🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kottrer
következő 🡲

Kottrer Pál (15. sz.): választott püspök. - Itáliai egy-eken szerzett egyhjogi doktorátust. I. Ulászló kir. 1441 tavaszán Albert osztrák hg. kancellárjának, ~nak adta a zágrábi ppséget, azzal a föltehető céllal, hogy Albertet a bázeli zsin. pártjáról elvonja. 1441. IV. 17: kir. okl-et kapott, a ppi széket nem foglalta el, bizonyára megmaradt V. Félix ellenpápa (ur. 1439-49) pártján. - Utóda 1441: János OFM. T.E.

Fraknói 1895:137. - Veress 1941:671. (s.v. Kottrer Péter)

Kottrer Péter (15. sz.): püspök. - 1441. IV. 17. e. névlegesen zágrábi pp. (Matkovićnál 1441: a zágrábi ppség adminisztrátora János [episcopus Lydensis], a MA-ban 1439-41: a zágrábi szék üres). 88

Matković 1888:XII. (XXXVII.) - Schem. Zagr. 1917:XVII. - Engel II:134.