🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kiss
következő 🡲

Kiss Alajos (Felnémet, Heves és Külső-Szolnok vm., 1857- Eger v. Felnémet, 1929): festő. - Pályakezdését →Tárkányi Béla segítette. 1881-84: a müncheni fest. akad-n tanult, Egerben telepedett le, az Iparostanonc Isk. rajztanára. 1914-18: a főreálisk. óraadó tanára. Arcképeket és oltárképeket festett. 1887: a Hevesvm. Ált. Tanító Egyes. tagja. 1913, és 1915: a Nemzeti Szalonban arcképeket állított ki. - M: 1884: Eger, Minorita tp., Szt Kereszt-mellékoltárkép; 1888: Eger-Felnémet: Rózsafüzér kirnője, diadalíven (freskó?). Sz.G.

Műv. lex. 1933. I:565. - Heves m. műemlékei 1969. I:35. (Voit Pál: Mesterek adattára) - Kiss 1993:55.

Kiss Albin Ferenc, OCist (Sóly, Veszprém vm., 1874. jan. 10.-Zirc, 1948. dec. 28.): történetíró, tanár. - 1893. VIII. 29: lépett a r-be, 1898. VIII. 23: pappá szent., tört-lat. szakos tanár a r. gimn-ban 1898: Székesfehérvárt, Baján, 1899: Zircen. 1900: tanár Székesfehérvárt, 1902: Pécsett, 1903: újoncmester Zircen, 1905: tanár Pécsett, 1907: újoncmester Zircen, 1910: tanár Baján, 1912: Pécsett, 1913: a bpi Szt Imre Gimn-ban, 1924: r. főig., 1929: ig. és házfőn. Pécsett, 1935: Bpen, 1936: perjel Zircen. - 1915: a SZIA II. o-ának alapító tagja. - M: II. Frigyes porosz kir. tört. Pécs, 1902. - A pécsi belvárosi tp. tört. Uo., 1906. - A m-ok Nagyasszonya. Sztbeszéd. Székesfehérvár, 1908. - Gr. Széchenyi István és kora. Bp., 1908. - Szociális gondolatok. Zirc, 1908. - Kongregációi beszédek. Patrona Hungariae és Pro Pontifice. Székesfehérvár, 1909. - Excelsior. Írta Sermes Carla. Ford. Zirc, 1910. - A kk. szelleme. Bp., 1911. - A pécsi gimn. tört. Pécs, 1914. - Emlékbeszéd Nagy Béniről. Bp., 1922. - A m. társad. tört. Uo., 1925. (Szt István kv-ek 28.) - Szt Ágoston: De civitate dei művének méltatása. Uo., 1930. (uaz 88.) - A Ciszt. Rend tört. 1. Ált. rész. 2. Mo. 1-2. köt. Uo., 1938. - Egyhtört. 2. rész. Ker. középkor. Írta Gerhard Rauschen, Ignaz Marx. Kivonatos ford. K. Albin Imre(!) Uo., 1940. 88

Kalmár 1910:146. - Barthos-Csetri 1923:29. - MKA 1928:208; 1930:227. - Schem. Cist. 1942:239. - Pilinyi 1943:247. - MÉL I:923.

Kiss Andor, zsolcai (Tolcsva, Zemplén vm., 1904. szept. 30.-Bp., 1971. nov. 28.): g.k. parókus. - A gimn-ot Ungvárt, a teol-t Esztergomban végezte, a szegedi egy-en kánonjogból drált, Nyíregyházán 1929. XII. 8: pappá szent. Tolcsván parókus, 1931: esp. A tolcsvai g.k. isk. és tanítólakás építtetője, a tp. helyreállítója, a tolcsvai népkvtár szervezője. - M: Gör. szert. kath. egyháztörténelem. Középf. isk. sz. és magánhasználatra. Vargha Géza nyomán. Bp., 1932. - Legszentebb imakv. Uo., 1935. - Gör. szert. kath. egyháztörténelem. Polg. és iparostanonc isk. sz. Uo., 1936. (2. kiad. Uo., 1946) 88

K-i Egyh. 1935:263; 1936:237. - G.k. Szle 1936. VII. - Gulyás XVI:528. - Kiss Andor hajdúdorogi g.k. esp. közlése

Kiss Anna Mercédesz, ANK (Újfehértó, Szabolcs vm., 1909. szept. 30.-Pécs, 1987. dec. 24.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - 1928. VIII. 12: Szombathelyen lépett a kongr-ba. Első fog-át 1930. VIII. 15, örök fog-át 1934. VIII. 15: uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolgozott. r.k.

Kiss Antal, boldogházi, OSPPE (†1799 után?): tanár. - 1779-83: Nagyszombatban tanított, 1786: a rend föloszlatásakor Kassán a grammatika tanára. - M: Panegyricus Divo Stephano … dictus, dum antiquissimum Seminarium eidem tutelari suo annuos honores persolveret, oratore … Nagyszombat, 1779. - A keresztségbeli fogadásokrúl 8 elmélkedések és azok megújítására való imádság, e mellett az esztergomi főegyházmegyének ceremoniás kv-ébűl magyarra fordított rövid toldalék, mely a keresztségbeli ceremoniákat és imádságokat magába foglalja. Uo., 1783. 88

Szinnyei V:254. (s.v. Kis) - Kisbán 1940:439. (s.v. Kis; 374. és 466. s.v. Kiss)

Petrik VII:266. (még 6 mű tásszerzője is ő lehet)

Kiss Antal (Nagytétény, Pest vm., 1909. nov. 30.-Sopron, 1973. ápr. 21.): pap. - 1933. VI. 18: Győrött pappá szent., 1933: Pécsett a Szt Mór Koll. pref-a, 1934: Kisbéren, 1935: Sopron-Várospléb-n kp., 1937: Sopronban hitokt., 1938: Győr-Újvárosban kp., 1939: Esztergomban a Széchenyi Internátus nev-je. 1940: Nagytétényben kisegítő lelkész, 1941: Mosonszentjánosban kp., 1942: Kolozsvárt egy. lelkész, 1943: Rábapatonán kp., 1945: Győrött hitokt., 1946: Magyarfalván h. pléb., 1947: Nagylózson kp., 1948: Kistarcsán internált, Újkígyóson kisegítő lelkész, 1952: Bőnyben lelkész, 1953: szolg-on kívül. 1955: Sopronban (a v. bencés tp-ban) kp., 1966: tp-ig. - M: A nyíl elindul. Összegyűjt. tanulm-ok, előadások, beszédek 1930-1933. Pécs, 1933. - Hánzi. Szinay János missz. növendék élete. Rákospalota, 1936. - Diákok lelkiatyja. Önnevelési tervek az érettebb ifj. számára. Uo., 1939. - Elragadottak. Bp., 1939. - Tiszta munkáskéz. Önnevelési útmutató a munkásifj. sz. Rákospalota, 1939. - Vezérférfiúság. Világi apostolok önnevelése. Bp., 1940. - Igét váró fiúk. Diáklelkigyakorlatok. Uo., 1941. - E fiúból pap lesz! A papjelölt ifjú önnevelése. Rákospalota, 1941. - Ifj. és életszentség. Uo., 1944. - Írói neve: Kiss Antal (első művén); Lantos-Kiss Antal (1937-). -1934. X. 7-1935. IX. 15: a kisbéri Harsona fel. szerk-je és kiadója, 1943. III. 14: a kolozsvári Tudósító fel. kiadója. 88

Schem. Jaur. 1936:122; 1947:135; 1968:161. (s.v. Kiss) - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:23. (64.) - Hetényi Varga I:310. (s.v. Lantos Kiss)

Kiss Arisztid István, OFM (Pápa, Veszprém vm., 1867. aug. 9.-Andocs, 1913. ápr. 6.): hitszónok. - A gimn. alsó o-ait Pápán végezte, 1884. VIII. 10: belépett a Szűz Máriáról nev. ferences rtart-ba, a bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban és Pozsonyban hallg., 1890: pappá szent. Veszprémben, 1896: Székesfehérvárt hitszónok, hitokt. és a Kat. Kör titkára. Egy ideig a Sztföldön misszionált, 1909: Kaposvárt, majd Andocson élt. - M: Lelki ibolyák. Oktató imakv. a szónokok számára. Veszprém, 1894. - Szt beszéd, melyet a veszprémi szt Ferencrendiek tp-ában Jézus sztséges szívének szobra megáldásakor mondott. Uo., 1894. - Vezérkv. Jézus legszentebb szívéről nev. társulat ájtatosságaihoz. Uo., 1895. (2. kiad. 1902) - Szerafikus. Oktató imakv. a szt Ferenc-rendi laikus testvérek számára. Bp., 1902. - Szemelvények a 18. sz. isk-drámákból. M-ra átírta. Nagyatád, 1908. (Klny. Nagyatádi Hírl.) - Tíznapi lelki magány a szt kereszt tövében. Írta Hardy Schilden. Lat-ból ford. 7. kiad. Kolozsvár, 1919. (Uaz ismeretlen szerző után lat-ból. Uo., 1919) - 1895: a Fejérmegyei Napló munk., 1903. I-1909. XII: a kolozsvári Szt Ferenc Hírnöke társszerk-je. 88

Szinnyei VI:255. - Schem. SM 1913:XXI. - Sziklay 1931:250. - Gulyás XVI:530.

Kiss Barnabás, OFM   →Kiss György Barnabás, OFM

Kiss Béla Márton OFM (Esztelnek, Háromszék vm., 1888. okt. 3.-Marosvásárhely, 1979. ápr. 15.): házfőnök, plébános. - 1903: Mikházán lépett a r-be. 1911. VI. 24: szent. pappá, Szamosújvárt h. házfőn. 1912: Marosvásárhelyen tanító, 1914: Vésen hitokt. 1915: Székelyudvarhelyen tanító, 1919: Medgyesen plnos, tanító. 1923: Mikházán ujoncmester. 1927: Medgyesen h. házfőn., 1930: Marosvásárhelyen házfőn., isk-ig., a harmadrend ig-ja, Marosszentgyörgy plnosa (pléb-t épített), 1941: itt házfőn., plnos és tanító. 1951-72: Marosvásárhelyen egy rokonánál húzódott meg. Keresett gyóntató. 1972: itt az új Ady-negyedi zárdában gyóntató. - 1928: rtart. titkár, 1936-39: rtart. tanácsos. - 1923-27: a Kat. Világ társszerk-je. Cikkei, versei itt és a Hirnökben. M: Lelkem muzsikája. Versek. Arad, 1927.  **

Pap Leonárd OFM közlése.

Kiss Ernő (*Pécs, Baranya vm., 1883): tanító. - Okl-ét 1902: Pécsett szerezte, ahol gazd. szaktanf-ot is végzett. Belaváron, Horváthertelenden, 1897-1921: nyugdíjazásáig Alsódörgicsén tanító. Az I. vh-ban az 52. gyalogezred tisztje, a szerb harctéren megsebesült. 1934: Pécsett az egyhm. tanfelügyelőség munk., a pécsi Ker. Szoc. Párt. üv. alelnöke. - 1933. IX. 18-X. 9: a Pécsi Hírek hétfői hetilap fel. szerk-je és fel. kiadója. 88

Kalotai 1933:243. - Halász 1936:158. Arck. - Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:269. (529.) - Gulyás XVI:559.

Kiss Erzsébet Albina, KN (Búcsúszentlászló, Zala vm., 1906. nov. 21.-Gyón, 1954.): szerzetesnő. - 1927. III. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1931. I. 6: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Erzsébet Gertrúd, KN (Hegykő, Sopron vm., 1890. okt. 1.-Hegykő, 1968. ápr. 12.): szerzetesnő. - 1906. VIII. 28: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1910. VII. 22: tette. Zsámbékon dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől Hegykőn rokonok fogadták be. r.k.

Kiss Erzsébet M. Andrea, CSA (Babócsa, Somogy vm., 1896. dec. 17.-Vác, 1983. nov. 10.): apáca. - 1916: tanítónőképzőt végzett. 1917. VIII. 15: Pécsett lépett a r-be. 1920. XI. 7: uitt tette első, Bölcskén 1923. XII. 26: örök fogadalmát. r.k.

Kiss Erzsébet Magdaléna, KN (Erdőcsokonya, Somogy vm., 1912. nov. 16.-Csákvár, 1984. okt. 21.): szerzetesnő. - 1930. V. 7: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1933. VIII. 1: tette. Betegápolóként dolgozott. - A szétszóratás után 1963: Székesfehérvárt gyermekotthonban ápoló, utolsó éveiben a csákvári szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Erzsébet Regalata, KN (Dunaújfalu, Pozsony vm., 1901. okt. 31.-Bp., 1968. jún. 24.): szerzetesnő. - 1921. XI. 23: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1924. VIII. 24: tette. Zsombolyán, Zsámbékon szakácsnő. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonok fogadták be, majd Bpen szakácsnő. r.k.

