🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jozsefity
következő 🡲

Jozsefity Ferenc, Jožefić, OFM (Fiume, Fiume vm.-1559 k.): megyéspüspök. - A semat. szerint (csak itt) 1523: II. Lajos titkára. 1526 nyarán már tényl. zenggi pp. lehetett, mert - a horvát források szerint - ekkor Kruzsics és Orlovcsics kapitányok elvették jövedelmét s minden vagyonát, a tp-ba betörve ~ pp-öt majdnem agyonverték. VII. Kelemen megparancsolta Szalkai érs-nek, szerezzen kártérítést ~nek s elégtételt az Egyh-nak. VIII. 26: ~ Batthyány Ferenc bán seregével érkezett a kir. táborába; a mohácsi csata után I. Ferdinánd párthíve. 1534. X. 26: megkapta a garamszentbenedeki apátságot, amit 1537: a nyitrai kápt. előtt zálogba adott az esztergomi kápt-nak 2978 Ft-ért; ez évben Párizsi Péter, az ap. kamarák ügyviselője állásában fölfüggesztette, mivel 1000 Ft tartozását nem fizette meg az esztergomi kápt-nak. Kb. 1538-59: esztergomi knk. 1541-49: zenggi mpp., innen Gams szerint 1549: áthelyezték trieszti pp-nek, de onnan elmozdították v. be sem fogadták. 1552 k. lemondott a szentbenedeki apátságról és - nem tudni miért - kiközösítették, de még ez évben ezt föloldották, visszafogadták a kápt-ba, s megkapta a gömöri főespséget. Itt 1559: említik utoljára. Zenggi széke 1550-60: üres, utóda 1560. II. 2: Zsivkovich György OFM. T.E.

Mendlik 1864:120. (s.v. Rozanói Josefic Ferenc 1541-49: pp.) - Gams 1873:389. (38.) (s.v. Franc. Josephich [Rizzano]; trieszti áthelyezését itt jelzi, de a triesztiek névsorából kihagyta!) - Eubel III:318. (trieszti ppségét tagadja) - Kollányi 1900:142. (s.v. Josefit; 1541-49: zenggi pp.) - Margalits 1900:716. (1526: már pp.); 1902:718. (1527: pp.) (s.v. Józsefics) -Schem. Z-M. 1916:28. (27.) (s.v. Jozefic) - Et. Eml. II:549.