🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kontuly
következő 🡲

Kontuly Béla, nemessányi (Miskolc, Borsod vm., 1904. febr. 3.-Bp., 1983. ápr. 14.): festő. - A kassai prem. gimn-ban 16 é. korában éretts., ahol Lengyel-Reinfuss Ede a rajztanára. Áll. ösztöndíjjal Prágában 1 é. a Képzőműv. Akad. növendéke. Első kollektív kiállítása 1921: Kassán. 1922-27: Bpen a Képzőműv. Akad-n Réti István tanítványa, ahol rajztanári okl-et nyert, utóbb Dudits Andor freskófestő tanszékén tanárs. 1925: egyik alapítója a Kőszegiek Leonardo Társaságának. 1928-ig bpi és kassai kiáll-okon vett részt, elnyerte 1926: a Szinyei Merse-díjat, 1927: a Kazinczy és 1928: a Benczúr Társ. első díját. 1928-30: a róm. Coll. Hungaricum ösztöndíjasa, ott készítette a Csodálatos halászat és a Kánai menyegző kartonjait a gödöllői prem. rház számára. Megbízták a szegedi egy. lépcsőháza m. irod. témájú freskóinak elkészítésével, mely részben elpusztult. 1933-44: a Műcsarnok-beli Nemz. Képzőműv. Kiáll-ok résztvevője. 1934: a Munkácsy Céh Műv. Egyes. tagja. Elkészítette 1934: a szfőv. megrendelésére a Hild-kpna freskóit, a bpi tudegy. aulája számára Pázmány Péter arcképét, a jászberényi plébtp. triptichon oltárképét, a székesfehérvári városháza közgyűlési termének Aranybulla seccóját, 1937: a párizsi világkiállításra a m. ipart ábrázoló nagy pannóját, a komáromi új plébtp. apszisának és a budai Szt Anna-tp. kupolája freskóját, 1939: a Külkeresk. Hiv. megbízásából nagyméretű faliképeket az USA-beli világkiállítás számára, Szt István freskóját a deáki bencés tp-ban, 2 freskót a szombathelyi szem-ban, 1941-42: a bpi domonkos tp. Szt Domonkos- és Szt Margit-oltárképét. 1936: és 1940: részt vett a Velencei Biennálén. 1941-47: a Képzőműv. Főisk. freskófestés tanára. 1938-43: postai bélyegterveket készített. 1943: a M. Hősök postabélyeg-, 1944: a váci kupola-freskó pályázaton (Szt István megalapítja a váci ppséget) 1. díjat nyert. ~ festette 1948: a KPI (a keresztfolyosók 6 tondójának alfreskói), a Bp-Törökvészi úti ferences kpna (Szt Ferenc látomása), a szeged-alsóvárosi (Mária hét öröme, Mária hét fájdalma, Mózes vizet fakaszt, Krisztus keresztelése, A ferencesek missziós tevékenysége), 1949: a jászberényi (Angyali üdvözlet), 1950: a Bp-Tövis u., 1951-55: és 1968: a sümegi, 1958: a Bp-Kassai téri, 1956: a salgótarjáni (Szt József, Mária és Jézus élete), 1959-61: a bajai, valamint a Bp-Bosnyák téri és a miskolc-vasútvidéki tp. freskóit, 1951: a harságy-pusztai tp. főoltárképét és a Bp-Margit körúti ferences tp. pannóit (Assisi Szt Ferenc és Szt Erzsébet csodája). Számos tábla-, arc-, tájképet, tört. kompozíciót (pl. Budai Nagy Antal, kolozsmonostori egyezmény) és csendéletet festett. Művei közül számos az USA-ban, Olaszo-ban és Japánban található, utolsó kiállítását 1974: Tokióban rendezte. Megkapta 1934: a Balló-, 1936: az Ipolyi Arnold- és a Klebelsberg-díjat, 1937: a Vindobona-aranyérmet s a Párizsi Világkiállítás arany- és ezüstérmét, 1940: a Ferenc József-díjat. Ferences confrater, a Kazinczy Társ. és 1948: a SZIA II. o. tagja. - Kv-illusztrációi: M. költő m-ul. Janus Pannonius. Berczeli A. Károly ford. Fogel József előszava. Szeged, 1934. - Juhász Gyula: Fiatalok, még itt vagyok! Versek. Bev. Babits Mihály. Uo., 1935. (M. Téka 2/1.) - Bp. e Venezia. Venezia, 1940. - Új olasz költők. Berczeli A. Károly műford. Gerevich Tibor előszavával. Bp., 1941. (Balassi Bálint kvtár 2.) 88

Fényes Adolf, Cserepes István, ~ stb. gyűjteményes kiáll-a. Bp., 1932. - M. Kultúra 1932:486. (Jajczay János: Bernát Aurél, Mészáros Lajos, Fényes Adolf és ~ kiállításai) - Revue de Hongrie 1937:430. (Mihalik Sándor: ~); 1939:345. (Ybl Ervin) - Nemz. Újs. 1941. X. 26. (Radocsay Dénes: ~ a róm. isk-ról, a m. fest-ről és a szombathelyi freskókról) - Kat. Szle 1943:376. (Jajczay János: K. freskók) - Pipics 1943:173. Arck. - Szépműv. 1944:27. (Gerevich Tibor: ~ falfestményei a Szt Domonkos-tp-ban) - ML 1966. II:675. - 100 é. a Képzőműv. Főisk. 1971:295. - Tasnádi 1978:137. - Kontuly Béláné közlése (1989. VII.) - KMML II:449.