Kiss Fábián, OFM (Győr, Győr vm., 1665.-Pozsony, 1746. márc. 3.): hitszónok. - 1686: lépett a r-be. 1687: ünn. fog-at tett. 1691: szent. pappá. Szombathelyen, majd Nyitrán m. hitszónok, majd novicmester. 1703: Sümegen, 1718: Szombathelyen házfőn. - M: Betegek gyógyítója. A sümegi kegykép tört. és csodái. Nagyszombat, 1703. **

Farkas 1879:40.

Kiss Ferenc, farádi (Veszprém, Veszprém vm., 1767. márc. 1.-Veszprém, 1825. febr. 27.): nagyprépost. - A fil-t Győrött, a teol-t Pozsonyban végezte, 1789. VII. 19: szerpappá szent., karpap Veszprémben, ahol 1790. III: pappá szent., s a szem. anyagi ügyintézője, 1796: dogmatikatanára. 1805. IX. 3-1806. VIII: a bpi egy-en az erkölcstan tanára. 1806: veszprémi knk., 1822. VI. 9: kápt. helynök, 1824. IV. 2: ált. ppi helynök, XII: veszprémi nagyprép. 1825. I. 24: újra kápt. helynök. - Az Egyházi Értekezések és Tudósítások cenzora volt. 88

Strausz 1930:31. (18.) - Hermann-Artner 1938:562. - Pfeiffer 1987:138.

Kiss Ferenc (Nagyszalonta, Bihar vm., 1889. szept. 7.-Bp., 1966. ápr. 6.): anatómus, egyetemi tanár. - A középisk-t Nagyszalontán és Székelyudvarhelyt végezte, a kolozsvári egy. 1913: orvosdr-rá avatta, ahol 1909-17: a Leíró és Tájbonctani Int-ben, 1917-29: a bpi egy. Anatómiai Int-ében dolgozott mint tanárs., majd adjunktus, közben 1917-18: katonaorvos. 1924: a bpi egy. a tájanatómia mtanárává képesítette. 1929. IX. 1-1934: a szegedi egy. Leíró- és Tájbonctani, utóbb Szövet- és Fejlődéstani Int-ének tanszékvez. ny. r. tanára. 1934. VII. 18-1961: nyugdíjazásáig a bpi egy. rendszeres anatómiai és fejlődéstani tanszéke ny. r. tanára, 1941-43: és 1945/46: az orvosi kar dékánja, 1952: az orvostud-ok dr-a. - Mikrocirkulációs anatómiával, a vegetatív idegrendszer összehasonlító anatómiájával, spirális és vegetatív dúcok hisztológiájával foglalkozott. - Előbb Bpen a ref. Bethánia Egyes-ben, majd a külf. utazásai során megismert Keresztyén Testvérgyülekezetben tevékenykedett. A →Szabadegyházak Szövetségének egyik alapítója és első elnöke. A Keresztyén Testvérgyülekezetben végzett igehirdetői munkássága keretében 1932-től Józsa Károllyal Kegyelem és igazság c. füzetsorozatot adott ki. Tagja a M. Evangéliumi Aliánsz Biz-nak. Szinte prófétai tisztelet és tekintély övezte gyülekezetében. - M: Állam, egyh., bibliai gyülekezet. A keresztyén Testvérgyülekezetek törv-es helyzete Olaszo-ban. Bp., 1941. - Mo. és a vallásszabadság. Uo., é.n. - A m. vallásszabadsági törv-ek jelentősége az egyh. és gyülekezeti kerség valamint az állam életében. Uo., é.n. - Kegyelem és igazság. Uo., é.n. - Új vallásügyi törvényt kérünk! Szabad államban szabad egyházak. Uo., 1945. - Az ember anatómiájának atlasza. Szentágotai Jánossal. 1-3. köt. Uo., 1951. (36 kiad., ang., ném., ol., orosz és sp. nyelven is) - Rendszeres bonctan. Társszerzőkkel. 1-2. köt. Uo., 1953. - Tájanatómia. 9. kiad. Uo., 1967. - Szerk. tagja volt 1946-66: a bázeli Acta Anatomica, 1947-66: az amsterdami Ecerpta Medica szaklapoknak. Sz.O.

M. társad. lex. 1931:110. - Győry 1936:826. - Aeolhárfa 1938:3-4. sz. - Lelki Élet 1947. III-IV:12. - MÉL I:925. - Orvosi Hetilap 1966. (Szentágotai János: ~. 1889-1966.) - Szegedi egy. alm. 1971:334. Arck. - Theol. Szle 1980:2. sz. (Szigeti Jenő: A Szabadegyházak Szövetségének első kiadványa az 1944. okt. 10-i keltezésű megbízólevél dr. ~ számára) - „Ti vagytok a földnek sója...” Bp., 1982. (Bev-ben ~ rövid életrajza) - Békehírnök 1983. III. 10. (Somogyi Barnabás), VII. 3. (Szebeni Olivér) - „Ne félj te kicsiny nyáj...” Bp., 1984:45. (Schweitzer József: „Hűség Istenhez... hűség az emberekhez”)

Kiss György   →Kis György

Kiss György Barnabás, OFM (Kapuvár, Győr-Sopron m., 1953. május 30.-): magyar plébános. - A gimn-ot a győri bencéseknél, a teol-t győri egyhm-sként Győrött végezte. 1978. VI. 15: sztelték pappá. Szanyban, 1981: Csornán kp. Szerzetbe lépés szándékával külf-re távozott. Novícius az irgalmasoknál Au-ban, majd 1984: az USA-ban élő erdélyi m. ferences Szt István Kusztódia tagja. 1988: ünn. fog-at tett. 1985-1993. XII. 31: Youngstownban (Oh., USA) a →Katolikus Magyarok Vasárnapja (KMV) hetilap kiadója és társszerk-je. 1988-92: a Catholic Publishing Company kiadó vez-je. - 1994. II. 13: a detroiti (Mi., USA) Szt Kereszt Magyar Egyhközs. plnosa. - Cikkei a KMV-ban és más külföldi m. lapokban. 1985-92: a KMV évkv-ének szerk-je. 1987: a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagja, a Szt László Társaság és Rend lovagkeresztjének tulajdonosa. 1992: a New Yorkban székelő Capistran Youth Foundation Inc. (Kapisztrán Ifjúsági Alapítvány) jótékonysági intézmény eln. 1994: az Amerikai Magyarok Országos Szövetségének igazgatósági tagja. 1997: a Knights of Columbus (Kolumbusz Lovagok) tagja. s.k.

Kiss Gyula (Káld, Vas vm., 1899. jún. 24.-Trenton, N.J., USA, 1964. jún. 15.): plébános. - A teol-t Szombathelyen végezte, 1924. VI. 22: pappá szent. A szombathelyi polg. fiúisk. hitokt-ja, 1925: a Belgiumban és Holl-ban üdülő m. gyermekek lelki gondozója, 1927: a szombathelyi ppi hiv-ban szolgált, 1928: ppi szertartó és levtáros, 1929: Kőszegen a katonai reálisk. lelkésze, 1930: Vépen kp., 1931: Perth Amboy-ban (N.J., USA) a M-ok Nagyasszonya-tp. kp-ja, 1933. XII: Woodbridge-ben (N.J.) a Kármelhegyi Boldogasszony-tp. plnosa, 1934. X: Cartaretben (N.J.) a Szt Erzsébet, 1937. III. 8-1964. VI. 15: Trentonban (N.J.) a Szt István egyhközs. plnosa. - ~ rendezte meg Cartaretben a 2. New Jersey-i Katolikus Magyar Napokat. 20 é. a Trentoni M. Egyhközs-ek és Társaságok Tanácsának elnöke, a II. vh. idején egy furgont ajándékoztak a Vöröskeresztnek, Camp Fort Dixben (N.J.) üdülőhelységet szereltek föl, megszervezték Kossuth Lajos amerikai látogatása 100. évford-jának ünnepségét. Az Amerikai M. Szöv. ig-ja, az Amerikai M. Kat. Liga eln., majd újjászervezője, 1963: aleln., a New York-i (N.J.) Szt Patrik érs. szegyh. Szt István-napjának eln. ~ helyezte el Kossuth Lajos emléktábláját a trentoni városháza csarnokában. - Az USA-ban neve: Julius A. Kish. 88

Géfin III:191. (594.) - Török 1978:98. - Bölöny 1983:242.

Kiss Ignác (Dasztifalu, Sopron vm., 1842. ápr. 18.-Rábacsanak, 1907. ápr. 28.): plébános, író. - 1865. V. 6: pappá szent., teol. dr. Mocsa, 1898: Rábacsanak plnosa. - M: Predigten auf die Sonn- und Feiertage. Írta Pázmány Péter. Ford. Regensburg, 1874. - Szeráfhangok Szt Teréziától. Ford. Esztergom, 1882. - Káldi György nyelve. Bp., 1884. T.E.

M. Sion 1891:462. - Schem. Jaur. 1896:179; 1901:110; 1910:220. - Szinnyei VI:297.

Kiss Imre, SJ (Nagyszombat, Pozsony vm., 1631. nov. 3.-Bécs, 1705. okt. 25.): misszionárius. - 1648: lépett a JT-ba. 1666: Grácban tanár, majd 18 é. →Báthori Zsófia udvarában II. Rákóczi Ferenc nev-je s a →Missio Rákócziana főnöke. ~ hatására alapított a fejed-asszony Patakon kat. isk-t, épített Kassán tp-ot. ~ az ő támogatásával a rutének között is misszionált. 1683: a Pázmáneum rektora, s 9 héten át a Bécset a török ellen védő katonák között dolgozott. Pestis áldozata lett. - Fm: Jesuita professorának bölcsületi mellett kikelő hálaadó tanítvány. Kassa, 1663. - Tök, mak, zöld tromfiára Posaházinak Veres tromf 1666. máj. 30. H.é.n. - Posaházinak Egy Ben-Sült Veres Kolop Titulusu Feleleti. Kassa, 1667. - Az igaz hitre vezérlő könyvecske. Nagyszombat, 1681. T.E.

Szinnyei VI:297. - Velics II:99.

Kiss István, ilméri (Ürmény, Nyitra vm., 1836. aug. 11.-Óbecse, 1918. máj. 10.): érseki joglíceumi tanár. - A gimn-ot Pozsonyban, Nyitrán és Pesten végezte mint piar. 1855/56: Vácott, mint a csornai prem-ek növ-e 1858/59: Keszthelyen gimn. tanár. 1860: elhagyta a papi r-et, joghallg. a pesti egy-en, ahol 1864: jogi dr-rá avatták. 1868-69: köz- és váltóügyvéd. 1871: h. tiszti vizsgát tett, 1874: a bpi jogi kar a pol. tud-ok mtanárává képesítette. 1874-1907: nyugdíjazásáig az egri érs. joglíceum tanára, ahol alkotmány-, államigazg. és nemzetk. joggal foglalkozott. - A SZIT tud. és irod. o. és 1915: a SZIA II. o. tagja. - M: Egy m. politikus. Röpirat. Pest, 1870. (Írta Egy m. politikus) - Eu. nemzetk. jog. Eger, 1876. - Bev. a jog- és államtud-okba. Uo., 1877. - M. közjog. (M. államjog) Uo., 1880. - A jogtanodákról. Uo., 1880. (névtelenül) - A keleti és a nyugati kérdés. Uo., 1887. (névtelenül) - 1859-60: a P. Napló, a P. Hírnök és az Egyetemes M. Encyclopaedia munk. Szerk. Pesten 1860. IX. 12-XII. 5: a Pesti Hírnök, 1862. I. 5-III. 30: az Egyveleg, 1864. X. 1-1866. I. 31: Majer Istvánnal a Képes Újság c. kat. lapot; 1865. XII. 5-1868: IX. 7: a M. Néplap, 1866. I-IV. 9: a Sárkány, 1866. X. 7-1867. III. 31: a Hétfejű Sárkány, 1868. X. 4-XII. 27: a Képes Népújság, 1869. I-1870. XII: a M. Jegyző, 1870. I. 2-V. és VII. 3-XII: a Községek Újságja, 1870. VII. 2-XII(?): Községi Kör-Jegyzők Közlönye, 1871. I. 1-1873. I(?): a Községi Jegyzők Közlönye c. szaklapokat; Egerben 1881. I-1885. II: az Eger hetilapot. - Álnevei és betűjegyei: A felső tanügyek egy barátja (1880: névtelen művén); Egy magyar politikus (1870); Ilméri (P. Napló 1859-60); I.K.I. (EME); K. (Hon, 1865); K.dr. (1887); lm. (P. Napló 1868-70). 88

Szalády 1884:123. - Udvardy 1898:541. - Szinnyei VI:300. - MÉL I:926. - Gulyás 1956:580.

