🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kurtz
következő 🡲

Kurtz Vilmos, OFM (Pest, 1829. szept. 25.-Bp., 1909. márc. 9.): plébános. - 1849. X. 15: lépett a mariánus rtart-ba, 1852. XII. 2: pappá szent. 1865-1909: bp-ferencvárosi plnos és kormánytanácsos 1897: a Ranolder Int. ig-helyettese. - Cikkei: István bácsi Naptára (1865: Albach József Szaniszló életrajza), Hazánk és a Külföld (1866: Czuczor Gergely életéből), M. Nyelvőr (1875: A vigarda történetéhez). - M: Dank Agáp emlékezete. Pest, 1870. (Klny. Szabad Egyh.) - A bp-ferencvárosi r.k. plébtp. Bp., 1879. - Alkalmi beszéd ... Tavassy Endre Bp. főv. biz. tag emlékköve leleplezésénél... Uo., 1883. - Adatok a káposztás-megyeri kpnának keletkezéséről. Uo., 1886. - Bpen 1909-10: Magdics Ignáccal A Páli Szt Vincéről nev. Irgalmas Nővérek vez. alatt álló Ranolder-Int. évi értes. kisdedóvójának, el. és polg. isk-jának és tanítónőképzőjének 1908/09. és 1909/10. isk. évéről szerk-je. 88

Szinnyei VII:521. - Schem. Strig. 1897:84; 1910:359. - Schem. SM. 1898. - Egyh. Közl. 1909:12. sz. Arck. - Értesítő 7:B5552. - Gulyás XVII:792.