nagy részének beszerzéséről, származásáról is tájékoztat. - M: Cajus Sallustius Crispus. Szent-Györgyi Gellért magyarázásával. 1-2. köt. Buda, 1812. - M. szónemzés 50 példákban. Pest, 1812. - De fictitia Hungariae corona... Buda, 1825. - Angeli Decembris de Conditionibus Pacis... Uo., 1825. - Budán felfedezett gazdag sírbolt, melyben hihetőleg Katalin, Mátyás kir. első hitvesének... teteme találtatott. Pest, 1827. - Értekezés Wenczel m. kir-nak... esméretlen pénzeiről. Uo., 1827. - András kir. eredeti arany bullájának... feltalálásáról... Uo., 1828. - Werbőczi Istvánt igazságnak fényében helyezteti... Uo., 1829. - Gyallai Besse Jánosnak... jelentései. Uo., 1829. - A socinianusok eredetéről... Uo., 1829. - M. hajdankor emlékeinek jeles gyűjteményét hazájának... ajánlja. Uo., 1830. - Szerencsétlen Brandenburgi Katalin... Uo., 1830. - M. nyelvnek... Uo., 1830. 88

Nagy V:306. - EME IX:415. - Pallas IX:822. - Szinnyei V:380. - MIL I:519. Arck. - MÉL I:799. - MTA tagjai 1975:127. - ~ a gyűjtő és mecénás. Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig. Bp., 1985.