Kiss István (Vitnyéd, Sopron vm., 1878. júl. 30.-Zalaszentbalázs?, 1954. nov. 27.): plébános. - A győri gimn-ban 1898: éretts., 1902. VII. 1: pappá szent. Lengyeltótiban kp., 1905. VI. 5: középisk. hittanári okl-et szerzett. Pápán kp. s a Ref. Koll. hittanára, 1907: Veszprémben az Irgalmas Nővérek isk-ja és a fiú felső keresk. isk. hitokt-ja, majd karkp., 1910. IX: Zalaszentbalázson plnos, 1935: a nagykanizsai ker. h. esp. tanfelügy-je, 1953: nyugdíjazták. - Zalaszentbalázson 1914: toronyórát és 2 új harangot szereltetett, a kacorlaki tp-nak és Kürtös pusztának új harangot szerzett. - M: A pápai pléb. tört. Veszprém, 1908. - Zalaszentbalázs. Uo., 1935. (A veszprémi egyhm. múltjából. Pléb-k tört. 2.) (Klny. Veszprémi Hírl.) - A Pápa és Vidéke hetilap egyik alapítója. T.E.

Pfeiffer 1986:603.

Kiss István, Bold. Szűz Máriáról nev., Piar (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1879. febr. 10.-Vác, 1953. nov. 28.): tanár. - 1897. VIII. 27: lépett a r-be, 1900: Kecskeméten éretts., 1903. IV. 19: ünn. fog-at tett, VII. 2: pappá szent. 1901-03: a bpi tudegy-en m-lat. szakot végzett. Szegeden 1904-26: és 1929-34: gimn. tanár, 1927/28: ig., 1935: a Miasszonyunkról nev. Szegény Iskolanővérek leánygimn-ának mb. ig-ja, 1940: gimn. tanár, 1948: nyugdíjas. 1951-53: Vácott élt. - M: Petőfi családi versei. Magyarázta. Szeged, 1911. (Irod. Segédkv-ek 4.) - Toldi estéje. Írta Arany János. Magy. Uo., 1912. (Uaz 12.) 88

Gulyás XVI:608. - Koltai 1998:194.

Kiss István (Csabrendek, Zala vm., 1889. aug. 19.-Tapolca, 1948. nov. 10.): plébános. - A középisk-t Sümegen, Veszprémben és Bpen végezte, 1911. XII. 24: pappá szent. Zalapetenden, 1913: Zalamerenyén, 1914. X: Kisgörbőn, Tapolcán kp., 1915: Veszprémben, hitokt., 1917. I: Zalapetenden plnos, 1927: a monostorapáti ker. h. esp. tanfelügy-je, 1934. VIII: Tapolcán plnos, 1935. VIII: ker. esp. - Tapolcán 1946: helyreállíttatta a háborúban megrongált tp. tetőzetét, 1947: tornyát, az apácazárdát és a Kat. Kör helyiségeit, 10 mázsás harangot szerzett, 1948: Bakonyi Piros Józseffel és Moor Józseffel kifesttette a tp-ot, 2 tanítói állást szervezett. - 1941. XI. 29-1943. I. 16: a Tapolca és Vidéke hetilap fel. szerk-je. T.E.

Zala m. sajtóbibliogr. 1978:90. (191.) - Pfeiffer 1986:603.

Kiss István (Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1906. aug. 7.-Székesfehérvár, 1981. jún. 29.): teológiai tanár, plébános. - 1930. VI. 22: pappá szent., Erdőteleken, 1932: Egyeken, 1933: Diósgyőr-Vasgyár pléb-n kp. 1934: Mezőkövesden a gimn. hittanára és a Szt László konviktus ig-ja, teol. dr. 1936: Egerben teol. tanár, 1942: érs. tanácsos. - Heves vm. szoc-pol. tanácsadója. 1940 e. a KALOT egyhm. ig-ja. 1945: Egerben a kerdem. párt egyik szervezője. Az 1945/47. évi nemzgyűl. tagja a Függ. Kisgazda és Polg. Párt programjával, mely pártból 1946. III. 11: kilépett. 1959-60: nyugdíjazásáig Szajlán plnos. A székesfehérvári papi otthon spirituálisa, 1972: vez-je. - M: Zalaszentbalázs. Veszprém, 1935. (A veszprémi egyhm. múltjából. Pléb-k tört. 2.) - A társad. gyógyítója. (Az egyh. és a szociális kérdés) Mikos Ferenccel. Bp., 1940. (Actio Catholica 77.) - A szociális katolicizmus. Vértesi Frigyes: A szociális katolicizmus c. művével egy köt-ben. Uo., 1941. (uaz 90.) - Ahogy Isten az embert látja. Uo., 1943. (uaz 105.) - Ahogy Isten a munkát akarja. Uo., 1943. (uaz 106.) - Ahogy Isten az államot nézi. Uo., 1943. (uaz 107.) - Gyermekszívvel engeszteljük Jézust. Uo., 1943. - Népámítók v. önámítók a papok? Uo., 1947. - 1942-44: az Egri Egyházmegyei Közlöny fel. szerk-je, 1943. IX-1944. XII: az Örökimádás havilap, 1943. IX-1945. XII: a Jézusom, Örömöm euch. gyermeklap szerk-je. 88

Schem. Agr. 1945:210; 1963:51; 1975:107. - A m. parlament 1944-1949. Bp., 1991:275. - Szolg. 1982. 53:101. - Heves M. Hírlap 1990. XII. 8. (Szecskó Károly: Aki Szabó Zoltán írónak adott szállást) - Gulyás XVI:611. - Viczián 1995:175. (1385.)

Kiss János (Szeged, Csongrád vm., 1857. nov. 21.-Spa, Belgium, 1930. aug. 13.): pap, egyetemi tanár. - A középisk-t Szegeden és Temesvárt, a teol-t Temesvárt és Bpen végezte, ahol 1880. VII. 7: pappá szent., Magyarpécskán kp., 1882. II. 24: a csanádi papnev. tanulm. felügy-je, az alapvető és az ágazatos hittan s a fil. tanára 1889. VI. végéig. 1883. II. 2: teol. dr-rá avatták. 1883. XI. 4-1884. VIII. 1, majd 1886. I. 15-1888. VIII. 1: a Szt Imre fiúnev. int. felügy-je. 1886: a csanádegyhm. nyomda ig-ja, 1889. III. 21: a SZIT ig-ja, 1890. V. 7: a bpi egy. hittud. karának bekebelezett dr-a, 1891: a hittud. bölcseleti propaedeutikájának mtanára, 1898. II. 10: az újonnan szervezett hittud-bölcseleti tanszék rk. tanára, 1904: ny. r. tanára, 1904/05: és 1907/08: a hittud. kar dékánja, 1912/13: rektora. 1912: p. prel., 1913: c. apát. 1922-30: a Coll. Medicum ig-ja, a →Magyar Országos Eszperantó Egyesület választmányi, 1930: az →Országos Magyar Katolikus Eszperantó Egyesület tb. tagja. - 1887: a SZIT tud. és irod. o-a tagjává választotta. 1888. IV. 8-13: a kat. tudósok párizsi I., 1891: párizsi II., 1894: brüsszeli III. és 1897: fribourg-i IV. kongressz-a szekció-, ill. alelnökévé választotta. 1893: az Aquinói Szt Tamás Társ. alelnöke, 1915: a SZIA alapító tagja. - M: S. Alphonsi Systema Morale. Temesvár, 1882. - Doctoris Ecclesiae... Uo., 1882. - Predigten auf d. Sonn- u. Festtage. (Pázmány Péter beszédeinek ford-a) Uo., 1884. - Levelek egy fiatal lelkészhez. Melcher A. után ném-ből ford. 1-4. köt. Uo., 1886-91. - A ker. vallás áldásai. Egyh. beszéd. Temesvár, 1887. - Philosophia christiana in Hungaria. Paris, 1888. - Giordano Bruno élete és bölcselete. Bp., 1889. - Ázsia világossága és a világ világossága. Uo., 1890. - De quantite infinita. Paris, 1891. (sp-ul: Madrid, 1891) - Jézus Krisztus. Írta Henri Dion. Fr-ból magyarította Sulyok Istvánnal. 1-2. köt. Bp., 1892. - A pap két áldozata. Egyh. beszéd... Uo., 1892. - Hitelemző beszédek. Írta Melcher Alajos. 1-3. köt. Ford. többek közreműködésével. Szeged, 1893. - Isten és az ész. Bp., 1893. - A kat. pap kötelességeiről. Egyh. beszéd. Uo., 1893. - Az értelmi ismeretek keletkezése. Uo., 1894. (Klny. Bölcs. Folyóir.) - A kat. tudósok III. nemzetközi kongressz-áról. Uo., 1895. (Klny. Kat. Szle) - De categoriis. Bruxelles, 1895. - Kat. ágazatos hittan. Írta Katschthaler János. Lat. eredetiből többek közreműködésével ford. 1-6. köt. Bp., 1896. - A hitről. Konf-beszédek ádventre. Uo., 1897. - Vasárnapi sztbeszédek. Az összes vasárnapi evang-ok magyarázatai. Írta Melcher Alajos. Ném-ből ford. Szeged, 1898. - Énekeljetek az Úrnak. Imádságos és énekeskv. a serdülő kat. ifj. számára. Szerk. Kersch Ferenccel. Bp., 1898. - A hittud. oktatás nyelvéről. Uo., 1899. - Ünnepi sztbeszédek. Írta Melcher Alajos. Ford. Demény Dezsővel. Szeged, 1899. - Bizonyos okok mellyek erejétől... sok fő ember... az új vallások köréből ki-feslett és a róm. ecclesiának kebelébe szállott. Írta Pázmány Péter. S.a.r. Bp., 1900. - A kat. tudomány. Uo., 1900. - A mo-i kat. autonomiáról. Uo., 1900. - A' setét hajnal-csillag után bujdosó luteristák vezetője. S.a.r. Uo., 1901. - Csanádegyhm. zarándoklat Velencébe, 1900. Emlékkv. Szerk. és bev. Uo., 1901. - M. kat-ok Szt Péter sírjánál. Sztbeszéd. Uo., 1902. - A kat. Mo. A m-ok megtérésének és a m. kirság megalapításának 9 százados évford-ja alk. Szerk. Sziklay Jánossal. 1-2. köt. Uo., 1902. - Mit hirdet a kat. pap? Egyh. beszéd. Uo., 1902. - Dicsérjétek az Urat. Imádságos és énekeskv. Szerk. Demény Dezsővel. Uo., 1903. - Jézus élete. Írta Gerely Józseffel. Uo., 1903. - A szépről és a szépművészetekről 144 képpel. Uo., 1903. - A társad. kérdés mibenléte és megoldása. Írta Josef Biederlach. Ford. Szeged, 1903. - Imádkozzál és dolgozzál. Beszéd. Bp., 1904. - Kant emléknapján. Uo., 1904. - Az Orsz. Pázmány Egyes. a Szeplőtelen előtt. Sztbeszéd. Temesvár, 1905. - M-ok Mária Terézia koronázásán. Bp., 1905. - Bírálati vélemény dr. Jehlicska Ferenc irod. munkálkodásáról. A hittud. karhoz beterjeszti... Uo., 1909. - Isten megismerése a látható világból. Uo., 1909. - A bölcselettud. jelentősége. Beszéd. Uo., 1912. - A bölcselettud. művelési módjáról. Ünnepi beszéd... a bpi tudegy. újjáalakításának 133. évford-ja alk. ... Uo., 1913. - Imádkozzunk. Imádságos és énekeskv. kat. hívők számára. Uo., 1917. (2. kiad. 1924) - A Sztszék és Olaszo. kiegyezése 1929. febr. 11-én. Szerződés (Trattato) és megegyezés (Concordato). A hivatalos okiratok. Ford. Uo., 1929. - Szerk. 1886-1906: a Bölcseleti Folyóiratot, 1890. III. 15-1913. XII. 15: a Hittudományi Folyóiratot, 1914. I. 8-1930. VI. 30: a Religio fel. szerk-je és kiadója. A Pallas nagy lex. kat. teol. cikkeinek szerzője. 88

Pallas X:602; XVIII:63. - Szinnyei VI:329. - Kiss-Sziklay 1902:503. - Révai XI:699; XX:488; XXI:509. - M. társad. lex. 1930:291. - Trikál József: ~ emlékezete. Bp., 1933. - MÉL I:926. (†Bp.!)

Kiss János (Balatonszentgyörgy, Somogy vm., 1952. júl. 11.-): pap. - 1977. VI. 23: Veszprémben szent. pappá. Külf-re távozott, Ausztráliában telepedett le. - 1991: a Regnum Marianum szerk-je. 88

VEN 1992:173. - Nagy 2000:521.

