🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kubriczky
következő 🡲

Kubriczky András (Lök, Bars vm., 1812. febr. 21.-Pozsony, 1887. jan. 19.): kanonok. - 1827-31: Selmecen tanult, ezalatt szülei meghaltak. 1831-35: Léván folytatta tanulmányait. 1836-38: Nagyszombatban papnöv., a teol-t Pesten végezte, ahol a M. Egyházirod. Isk. jegyzője. 1843. VII. 15: pappá szent., Nagysúron, 1846: Cseklészen kp., 1849. VII. 15: Taksonyban plnos, 1880: tb. knk. 1885. VI: pozsonyi knk., pléb-járól lemondott. - Cikkei: Munkálatok VII. (1840: Indító okok a régi egyházliteratura tanulására; IX. 1842: Gr. Battyányi Ignác erdélyi pp. élete), Religio és Nevelés (1847: Elmélet; Nézetek a m. egyh. irod. és annak mi módon eszközölhető emelése körül; 1848: A legsürgősb teendők egyike), Religio (1850. II: Gyermeknöveldék, A pozsonyi kat. isk-k ügyében, 1863: A kat. sajtó tavaszi lendülete hazánkban), Családi Lapok (1852: Emma emléke, 1853: A ker. nő társad. állásának méltósága), Danielik emlékkv. (1852: A valódilag kat. egyetem), Idők Tanúja (1866: A katholicismus elleni támadások legújabb cselfogásai, 1868: A népnev. egyleteknek mily szellembeni szervezéséről), Új M. Sion (1870: Autonomiánk a valósulás stádiumán). 88

Zelliger 1898:276. - Némethy 1899:722. - Szinnyei VII:397.