Kiss János Antal (1664 k.-Eger, 1729. máj. 18.): választott püspök. - Egresi apát, 1709-29: egri knk., 1718. III. 21: kurzolai vál. pp., IV. 19: iktatta be Erdődy pp. - Utóda a kurzolai c-en 1753: Révay Antal gr. T.E.

LBE:125. (utóda 1753: Révay Antal gr.) - Schem. Agr. 1868:44. (J. Kiss junior) - Balássy III:126.

Kiss János Ferenc, mogyoródi (Szentgrót, Zala vm., 1670. júl. 2.-Eger, 1746. júl. 8.): kinevezett püspök. - Pozsonyban tanult, a Pázmáneumból, ahol fil. dr-rá avatták, 1692. X. 14: a CGH növ-e. 1695. VI. 10: papként tért haza, teol. dr. IV. 7: Vámoson, 1696. XII. 2: Galántán plnos, 1708. XI. 18: esztergomi knk., 1711. XII. 2: Galántán plnos, XII. 27: tornai főesp. 1713. XII. 11: ansáriai vál. pp. 1714. I. 26: egri nagyprép. 1721: a m. papság tiltakozó okmányát úgy írta alá: ~ el. episcopus Ansariensis, episcopatuum Agriensis et Nitriensis plentipotentiarius. Utóbb a hétszemélyes tábla bírája, 1730 k. biduai vál. pp., de a MK e biduai ppségéről nem tud. Nyitrán házat épített az elaggott plnosoknak, akikre szőlőjét hagyta. - Erdődy Gábor mpp. javaslatára, hogy az egri egyhm-ből kiszakítva Bereg, Ugocsa, Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Zaránd vm-ket és a hajdú városokat, új ppséget szervezzenek, III. Károly 1733. II. 25: nagyprépsága megtartásával kinevezte ~t a Nagybánya székhellyel szervezendő új egyhm. pp-évé. Az egri kápt. tiltakozása miatt azonban a Sztszék e tervet elutasította. - Utóda az ansariai c-en 1746. XI. 7: Orosz Pál, a biduain 1746: Engelmayer Sámuel. 88

LBE:9, 53. - Schem. Agr. 1868:34. (1714: ansari vál. pp.) - Némethy 1894:685. - AEET III:126. (biduai ppségét nem említi) - Kollányi 1900:326. (utóbb biduai cpp.) - Veress II:91. - Bedy 1937:156. - Sugár 1984:390, 400.

Kiss János Gábor, OFMCap (Tiszaladány, Szabolcs vm., 1911. okt. 3.-Bp., 1973. máj. 20.): plébános. - 1928. VIII. 29: Máriabesnyőn lépett a r-be, első fog-át 1929. VIII. 30: uo. tette. A tatai piar. gimn-ban 1932. VI: éretts. Örök fog-át 1932. X. 10: Bpen tette, ahol teol-t végzett és 1938. VII. 3: pappá sztelték. Móron, 1940. VII. 15: Tatán, 1942. VII. 15: Nagyváradon, 1944. VII. 15: Tatán kp. - A szétszóratás után 1950. X-től a váci egyhm-ben több helyen kp., 1963. IX: Máriabesnyőn plnos, 1969. IX: Újpesten kp. r.k.

Kiss Jenő (Mócs, Kolozs vm., 1912. szept. 13.-Kolozsvár, 1995. dec. 16.): költő, lapszerkesztő. - Kolozsvárt 1929: a r.k. gimn-ban éretts. 1934: az Erdélyi Helikon b. munk., 1937: segédszerk-je, az Erdélyi Szépmíves Céh lektora, a Ferenc József Tudegy-en 1941: jogot végzett. 1941-44: a kolozsvári Egyetemi Diákasztal vez-je, 1942-1944. VII. 9: a kolozsvári Hitel h. szerk-je, a negyedévenkénti Termés szerk. és fel. kiadó társtagja, 1944-1947: megszüntetéséig az Erdélyrészi M. Közművelődési Egyes. (EMKE) főtitkára, 1944. IX. 12: a →szeptemberi emlékirat egyik aláírója, IX. 16: az Erdélyi M. Tanács egyik alapítója. X. 11: oláh följelentés alapján a szovjet megszállók partizánkodás vádjával elhurcolták (kb. 5 ezer m. ffival együtt), A foksányi fogolytáborból megszökött, s hazatért. 1945. XII. 3: védőtanú a kolozsvári irodalmi törvényszéken, melyen Bözödi Györgyöt antiszemitizmussal vádolta Salamon László. 1948-56?: az Áll. Kv-kiadó, 1956. V. 25-1957. XI. 14: az Utunk főszerk-je, 1958. II-VIII: a Napsugár főszerk-helyettese, 1959: az Igaz Szó kolozsvári szerk-je. 1990: az újjászervezett Erdélyi Szépmíves Céh vez-je. - 1939?: az erdélyi Pázmány Péter Társ. tagja. - M: Kormos üvegen. Versek. Kolozsvár, 1937. (Erdélyi Szépmíves Céh IX:21.) - Napforduló. Versek. Uo., 1942. - A fehérember. Színjáték. Uo., 1945. (Műkedvelők színpada) - Kínai császár. Versek 1942-1944. Uo., 1946. (A Móricz Zsigmond Koll. 13. kiadv.) - A világ ma. Írta Th. Kiriacoff Suniceanu. Ford. Bukarest, 1947. (A gyermekek öröme 1.) - Katika és Katjuska, a 2 szomszéd kislány. Írta Cazimir Otilia. Rajz Th. Kiriacoff Suniceanu. Magyar szöveg. Uo., 1947. (Uaz 2.) - Amit az idő parancsol. Vál. versek. Írta Horváth Imre. S.a.r. Uo., 1949. - Vál. versek. Uo., 1949. - Gyermekkorom emlékei. Írta Ion Creanga. 2. kiad. Ford. R. Berde Máriával. Uo., 1950. - Vascsőrű. Elb. Írta Mihail Sadoveanu. Ford. Uo., 1951. - Ion Creanga válogatott munkái. Ford. R. Berde Máriával és Sütő Andrással. Uo., 1952. (Haladó hagyományaink 6.) - Úti rapszódia. Versek. Uo., 1954. - Három nap egy esztendő. Mesejáték. Uo., 1955. - Az igazság partjai felé. Versek. Írta D. Th. Neculuta. Ford. Bev. Marosi Péter. Uo., 1955. - A szorgos ősz. Írta Vasile Alecsandri. Ford. Uo., 1956. - Szín és tűz. Versek. Uo., 1956. - Poezii. Uo., 1957. - Gyermeksíp. Gyermekversek. Uo., 1959. (Napsugár kv-ek) - A küszöb előtt. Színjáték. Uo., 1960. - Gépek erdeje. Gyermekversek. Uo., 1960. (Napsugár kv-ek) - Az élet szerelme. Versek. Uo., 1961. - Lila alkonyat. Vál. versek. Írta George Bacovia. Ford. Uo., 1961. - Sa piti prieteni. Uo., 1961. - Tulipánfák földjén. Verses útirajz az ifjúságnak. Uo., 1961. - A bárányka. Román népballadák. Vál. Utószó: Faragó József. Uo., 1963. - Legszebb versek. Előszó Sőni Pál. Uo., 1963. - Fegyver nélkül, fegyver ellen. Gyermekversek. Uo., 1963. - Kísérnek a csillagok. Versek. Uo., 1964. - Az esztendő élete. Gyermekversek. Uo., 1964. - Üzenet. Versek. Írta Ion Banuta. Ford. Uo., 1964. - Nem egy életre születtem. Versek. Uo., 1966. - Egyensúly. Vál. versek. Írta Veronica Porumbacu. Ford. Uo., 1967. - Novákékról szól az ének. Román hősi balladák. Vál., szerk. Bev. és jegyzetek Faragó József. Uo., 1969. - Sors. Versek. Uo., 1969. - Idők, terek. Versek. Uo., 1970. - Róvásírás és egyéb feljegyzések. Kolozsvár, 1972. - Az ember és a tenger. Vallomás helyett krónika. Bukarest, 1973. - Aprónépség. Gyermekversek. Uo., 1974. - Kő nem mozdul. Versek. Uo., 1975. - Mérleg. Versek. Kolozsvár, 1976. - Fiúk, lányok, gyöngyvirágok. Gyermekversek. Bukarest, 1978. - Emberközelből. Tanulm-ok, cikkek, visszaemlékezések. Kolozsvár, 1979. - Álom ajtókról. Versek. Bukarest, 1982. - A műfordító emlékeiből. Visszatekintés és kiadatlan versford. Uo., 1986. - Holdutazás. Versek. Kolozsvár, 1986. - Folyó és tó. Vál. versek. Bp., 1987. - A repülőtér közelében. Vál versek. Bev. Nagy Pál. Bukarest, 1988. - Ithaka messze van. Vallomás helyett krónika. Kolozsvár, 1992. - Időverten. Versek. Uo., 1994. - Álnevei: Ipp Dániel; Krizba Géza. 88

Gara Ernő: Kortársak lex-a. Kolozsvár, 1939:56. - Ker. m. közél. alm. III:176. - Kántor-Láng 1973:376. - Mózes 1991:45. - Gulyás XVI:619. - RMIL III:52. - Vincze 1994:100. - Kuszálik 1996:245. (a RMIL sajtóadatait nem igazolja!) - Monoki 1997:543.

Kiss József (Kismarton, Sopron vm., 1833. jan. 10.-Bécs, 1900. nov.): festő. - Bécsben képzőműv. akad-t végzett, arc- és tájképfestő. Leginkább Miksa főhg. foglalkoztatta. Sopronban és környékén oltárképeket is festett. Nő legyezővel c. képe a M. Nemz. Galériában. T.E.

ML 1966. II:643.

Kiss József (Kishegyes, Bács-Bodrog vm., 1890. febr. 25.- NSZK, 1970. aug. 22?): tanító.- 1909: temesvári áll. tanítóképzőben szerzett okl-et. Temesgyarmaton r.k. el. isk. tanító, 1912: Magyarszentmártonban áll. tanító. 1914: Tápiógyörgyén áll. ig. tanító. 1914-17: katona, az isonzói csatában megsebesült. 1917-20: Szibériában, főként Habarovszk környékén hadifogoly. Innen Vlagyivosztok-Panama csatorna-USA útvonalon tért haza. 1929-44: Jászberényben a M. Kir. Áll. Népisk. Tanítóképző Gyakorló isk-jának tanítója. A II. vh-ban or. tolmács volt. - 1945 u. pol. okokból bebörtönözték, a szegedi Csillagbörtönből szabadult. A tanítástól eltiltották. 1956 u. szintén meghurcolták, később (1959?) Békés m-ben kapott állást. 1969: az NSZK-ban telepedett le, gyermekénél. - A Gárdonyi Géza Irod. Társ. és a Jászsági Tollforgatók Társ-ának tagja. - M: Falusi iskolások olvasó- és tankv-e. A népisk. 3. o. sz. Szerk. több vidéki tanító. Átd. Bp., [1925?] - Uaz a 4. o. sz. Uo., [1926?] - Falusi és tanyasi iskolások olvasókv-e. A népisk. 2. o. sz. Szerk. több vidéki tanító. Átd. Uo., [1926] - Uaz a 3. o. sz. Uo., [1928] - Falusi és tanyasi iskolások olvasó- és tankv-e. A népisk. 5. és 6. o. sz. A/évf. Szerk. több vidéki tanító. Átd. Uo., [1927] - Uaz B/évf. Átd. Uo., [1927] - Új nevelő. Tanítóknak és anyáknak. Uo., 1928. - A jászkunok földje. Szülőföldismertetés 3., 4. o. sz. 1-2. köt. Uo., [1932] - Tanítóírók és költők bokrétája. 1-3. köt. Szerk. Könnyű Lászlóval. Jászberény, 1941. - A Jász Hírlap (1919-44) állandó munk. - Álneve: Lavotta (Néptanítók Lapja, 1910-12; Kiskun József bpi és kassai rádióelőadóként). 88

Kiss-Könnyű 1941:80. - Jáki 1970:323. - Gulyás XVI:629. - Besenyi Vendel és Nagy Sándor közlése - Krasnyánszki Józsefné (unoka) közlése

Kiss József, Kosztka Szt Szaniszlóról nev., Piar (Bp., 1902. dec. 3.-Bp., 1969. márc. 14.): gimnáziumi tanár. - 1917. VIII. 27: lépett a r-be, a gimn. 7-8. o-át 1919-20: Kecskeméten végezte. 1923. XII. 24: ünn. fog-at tett, 1925. IV. 14: pappá szent. 1923: gyorsírástanári, a Pázmány Péter Tudegy-en 1924: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1925: Magyaróvárt, 1926-48: Bpen gimn. tanár, szakfelügy. 1928: megalakította a gimn. Maywald József Gyorsírókört, 1928: a Gyorsírás-, Szépírás- és Gépírástanítókat Vizsgáló Orsz. Biz. tagja, 1941. III: megrendezte az első piar. gyorsíró versenyt. 1949: Bp-Külsőangyalföldön kp., 1952: Erdőkertesen, 1961: Őrszentmiklóson és Vácbottyánban, 1962: Bpen élt. - M: Az egységes m. gyorsírás tankv-e. 1. r. Fogalmazási gyorsírás. A fiú- és leányközépisk. 4. o. sz. [Autogr.] Winkelmann László. Közrem. Kádár Lajos. Bp., 1932. (2. kiad. 1933) (2. jav. kiad. 1938) [A SZIT gyorsírási tankv-ei] (3. kiad. Középisk. sz. Uo., 1940) - Módszertani és didaktikai szempontok a fogalmazási gyorsírás tanításához. Uo., 1933. (A M. Gyorsíró Szle kvtára 2.) - Az egységes m. gyorsírás tankv-e. 2. r. Irodai gyorsírás. [Autogr.] Winkelmann László. Uo., 1933. (3. átd. kiad. 1941) A SZIT gyorsírási tankv-ei] - Uaz 3. r. Beszédírás. A fiú- és leányközépisk. valamint a középfokú isk. haszn. [Autogr.] Winkelmann László. 1-2. köt. Uo., 1934-35. - Gyorsírás-, gépírás- és szépírástanítójelöltek útmutatója. Uo., 1944. (A M. Gyorsíró Szle kvtára 20.) - 1923-44?: a Magyar Gyorsírási Szemle fő-, majd fel. szerk-je. 88

Jámbor 1942:103. - Gulyás XVI:631. - Koltai 1998:193. - Besenyi Vendel közlése

Kiss József, SJ (*Buziásfürdő, Temes vm., 1905): plébános. - Naszódon, Kalocsán, Krakkóban, Lővenben (Belgium) és Lublinban (Lengyo.) tanult, ahol 1933: pappá szent. Jezsuitaként Szatmárnémetiben, Ditrón kp., Sinfalván, Feleken, Radnalajosfalván lelkész, 1940: Görgényszentimrén, 1943: Gödemesterházán plnosh. - M: Mi a jezsuita rend? P. Bernhard Zsigmond nyomán. Szatmárnémeti, 1924. - Útmutató Románia földrajzának tanításához a tanító számára. Gyulafehérvár, 1924. - A román nemzet rövid tört. egyszerű kérdésekben és feleletekben, alkotmánytani függelékkel román és m. nyelven. A m. tannyelvű el. isk. sz. Összeáll. Uo., 1925. - A kereszt apródja. Ifj. színmű. 3 fv. Berlin, 1925. - Füstbement bosszú. Teréz, Karcsi szívgárdista lesz. Gárdaszínművek. Szatmárnémeti, 1926. (A Szívgárda kvtára) - Brassóban 1934:4. sz.-1935: 2. sz.: a Gárdavezető fel. szerk-je, 1933: a Szívgárdista fel. szerk-je, 1934-40: társszerk-je. 88

Cat. Trans. 1938:44. (világi papként); 1943:56. - Dávid 1941:97. - Pilinyi 1943:159. (világi papként) - RMIL III:56. (életr. nélkül!) - Viczián 1995:175. (455, 1726.) - Monoki 1997:257.

Kiss József (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1916. május 11.-): történész. - Az el. és középisk-t Jászberényben, egy. tanulm-ait Szegeden a tanárképző főisk-n és a Ferenc József Tudegy-en végezte. 1942: a bp-csillaghegyi, 1943: a Telepy u. polg. fiúisk. tanára, megnősült. 1945: Szegeden a Tanítóképzőint. Tanárok Apponyi Koll-ában tanult tovább, tört-fil-ped. szakon, egyben a koll. kvtárosa. Jászberényben 1947: a tanítóképző int. tanára, 1959: a leánygimn. ig-ja. 1962: Bpen az ELTE Radnóti Gimn-ában vez. tanár. 1983: az Ybl Miklós Építőipari Főisk. óraadója. - 1968: bölcsész dr., 1975: a törttud-ok kandidátusa. - Fm: Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a Millenniumig. Bp., 1968. - Vázlatok és adalékok Bp. főv. 14. ker-ének tört-éhez 1868-1945. Uo., 1968. - Bp-Zugló munkásmozgalma 1867-1914. Uo., 1969. - A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején. Uo., 1979. - A Pesti Invalidus Ház jászkunsági földesurasága 1731-1745. Uo., 1992. - Jászárokszállás és barokk temploma a 18. sz-ban. Jászárokszállás, 1996. - Tanulm-ai: Századok (1961-62, 1965, 1ö70, 1982), Ped. Szle, Agrártört. Szle, Vigília (1990), Oldenburger Münsterland Jahrbuch 1999. s.k.

Kiss Júlia M. Ágnes, SC (Gyulajovánca, Tolna vm., 1897. ápr. 27.-Madagaszkár, 1976. febr. 3.): missziós nővér. - 1914. XI. 1: lépett a r-be. Bpen a Nagyboldogasszony úti házban novícia, 1919. XI. 1: tett fog-at. A madagaszkári Fort-Dauphinban a lazarista atyák mellett dolgozott a Szt Vince-házban. 1936: a farafanganai Szt Szív-házban, ahol tanított, nagyobb leányok egyes-eiben segédkezett, szegényeket és betegeket látogatott. r.k.

Miklósi 1936:167.

Kiss Károly (Bp., 1873. okt. 10.-Esztergom, 1935. nov. 19.): kanonok. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, 1896. X. 15: pappá szent. Kőhídgyarmaton, 1898: Léván majd Bpen hitokt. 1906: Esztergomban a szem. tanára és elöljárója. 1929-34: a Pázmáneum rektora. 1934. IV. 14: esztergomi mesterknk. - M: Egyh. beszéd Szt Adalbert pp. és vt. ünnepére. Esztergom, 1908. V.J.

Schem. Strig. 1917:340; 1930:152. - Beke 1986:144. (55.)

Kiss Katalin Mechtild, KN (Hegykő, Sopron vm., 1888. nov. 6.-Zsámbék, 1948.): szerzetesnő. - 1910. VII. 21: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1913. VII. 22: tette. Zsámbékon dolgozott. r.k.

Kiss Kolos Jenő, OPraem (Kiscell, Vas vm., 1870. aug. 1.-Balatonfüred, 1933. máj. 24.): gimnáziumi tanár. - 1890. IX. 4: Jászón lépett a r-be, 1894. IX. 8: ünn. fog-at tett, XI. 15: pappá szent., a bpi tudegy-en lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1894: Rozsnyón főgimn. tanár. 1895: Kassán konviktusi tanulm. felügy. 1899: főgimn. tanár Nagyváradon, 1905: Kassán, 1906: ismét Nagyváradon, ahol házgondnok is. 1912: házfőn., főgimn. ig. Rozsnyón. 1917: Jászón alperjel, 1919: házgondnok, teol. tanár és levtáros is. 1928: gimn. tanár és nyugdíjas Gödöllőn. - Írása: Rozsnyói prem. gimn. értes. (1913-14: Casa Pompeiana) - M: A Margit szigeti prem. prépság tört. Bp., 1931. (2. kiad. A margitszigeti sz. Mihályról nev. prem. prépság tört. Uo., 1932) - Gondolatok a margitszigeti prem. tp. felszent. alkalmára. Gödöllő, 1932. K.E.I.-88

Vajda 1900:161. - Kalmár 1910:160. - Jászói névtár 1916:69; 1944:148. - Gödöllői prem. gimn. értes. (1932-33: Bodnár Remig: ~ 1870-1933) - Stefancsik-Kovács 1978:165. (98.)

Kiss Lajos (Zombor, Bács-Bodrog vm., 1900. márc. 14.-Bp., 1982. máj. 8.): népzenekutató. - A gimn-ot Zomborban végezte. 1918-tól a bpi tudegy-en m-lat. szakos hallg. 1923: A zeneesztétika alapelemei psychologiai megvilágításban témából drált, a Liszt F. ZF-n 1925: zeneszerzői okl-et szerzett. Zomborban zenetanár, 1928: a zombori zeneisk. ig-ja és karmester, 1939: a belgrádi Sztankovics Zeneisk. h. ig-ja és a Jug. Akad. Énekkar karnagya, 1941-44: Újvidéken a Délvidéki Konzervatórium ig-ja, 1946. II: a győri Áll. Zenekonzervatórium ig-ja és a Győri Filharmonikus Zenekar karnagya, 1950: Bpen a M. Népzene Tára (III/A-B: Lakodalom; V: Siratók, Rajeczky Benjaminnal) szerk-je, az MTA Népzenekutató Csoportjának osztályvezető-helyettese, 1960-70: tud. főmunk. 1938-72: több mint 20 ezer dallamot gyűjtött a magyar nyelvterület nagy részén, Délvidéken elsőként. A népzene zenetört. vonatkozásaival, összehasonlító népzenekutatással foglalkozott. - Fm: 108 m. népdal. (Délvidéki Daloskv.) Gyűjt. és közread. Bp., 1943. - Szlavóniai m. népdalok. Uo., 1943. (Klny. Kodály Zoltán emlékkv.) - Rozmaring. 91 m. népdal. Gyűjt. és közread. Uo., 1952. (11. kiad. Uo., 1983) - A Lengyel László-játék. Uo., 1953. (Klny. Kodály-emlékkv.) - Pusztafalutól Karcsáig. Abaújmegyei táncok és dalok. Összeáll. Sz. Szentpál Mária. A zenei anyagot szerk. Uo., 1953. - Kétszólamú kórusgyűjt. Uo., 1954. - M. népzene tára. III/a., III/b. köt. Lakodalom. Szerk Kodály Zoltán. S.a.r.; V. köt. Siratók. Szerk. Rajeczky Benjáminnal. Uo., 1955, 1956, 1966.- A szlavóniai m. népsziget népzenéje. Uo., 1959. (Klny. MTA Nyelv- és Irodtud. O. Közlem.) - Lakodalmas dalok. Uo., 1964. - A szlavóniai m. virrasztó énekek zenetört. jelentősége. Uo., 1965. (Klny. uaz) - Zenetört. emlékek, a szlavóniai m. virrasztó énekek zenetört. jelentősége. Uo., 1965. (Klny. Ethnográfia) - Bartók és a bolgár ritmus. Előadás. Uo., 1967. (Klny. MTA I. o. Közlem.) - Horgosi népdalok. Gyűjt. Zenta, 1974. (Zentai füz-ek 8.) - Gombos és Doroszló népzenéje. Újvidék, 1982. (A jugoszláviai magyar népzene tára 1.) - Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. Közrem. Sebő Ferenc. Bp., 1982. 88

MNL III:219. - Rajeczky Benjamin: Búcsú ~tól 1900-1982. Bp., 1983. (Klny. Ethnográfia) - Brockhaus II:297. - Gulyás XVI:648.

Kiss László (Bp., 1897.-Kiskunfélegyháza, 1959. aug. 15.): plébános. - Iskoláit Rákospalotán, Kolozsvárt és Bpen végezte. 1919: pappá szent. 1928: Dömsödön kp., 1935: Kistarcsán plnos. Kezdeményezésére állították 1938: a Szt Imre-szobrot (Sidló Ferenc alkotása), a Kaszinó és a Hangya Szövetk. eln. 1943: Kunszentmiklóson esp-plnos és tanfelügy., 1948: Pálmonostoron plnos. 88

MKA 1928:140; 1930/31:148. - Pilinyi 1943:113. - Pest vm. 1939:93. (*1896) - Schem. Vac. 1948:26. - Diós 1999. II:103. (5533.)

Kiss László (Detta, Temes vm., 1910. okt. 18.-Bp., 1992. aug. 21.): pap, gimnáziumi igazgató. - A Pázmány Péter Tudegy. hittud. karán végzett és drált, Bpen 1933. VI. 18: pappá szent. A Tisza István Tudegy-en 1944: földr-tört-m., az ELTE-n 1954: mat. szakos tanári okl-et szerzett. 1933: Debrecenben, IX. 1: Endrődön, 1936. IX. 1: Debrecenben kp. és tanítóképzői hittanár, 1941-44: és 1948: Gyulán kp., 1944-48: gimn. tanár. 1950: Debrecenben a →Svetits Leánygimnázium ig-ja. 1964: Bpen a →Patrona Hungariae Leánygimnázium tanára és ig-ja. 1979: c. gáborjáni apát. - M: II. János Pál p.: Redemptionis donum ap. buzdítás a szerzetességről, 1984. II. 25. Ford. Bp., 1984. - Uő: Parati semper ap. levél az ifjúsághoz, 1985. III. 31. Ford. Uo., 1985. - Uő: Nagycsütörtöki levél a papokhoz, 1985. III. 31. Ford. Uo., 1985. - Uő: Reconciliatio et poenitentia ap. buzdítás a bűnbánatról, 1984. XII. 2. Ford. Uo., 1985. - Uő: Slavorum apostoli enc. Szt Cirillről és Metódról, 1985. VI. 2. Ford. Uo., 1986. - Uő: Dominum et vivificantem enc. a Szentlélekről, 1986. V. 16. Ford. Uo., 1987. - Uő: Redemptoris Mater enc. a Szűzanyáról, 1987. III. 25. Ford. Uo., 1987. - Uő: Anno Mariano ap. levél Mária évében a szerz-eknek, 1988. V. 22. Ford. Uo., 1988. - Uő: Euntes in mundum enc. az oroszok megtérésének emlékezetére, 1988. I. 25. Ford. Uo., 1987. - Uő: Sollicitudo rei socialis enc. a szociális kérdésről, 1987. XII. 30. Ford. Uo., 1988. Átd. Goják János. (Az Egyh. társad. tanítása) Uo., 1993. - Uő: Mulieris dignitatem ap. levél a női méltóságról, 1988. VIII. 15. Ford. Uo., 1989. - Debrecenben 1936. X. 15-1937. V: a Prohászka-munkabiz. Így Látjuk c. lapjának társszerk-je. 88

Schem. Mv. 1938:38. - Schem. Csan. 1980:169, 198. (*szept. 18.), 203. - Viczián 1995:175. (643.) - Diós 1999:103. (5535.)

Kiss László, SJ (Kunszentmárton, Szolnok vm., 1925. júl. 11.-Bp., 1982. okt. 25.): író. - Szentesen éretts. 1944: lépett a JT-ba. A teol-t 1946-49: Szegeden végezte. Rendi elöljárói külf-re akarták menekíteni, de 1949. III. 7: illegális határátlépés címén letartóztatták, a dél-budai, majd a kistarcsai internálótáborba került. Bölcs. tanulm-ait itt fejezte be. 1953. IX. 17: szabadult. 1954. III. 1-XI: építőipari s-munkás. 1955. I. 25-VI. 30: a kőteleki ált. isk-ban óraadó tanító. 1955 nyarán a Honvéd Térképészeti Int., majd a szarvasi ÖTKI alkalmazottja, XII. 8-1956. IV. 15: a szolnoki Közlekedéstud. Egy. fűtője, V-VII: a szolnoki Tiszamenti Vegyiművekben rakodómunkás, VIII-1957. II: a kecskeméti Útfenntartó Váll-nál útépítő, majd adm. 1957. I. 25: Pomázon pappá szent. II. végétől a rákosszentmihályi egyhközs. irodájában dolgozott. Beiratkozott a Hittud. Akad-ra, 1961: biblikumból drált. 1961. II. 15-1974. IX. 1: a főv. 4. sz., ill. 3. sz. építőipari váll-nál s-munkás. 1964: vízvezetékszerelő szakmunkás, szakszervezeti bizalminak és szoc. brigádvez-nek választották. 2x kapott kiváló dolgozó kitüntetést. 1973. IX-től a Teológiában, 1976. VI-tól a Vigíliában több mint 30 cikke jelent meg. Besegített a szerk. munkába, elkészült egy kommentárja Szt Péter leveléről és a Júdás-levélről. - A 60-as években Soroksár-Újtelepen vállalt kisegítést. Folyamatban volt magántanári kinevezése a hittud. karra, amikor váratlanul meghalt. J.L.

Szolg. 1983. 58:99.

Kiss Leontin József, OSBM (Biri, Szabolcs vm., 1909. júl. 9.-Miskolc, 1972. dec. 26/27.): pap. - A gimn-ot 1923-26: Nagykállón, 1928-31: Kisbereznán, a teol-t 1931-35: Dobromilban és Zsókván (Lengyo.) végezte. - 1927. I. 5: Munkács-Csernekhegyen lépett a r-be, egyszerű fog-át 1928. VIII. 17: uo., ünn. nagyfogadalmát 1933. IV. 9: Máriapócson tette. 1935. IV. 28: uo. szent. pappá. 1936: Hajdúdorogon lelkipásztor, 1941: Munkács-Csernekhegyen a novícmester segítője, 1944-50: Máriapócson segédlelkész, hitoktató. - A szétszóratás után 1950: uo. káplán, Papon megbízott lelkész, 1953: Miskolcon segédlelkész. r.k.

Kiss Margit, SJC (Bp., 1896. máj. 29.-Bp., 1945. szept. 3.): szerzetesnő. - Tanítónőképzőt, ped. szemináriumot végzett. 1940. XII. 31: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1943. VII. 2: uo. tette. Otthon lakott, tanítónő, hitoktatónő volt. r.k.

Kiss Margit Angyalka, FMMN (Gyöngyös, Heves vm., 1901. jan. 28.-Grottaferrata, Olaszo., 1991. máj. 3.): szerzetesnő. - 1920. XII. 6: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1923. IX. 17: első, 1929. IX. 17: utolsó fog-át uo. tette. A rház háztartásában dolgozott, majd indiai misszióba ment. r.k.

Kiss Mária, SJC (Székesfehérvár, Fejér vm., 1889. dec. 10.-Bp., 1977. márc. 24.): szerzetesnő. - Óvónőképzőt végzett. 1927. I. 1: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1929. I. 1., örök esküjét 1941. I. 1: uo. tette. A rákospalotai MÁV-telepen otthon lakott. r.k.

Kiss Mária Amábilis, KN (Kútfőpuszta, Somogy vm., 1905. jan. 31.-Gyón, 1963.): szerzetesnő. - 1925. IX. 30: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1931. VII. 27: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Mária Celine, KN (Szeged, Csongrád vm., 1902. ápr. 6.-Pécs, 1983. szept. 28.): szerzetesnő. - 1916. VIII. 11: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1922. VIII. 22: tette. Pozsonyban, Zsámbékon internátusi felügy. - A szétszóratás után 1950 őszétől Szegeden rokonok fogadták be, utolsó éveiben a pécsi szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Mária Flóra, KN (Nagyberény, Somogy vm., 1890. aug. 19.-Gyón, 1966. nov. 22.): szerzetesnő. - K. Terézia nővére. 1902. VIII. 27: Zsámbékon lépett a kongr-ba. Fog-át uo. 1909. VII. 21: tette. Zsombolyán, Temesvárt dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől a pécsi öregek otthonában ápoló, utolsó éveiben a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Márton Béla, OFM (Esztelnek, Háromszék vm., 1888. okt. 3.-Marosvásárhely, 1979. ápr. 15.): házfőnök. - A gimn-ot Kézdivásárhelyt, a teol-t Vajdahunyadon, a tanítóképzőt Csíksomlyón végezte. 1903. IX. 17: lépett a r-be, 1904. X. 4: egyszerű, 1908. II. 2: ünn. fog-at tett. 1911. VI. 24: szent. pappá. Évtizedekig tanító és lelkész Erdélyben, 1918: Medgyesen, 1922: Mikházán házfőn., 1927: r. titkár, majd Marosvásárhelyt házfőn. és novícmester, 1935. VII: marosszentgyörgyi házfőn. - Az 1950-es évek szétszóratása után visszatérhetett Marosvásárhelyre, a környék keresett gyóntatója volt. - M: Lelkem muzsikája. Versek. Arad, 1927. - A Vasárnap és a Kat. Világ munk. Sz.B.

György 1930:607. - Ki kicsoda? 1931:292. Arck. - Várady-Berey 1937:790. - Pilinyi 1943:251. - Schem. Trans. OFM 1947:74.

Kiss Máté János, OFM (Kaposvár, Somogy vm., 1930-): plébános. - 1948: Kaposváron éretts. Esztergomban a Kapisztrán Szt János Teol. hallg-ja, majd Bpen az Asztalos János Kertészeti Technikumban tanult. 1956-68: Esztergomban a Temesvári Pelbárt Gimn. tanára és pref-a. 1970: Roeblingben (N.J., USA) a Mária mennybemenetele-tp. kp-ja, 1972: New York-ban a Magyarországi Szt István-tp. plnosa. T.E.

Török 1978:170. - Bölöny 1983:244.

új

Kiss Menyhért, havadtői (Nyárádköszvényes, Maros-Torda vm., 1880. márc. 19.-Bp., 1934. okt. 14.): tanár. - Marosvásárhelyen éretts. A jogot Kolozsvárt és Bpen végezte. 1906: Kolozsvárt államtud. dr. Szászrégenben vm. szolgálatban. 1907: Nyárádszeredára szolgabírónak nevezték ki, de helyét nem foglalhatta el. 1910: pénzügyi szakvizsgát tett, s a bp-vidéki pénzügyi igazgatóságnál fogalmazó. 1913. felső keresk. isk. tanár. A háború idején a kórházakban előadott a katonáknak, ezért megkapta a II. o. Vörös-Kereszt érmet. 1917: a VKM III/A. ügyosztályába rendelték. 1918: a forr. idején kitették a min-ból, a Múzeumok és Kvtárak Orsz. Felügyelőségénél talált munkát. 1920: és 1922: a nagyszentmiklósi ker. pártonkívüli nemzgyűl. képviselője. 1926. a bpi VII. ker. áll. keresk. isk. tanára. - Fm: Az arany pók. Elb-ek. Bp., 1905. - Versek. Uo., 1907. - Örök tűz. Versek. Uo., 1913. - Tábortűz. Versek. Uo., 1915. - Boldog emberek. Uo., 1918. - Székely falum. Uo., 1920. - Assisi Szt Ferenc. Uo., 1927. 88

Gulyás XVI:655.

Kiss Pál, nemeskéri (Kissomlyó, Vas vm., 1720 k.-Veszprém, 1797. máj. 6.): nagyprépost. - Budán és Nagyszombatban tanult, 1748. V. 30: a teol. babérkoszorúsa, X. 31: Dunaszerdahelyen kp., 1749. II. 5: Alistálon plnos, 1755. I. 1: átlépett a veszprémi egyhm-be, ahol II. 8: Zalaegerszegen plnos és ker. esp. 1756. IX. 27: veszprémi knk., 1760: nagyprép., utóbb dombói c. apát. 1793: a M. Tud. Társ. tagja. - Zalaegerszegen befedette a nagytp-ot, Veszprémben több mint 25 ezer Ft-ért fölépíttette a nemesi nev. int-nek szánt, de 1778: az elaggott papoknak átengedett házat, mely utóbb a kisszem. épülete lett. 1782: fölépíttette a kapolcsi tp-ot, amelyben nyugszik. Minden vagyonát jótékony célokra hagyta; ford-át és kiadását biztosította a Civitas mystica Dei de vita Virginis Matris Dei c. műnek. 88

Némethy 1894:686. - Strausz 1930:22. (14.) - Pfeiffer 1987:141.

Kiss Pál, nemeskéri (Miszla, Tolna vm., 1799. márc. 10.-Miszla, 1863. okt. 21.): fiumei és tengermelléki kormányzó. - Cs. kir. kamarás, a m. helytartótanács tanácsosa. 1837-1848. IV. 22: lemondásáig a fiumei szabadkikötő és tengermellék kormányzója. Kormányzósága idején készültek a tervek s kezdődtek a munkák a Vukovár-Fiume és a Buda-Fiume vasút, 1847: a nagykikötő és a hullámgát építésére. Neje, Csapó Ida alapította Fiume első óvodáját. 88

Thewrewk 1861:9. - Nagy VI:248; pótköt. 311. - Szinnyei VI:381. - Bölöny 1992:480.

Kiss Pál Elemér, OFM (Székesfehérvár, Fejér vm., 1905. jún. 7.-Székesfehérvár, 1982. nov. 29.): házfőnök. - 1928. VIII. 16: lépett a mariánus rtar-ba. 1929. VIII. 17: egyszerű, 1932. VIII. 18: ünn. fog-at tett, 1933. VI. 25: pappá szent, Pápán hitszónok, a Szent Antal és a Szent Antal Ifjúsága szerk-je, 1934: a nyomda ig-ja. 1939: Felsősegesden betegszabadságon, majd Búcsúszentlászlón hitokt. 1942: a kapuvári rezidencia, 1948: a pestszentlőrinci ház elöljárója, 1950: uo. váci egyhm-sként plnos. Látását elvesztette, sokat fáradt azért, hogy a Szentírás vak-írással is megjelenjen. Utolsó hónapjait a székesfehérvári papi otthonban töltötte. - 1938. IX-1939. V: a pápai Szt Antal képes havi folyóir., 1938. IX. 15-1939. VIII: a Szt Antal Ifjúsága kéthetenkénti ferences gyermeklap fel. szerk-je. r.k.

Schem. SM 1940:66.- Pilinyi 1943:251 - Tóth 1948:127. - Viczián 1995:175. (1626, 1627.) - Diós 1999. I:102. (5480.)

Kiss Péter (Kunszentmárton, Szolnok vm., 1891. jan. 26.-Kunszentmárton, 1975. dec. 8.): plébános. - A gimn-ot Jászberényben, a teol-t Egerben végezte, 1914. VI. 27: pappá szent., Szegeden egyhjogból drált. Tiszaeszláron, 1915: Jászapátin kp., 1920: hittanár és kp. Miskolcon; 1927: lelkész, 1928: esp-plnos Polgáron, 1942: szabolcsi c. prép. 1945: Kunszentmárton I. plnosa, 1959: nyugdíjazták. - Már kispapként a M. Népr. Társaság fölhívására 1912: népkölt. anyagot gyűjtött szülőföldjén. Polgáron 1927: 4 új harangot öntetett, 1928: letelepítette a →Miasszonyunkról nev. Kalocsai Iskolanővéreket. Hozzájárult a polgár-görbeháztelepi tp. építéséhez. Erélyes fellépésével elérte, hogy a Tisza-híd ne Tiszadobon, az Andrássy gr-ok birtokán, hanem Polgáron épüljön fel. - Szerk. 1917. V-1918. XI: a Jászapáti Kath. Egyh. Tudósító, 1924. IX-1925. IX: a Miskolczi Kath. Egyh. Tudósító havilapot. J.L.

Schem. Agr. 1975:108; 1987:155. - Gulyás XVI:667.

Kiss Péter (Eger, Heves m., 1957. aug. 14.-): helytörténész. - Egerben 1971-75: a Szilágyi Erzsébet Gimn-ban tanult, 1978-82: a Ho Si Minh Tanárképző Főisk. lev. tagozatának kvtár-ped. szakos hallg-ja, 1989: okl-et szerzett. - 1975. VIII. 26: Egerben a Megyei Kvtár raktárosa, 1978. I. 1: kvtárosa, 1987: a Vörös Csillag, 1989: az Uránia Mozi üzemvez-je. 1992: az →Egri Főegyházmegyei Levéltár levtárosa. - Cikkei: Agria (1986, 1987, 1988: Gyűjt-ek és múzeumok Egerben 1951-ig 3 r.); Hevesi Honismeret (1986:4. sz. Az egri Érs. Líceum Múz-ának tört-ből, 1945-1950); Műv-tört. Értes. (1987:1-4. sz. A Pyrker-képtár sorsa Egerben a 19-20. sz-ban és Pesten 1848-ig). - M: Őket idézik az egri utcanevek. Eger, 1988. - Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig. Uo., 1993. s.k.

Kiss Rozália Jusztina, DNAK (Hegyhátszentpéter, Vas vm., 1889. nov. 19.-Piliscsaba, 1973. dec. 22.): szerzetesnő. - Hódmezővásárhelyen 1912. XI. 21: lépett a kongr-ba. Kőszegen 1913. XI. 21: tette az első, 1916. XI. 21: örök fog-át. A házt-ban dolg. 1950. VI. 16., a szétszóratás után hazatért szüleihez, akikkel együtt a határsávból a Hortobágyra deportálták. Utolsó éveit a piliscsabai szoc. otthonban töltötte. r.k.

Kiss Sándor, Piar   →Kis Sándor, Piar

Kiss Sándor (Komádi, Bihar vm., 1900. máj. 12.-Gyula, 1981. jan. 8.): szobrász. - 1925: a bpi. Iparműv. Isk. kisplasztikai szako-ján végzett. A pécsi Zsolnay gyárban dolg. 1928: Derecskén, 1930-61: Gyulán az Iparisk-ban tanított. Jézus Szíve szobra a derecskei plébtp-ban. **

KMML II:397.

Kiss Sándor (Sáros, Nagy-Küküllő vm., 1925. máj. 24.-Zsennye, Zala m., 1999. aug. 6.): szobrász. - 1950: a M. Képzőműv. Főisk-n végzett Ferenczy Béni és Pátzay Pál növ-eként. Bpen élt, majd Zsennyén telepedett le. Egyh. témákkal 1980 u. foglalkozott. - Egyh. művei: B. Gizella, Szt Erzsébet és Szt Margit domborművei, Vatikán, Magyarok Nagyasszonya-kpna, 1981 (lásd: MKL III:283; IV:111.). - Csörötnek, plébtp. oltárának fafaragása Fazakas Péterrel, 1985. - Jó Pásztor faszobor, Hosszúpereszteg, plébtp., 1991. - Szt László emlékmű, bronz, Zanat, 1992. - Jó Pásztor kőszobor, Körmend, 1993. - Szt László oltár, fa, Rum, 1994. - Mindszenty József,  bronz, Vadász Györggyel. Zalaegerszeg, 1995. - Szt István emlékmű, aranyozott bronz és műkő, Vadász Györggyel. Somlóhegy, 1998. **

KMML II:397.

Kiss Szaléz László, OFM (Szeged, Csongrád vm., 1904. júl. 27.-Sopronkőhida, 1946. okt. 20.): hitszónok. - 1920. X. 3: lépett a kapisztránus r-be, 1925. VII. 28: ünn. fog-at tett, 1928. IX. 2: pappá szent. 1944. XI. 18: Gyöngyösön bekapcsolódott a Független Kisgazda- és Polg. Párt munkájába s a Független Ifjúság orsz. választmányának tagja, 1945. III: hozzákezdett a kat. ifj. megszervezéséhez. A →KALOT mintájára létrehozta a Keresztény Demokratikus Ifjúsági Munkaközösséget (KEDIM). A népszerű, kitűnő szónokot többször följelentették. A KEDIM tagjai közül néhányan (bosszút állva az anyjukon, húgukon v. az apjukon esett gyalázaton) 2 szovjet katonát halálosan, 3-at súlyosan megsebesítettek, fegyveresen megtámadták a nagyrédei és a gyöngyössolymosi rendőrbiztosságot. ~ nem sértette meg a gyónási titkot, s nem jelentette fel a fiatalokat. 1946. IV: a pol. rendőrség a KEDIM tagságának nagy részével együtt letartóztatta. Mivel ~ ismeretségi köre széles volt, a pol. rendőrség olyan „összeesküvést” tudott produkálni, amelynek szálai a kisgazdapárti képviselőkhöz, a hatvani ferences rházba és más helyekre is elvezettek. A szovjet fogságból hazatért egykori KEDIM-tagok elmondották, hogy a börtönben egy kályhacsővel véres húsdarabbá vert ~ meggyóntatta és föloldozta a háborgó lelkiismeretű fiatalokat, hiszen a kínzások hatására terhelően vallottak róla. A Szovjet Hadsereg Katonai Törvényszéke 1946. IX: illegális fegyveres szervezkedés irányítása, szovjet katonák meggyilkolására való fölbujtás vádjával halálra ítélte és kivégezték. - M: Mindent az Istenért! Lechner Mária Franciska alapítóanya egyénisége. Gyöngyös, 1943. (3. kiad. 1944) - 1943. IX-1944. VI: a gyöngyösi Magyar Umbria fel. szerk-je és kiadója. B.Ma.

Fehérváry István: Börtönvilág Mo-on 1945-1956. Alpha, USA, 1978. - Mester László, Pók László és Kováts Zoltán (egykori KEDIM-tagok, akik 7 ill. 9 é. szabadságvesztés után térhettek vissza Mo-ra) közlése Balogh Margitnak (Gyöngyös, 1989. X. 14.) - Hetényi Varga 1999:486.

Kiss Szerafin Ferenc, OSB (Kalocsa, Pest vm., 1875. jan 25.-Bp., 1935. szept. 19.): perjel. - 1893. VIII. 1: lépett a r-be, 1898. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1899. VII. 2: pappá szent. és lat-m. szakos tanári okl-et szerzett. 1899: Kőszegen, 1903-09: Győrött gimn. tanár, 1903-08: házgondnok is, 1909: Komáromban, 1910: Győrött gimn. tanár, 1914: Kajáron lelkész, 1920-35: lelkész, 1927-35: házgondok, 1933-35: perjel. - M: M. nyelvtan, m. olvasókv. közép- és polg. isk. és felsőbb leányisk. 1. o. számára. Bp., 1910. - Vádak a középisk. ellen. Komárom, 1910. - M. nyelvtan közép- és polg. isk. és felsőbb leányisk. 2. o. sz. Bp., 1911. - M. nyelvtan, m. olvasókv. A középisk. 2. o. sz. Uo., 1911. - Uaz a 3. o. sz. Uo., 1911. - Előkészítő beszélgetés a bérmálás szentségének fölvételéhez. Győr, 1912. - M. olvasókv. a középisk. 3. o. sz. Bp., 1912. - Acsay Ferenc élete. Győr, 1913. (Klny. győri főgimn. értes.) - A katedrakulcs. Bp., 1923. (Zászlónk diákkvtára 70.) - Csongor és Tünde. Írta Vörösmarty Mihály. Bev. és jegyz. ell. 2. kiad. Uo., 1924. (M. Jövő Toldy-kvtára 12.) - A bakonybéli apátság. Összeáll. Pápa, 1925. 88

Barthos-Csetri 1922/23:163. - PN 1987:140. (1070.) - Gulyás XVI:676.

Kiss Terézia Concordia, KN (Nagyberény, Somogy vm., 1892. jan. 1.-Hejce, 1968. jan. 10.): szerzetesnő. - K. Mária Flóra húga. 1914. VI. 20: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1917. VII. 19: tette. Pécsett dolgozott. - A szétszóratás után 1950 őszétől a hejcei szoc. otthonban élt. r.k.

Kiss Tibor, nemeskiskéri (Bp., 1899. jún. 21.-Bp., 1972. dec. 15.): építész, egyetemi tanár. - 1923: a József Műegy-en végzett, 1929: drált. 1934: áll. ösztöndíjasként Belgiumban, Holl-ban, Fro-ban járt tanulmányúton. 1940: pályadíjnyertes terve alapján Hidassi Lajossal a pannonhalmi bencés gimn. építését bízták rá. 1947-57: a Bpi Műszaki Egy. középülettervezési tanszékvez. tanára, 1949: a Magasépítési Tud. Egyes. aleln. Károlyi Antallal 1951: a Vígszínház újjáépítési munkáinak vez-je. 1962: az I. Attila út 18-22. OTP-lakóház, a Vágóhíd u. tornacsarnok, a bpi Kertészeti Kutatóint. építője. - M: Kertépítészet. Bp., 1935. - A Szigetvidék és Ormánság népének építészete. Uo., 1938. - A bérházépítés tört. Dissz. Uo., 1939. - 1939. é. építészeti tanulmányút a visszacsatolt Felvidéken. Lux Gézával. Uo., 1939. (Klny. Technika) - Az eu. kertművészet rövidre fogott tört. Uo., 1940. (Klny. Technika) - Népgyógyfürdők építése vidéki gyógyforrásaink kihasználására. Uo., 1940. (Klny. Hidrológiai Közl.) - A kertépítés tört. Uo., 1942. (Mérnöki Továbbképző Int. kiadv. V:7.) (2. kiad. 1955) - A m. falu épületeinek stílusa. Uo., 1944. - Falusi lakóházak. Tervgyűjt. Összeáll. és szövege. Uo., 1948. (M. műv. tankv-ei 2.) - Középületek tervezése. 1. f. 2. r. Összeáll. többekkel. 2. kiad. Uo., 1950. - A tervezésokt. pedagógiája a gyakorlat tükrében. Uo., 1957. (Klny. Építőipari és Közlekedési Műsz. Egy. tud. ülésszakának előad. 1955) T.E.

Műegy. névjegyzék 1929:10. - ML 1966. II:644. - MÉL III:401.

Kiss Ulrich, SJ (Berlin, No., 1945. febr. 19.-): szerzetes. - Gyermekkorát Mo-on töltötte. A Lőveni Kat. Egy-en közgazd-tant tanult, az NSZK-ban, Fro-ban, Kanadában élt, 1988. IV. 17: itt lépett be a r-be. Teol. tanulm-ait Rómában végezte. 1995. IV. 29: szent. pappá. 1996: hazatért, a Szent Ignác Koll. ig-ja, a Faludi Akad. h. ig-ja. 2001-: a PPKE, 2003-: az óbudai Zsigmond Kir. Főisk. tanára. 2004-: a M. Kat. Rádió Pár-beszéd c. jezsuita műsorának szerk-je. - M: A Kastli Alumni Közösség 1972-73. é. címnaptára. Szerk. Kastl, 1973. - New Age és a sátánizmus. Bp., 1992. - Igaz-e, hogy... a fény Keletről jön? Hinduizmus és buddhizmus. Újvidék-Róma, 1994. (Hitvédelmi füzetek 5.) - Igaz-e, hogy... beléptünk a Vízöntő-korba? A New Age ideológiája. „lelkisége” és útvesztői. Szentmártoni Mihállyal. Szeged-Róma, 1995. (Uaz 12.) - Igaz-e, hogy... a halottakkal érintkezhetünk? Uo., 1995. (Uaz 14.) - AMDG. Szerk. Bp., 2001. (2. kiad. 2004) - Szabó Ferenc SJ-vel 1994-: szerk. a Hitvédelmi füzetek világnézeti sorozatot. r.k.-**

Nagy 2000:525.

Kiss Zsófia, SJC (Zsámbék, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1871. jan. 20.-Mezőkövesd, 1952. ápr. 6.): szerzetesnő. - Zsámbékon óvónőképzőt végzett. 1930. I. 4: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1934. III. 25: Kálozon, örök esküjét 1944. I. 1: Monokon tette. - 1930: Kálozon, 1942: Monokon, 1949: Mezőkövesden óvónő. A szétszóratás, 1950 u. uo. nyugdíjas. r.k.


Kiss Anna Antónia SZLT (Zalaszántó, Zala vm., 1925. okt. 18.–): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ 1948. VII. 19: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe. 1949–51: az egri r. kórházban dolg. 1952: a szolnoki m. kórházban gyermekápoló. Fog-át 1953: tette. 1954: Debrecenben gyermekápolói okt-et szerzett. 1955: a keszthelyi városi kórház gyermekosztályán ápolónő, 1965: a bölcsőde vez. 1969: gimn. éretts. tett. 1980. X. 20: nyugdíjazták, 1985: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. s. k.

Kiss Béla Márton →Kiss Márton Béla

Kiss Erzsébet Edita SZLT (Gyöngyös, Heves vm., 1911. nov. 7.–Gyöngyös, 2007. aug. 13.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja paszományos. ~ 1933: a bpi Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett. 1943: Szobon ápolónői tanf-ot végzett. 1933. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1938. IX. 8: tette. 1934–48: Szobon tanítónő. 1956: Bpen ápolónő, 1967: nyugdíjazták. 1992. X. 3: az egri zárdába költözött. s. k.

Kiss Erzsébet M. Anasztázia SZINT (Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1906. jún. 23.–Jászberény, 1987. máj. 2.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1927. VIII. 31: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1931. VII. 26: uitt tette. Ápolónőként dolg. –1950 u. pléb-n házvezetőnő. Utolsó éveit a a jászberényi szoc. otthonban töltötte. r.k.

Kiss Erzsébet Rózsa UST (Hódmezővásárhely, Csongrád vm., 1915.–Szeged, 1984. okt. 4.): szerzetesnő. – Szegeden hitoktatót végzett. 1943. II. 17: itt lépett a r-be. Első fog-át 1945. XII. 18: Bpen, örök fog-át 1951. III. 23: uitt tette. Szegeden hitoktató és óv-ban dolgozott. – 1950 u. uitt házt. alkalmazott és hitoktató. 1970: nyugdíjban. r.k.

Kiss Gizella Pia SDS (Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1925. jan. 9.–Bp., 1990. aug. 30.): szerzetesnő. – 1945. IV. 5: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1947. I. 6: Máriabesnyőn, örök fog-át uitt tette. 1945–48: a →Szalvátor Intézetben felügyelő, a tanítónőképző elvégzése után tanított. 1948–50: a felsőgödi lelkigyakorlatos ház háztartásában dolg. –1950 u. Veresegyházán háztartási alk., 1952–78: nyugdíjazásáig ném-ang. nyelvtudásával egy tud. int. alkalmazottja. A szemével betegeskedett. r.k.

Kiss György (Bp., 1943. aug. 25. –) festő, szobrász, éremművész. – 1961–64: kőfaragó, 1964–71: a Képzőművészeti Főiskolán végzett, mestere Kádár György volt. Festő szakon diplomázott, eleinte táblaképeket készített. Az 1980-as évektől kizárólag szobrászművészként dolgozik. Fontosabb elismerései: 1987: Ferenczy Béni-díj, 1988: Munkácsy Mihály-díj, 1989: Ezüstgerely pályázat nagydíja, 1996: Gyula város díszpolgára. – Jelentős köztéri művei: Bocskai István (Kőrösnagyharsány, 1984), Bethlen Gábor (Nyírbátor, 1991), Országzászló domborművek (Nyírbátor, 1993), Kossuth Lajos (Gyomaendrőd, 1995), Wesselényi Miklós (Bp., 1996), Dayka Margit emléktábla (Bp., 1996), Erkel Ferenc emléktábla (Bp., 1996), Radnóti Miklós emléktábla (Bp., 2000), Lavotta János (Tállya, 2002), 1956-os emlékmű (Gyula, 2006). – Fontosabb egyházi vonatkozású plasztikái: stáció domborművek (Gyula, 1990), Korpusz, Szt Antal, Lourdes-i Madonna, Ker. Szt János, tabernákulum, keresztelőmedence (Békéscsaba, Jézus Szíve tp, 1993), Karmelita Madonna (Bp., Szt Gellért tp, 1993), Korpusz (Győr, Bencés Gimnázium kp, 1993), Nep Szt János (Gyomaendrőd, 1994), Feszület, stáció domborművek, keresztelőmedence (Gyulavári, Wenckheim-Almásy kastély kp, 2007). – Éremművészeti munkássága is jelentős. Érmei erőteljes, expresszív hatásúak. Az Orsz. Érembiennále alapítása óta minden tárlaton láthatóak alkotásai. A Magyar Nemzeti Bank több emlékérmét adott ki ~ tervei alapján (1994: Kossuth-, 1998: Eötvös Loránd-, 1999: Magyar Nemzeti Bank jubileuma-emlékpénz). A Gyulai vár ezüst emlékérme (2007) a 2009: a világ legszebb érme címet nyerte. – Egyházi vonatkozású érmei: Sziklatemplom (1983), Madonna (1987), Szt Kristóf (1989), Pannonhalma 1000 éves (1995), II. János Pál pápa látogatása Magyarországon (1991). Pr. L.

Művészet 1976/11. (Pogány Gábor: Egy sokoldalú fiatal művész); 1985/11–12. (P. Szűcs Julianna: ~ érmei); 1987/4.(Kiss Joachim Margit: Csúcsok, gerincek, élek); 1989/1. (Pálosi Judit: Munkácsy-díj után) Új Idő 1989/10. (Kratochwill Mimi: Domborművek a gyulai barokk kálváriához) Numizmatikai Közlöny 1993-94. (L. Kovásznai Viktória: Három portré, avagy jelenkori éremművészetünk vonulatai) – The Medal 1992. ((Chikán, Bálint: The Medalic Art of ~. ) Bárka 1996/1–2. (Krasznahorkai Géza: ~ világai); 2003/2. (Wehner Tibor: Indulatok összecsapása, megbékélése. Vonások ~ festő- és szobrászművész pályaképéhez.) – Magyar Művészeti Fórum 1999/2. (Rideg Gábor: Expresszív indulatok, fegyelmezett formák) Magyar Napló 1999/11. (Szakolczay Lajos: Rendteremtő feszültség). – Az Érem, 2009/1. (Nemzetközi internetes szavazáson győzött a gyulai vár.) – Wehner 2010. – Krasznahorkai Géza (szerk.): ~. Bp., 2010.

Kiss Ildefonza Ogéria SDS (?–Gyón, 1951. nov. 21.): szerzetesnő. – 1933. VI. 7: Bpen lépett a Szalvátor nővérek r-jébe. Első fog-át 1935. I. 6: Máriabesnyőn, örök fog-át 1941. I. 6: uitt tette. Ápolónőképzőt végzett, a bp-i Uzsoki u. kórházban dolg., innen ment nyugdíjba. –1950: a gyóni szoc. otthonba került. r.k.

Kiss Mária M. Eteldis SZINT (Pér, Győr vm., 1917. nov. 12.–Bp., 1980. dec. 25.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1934. VIII. 31: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1938. VII. 19: uitt tette. Bp-en a MABI kórház ápolónője. –1950 u. házi betegápolóként dolg. r.k.

Kiss Mária Ottilia SZLT (Bakonyszentlászló, Veszprém vm., 1914. okt. 12.–Vác, 1997. nov. 4.): szerzetesnő. – Apja kereskedő, anyja htb. ~ 1935: pápai Ranolder Int-ben tanítónőképzőt végzett, 1959: számviteli főisk-t végzett. 1936. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1941. IX. 8: tette. 1950: a Pest m. Mészipari Váll. könyvelője. 1954 u. a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet főkönyvelője és ügyvezető eln-e. 1969. I: nyugdíjazták, a váci szoc. otthonba költözött. s.k.

Kiss Márton →Kiss Márton Béla

Kiss Márton Béla, lófő OFM (Esztelnek, Háromszék vm., 1888. okt. 3.–Marosvásárhely, 1979. ápr. 15.): házfőnök, isk. ig. – Középisk. Kézdivásárhelyt, Medgyesen a tanítóképzőt Csíksomlyón a teol. Vajdahunyadon végezte, 1903. IX. 17: lépett a Szt István királyról nev. erdélyi ferences rtart-ba, 1908. II. 2: szerzetesi fogadalmat tett, 1911. VI. 24: pappá szentelték. – Az I. vh-ban tábori lelkész, 22 é. székelyföldi r. k. isk-ban tanító és lelkész, Medgyesen házfőn., újoncmester és a rendtart. titkára, Marosvásárhelyt házfőn., 1935. VIII: Marosszentgyörgyön házfőn. és plnos. 1940: házfőn. és ig.tanító. A Szt Kereszt Hadsereg ig. 1950. VIII. 20: Máriaradnán, majd Désen internált. – Írásai: aradi Vasárnap. Kath. Világ. A Hírnök. – M: Lelkem muzsikája. [Összegyűjt. cikkek, versek] Arad, 1927. [Monokinál nincs] – Tabula individuorum provinciae S. Stephani regis in Transsylvania OFM S.P.N. Francisci pro anno Jubilaei 1928–1929. és 1929-1930. (2 db.) [Szerk.] Kolozsvár, 1928 – 1929. [Monokinál nincs] 88

EMIB 1927:12b. – György 1930:607. – Várady–Berey 1937:790. (s.v. Kiss Márton) (elégtelen címleírással! – VJ.) – Dávid 1941:98. (s.v. Kiss Márton) – Schem. St Stephani OFM 1947:70. – Schem. a Szt istván kir-ról elnevezett erdélyi ferences rendtart. tört-e, név- és adattára. Szászváros, 1995:46. – P. Benedek. 2002. II: (s.v. Kiss Máron!)

Kiss Menyhért, havadtői (Nyárádköszvényes, Maros-Torda vm., 1880. márc. 19.–Bp., 1934. okt. 14.): tanár. – Marosvásárhelyen éretts. A jogot Kolozsvárt és Bpen végezte. 1906: Kolozsvárt államtud. dr. Szászrégenben vm. szolgálatban. 1907: Nyárádszeredára szolgabírónak nevezték ki, de helyét nem foglalhatta el. 1910: pénzügyi szakvizsgát tett, s a bp-vidéki pénzügyi igazgatóságnál fogalmazó. 1913. felső keresk. isk. tanár. A háború idején a kórházakban előadott a katonáknak, ezért megkapta a II. o. Vörös-Kereszt érmet. 1917: a VKM III/A. ügyosztályába rendelték. 1918: a forr. idején kitették a min-ból, a Múzeumok és Kvtárak Orsz. Felügyelőségénél talált munkát. 1920 és 1922: a nagyszentmiklósi ker. pártonkívüli nemzgyűl. képviselője. 1926. a bpi VII. ker. áll. keresk. isk. tanára. – Fm: Az arany pók. Elb-ek. Bp., 1905. – Versek. Uo., 1907. – Örök tűz. Versek. Uo., 1913. – Tábortűz. Versek. Uo., 1915. – Boldog emberek. Uo., 1918. – Székely falum. Uo., 1920. – Assisi Szt Ferenc. Uo., 1927. 88

Gulyás XVI:655.

Kiss Piroska Piroska SZLT (Alsónémedi, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1929. jan. 16.–): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ 1949: a bpi Ranolder Int. államosított utódjában liceumi éretts. tett. XI. 3: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1954: tette. Az utolsó jelöltcsoportban tartozott, a közp. házat 1950. V. 18: el kellett hagyniuk. – 1950: társalkodónő, majd egymás után 3 családnál házt. alkalmazott. A dolgozók óvónőképzőjében okl-et szerzett, 1954. II. 26–1984. II. 13: a bpi Közlekedési Váll. óvónője. 1982–93: Nagykátán egy idős bácsit gondozott, 1983–86: elvégezte a Hittud. Akad. lev. tagozatát. s. k.

Kiss Rozália M. Heriberta SZINT (Bakonytamási, Veszprém vm., 1906. jún. 24.–Budakeszi, 1985. márc. 22.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1928. II. 14: Esztergomban lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1931. VII. 26: uitt tette. Ápolónőként dolg. –1950 u. házi betegápolóként Budakeszin élt. r.k.