🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Laskai
következő 🡲

Laskai Osvát, OFMObs (Laskó, Baranya vm., 1450 k.Pest?, 1511. jún. 10.): vikárius, hitszónok. - 1494: esztergomi, 1495: pesti házfőnök, 1497: tartfőn., 1501: ismét pesti házfőn, 1507-09: újra tartfőn. Végiglátogatta a rtart. ktorait, 1499: az atyai (Valkó vm.) ktorban tartott káptalanon új rendszabályokat fogadtatott el. - Vsz. ~ kezdeményezte Szalkai Balázs feljegyzéseinek folytatásaként a m. obszerváns rendtartomány történetének megírását. - Prédikációs kötetei név nélkül Hagenauban jelentek meg. Az egész egyh. évre szóló prédikációit Biga salutis, 'Az üdvösség szekere' gyűjtőcímen 3 kötetbe foglalta (1497: 112 beszéd a sztek ünnepeire az ünnepek rendjében; 1498: vasárnapi beszédek; nagyböjti prédikációk a Tízparancsolatról, a pokolról). Ez utóbbihoz egy példatárat csatolt, mely válogatás a Speculum exemplorumból. Szerzetestársai kérésére újabb sorozatba kezdett Gemma fidei, 'A hit gyöngye' címmel, de csak 1507: a Qudragesimale-kötet jelent meg. Előszavai szerint kezdetben a prédikációra való felkészülésben kívánt segítséget nyújtani kv-ekkel rosszul ellátott prédikátortársainak, később a törökök és az eretnekek elleni harcra igyekezett felkészíteni és hitükben megerősíteni őket, és rajtuk keresztül egész népét. - ~ fejezte be →Temesvári Pelbárt Aureum rosarium c. dogmatikai enciklopédiáját. Kapisztrán Szt János életrajzát és csodáinak jegyzékét tartalmazó műve elveszett. A Hagenauban megjelent kötetek azonban így is ismertek voltak Eu-szerte: a fr. Rabelais (Pantagruel 2,7 - 1553) és a szicíliai Marco Philippi (16. sz. vége) még akkor is hivatkoztak rájuk, amikor a későskolasztikus prédikáció népszerűsége már leáldozott. - M: Quadragesimale Biga salutis... 1-2. köt. Hagenau, 1498-99. (m-ul: Tarnai-Madas 1991:182. [Az üdvösség kétkerekű szekere, előszó. Ford. Vida Tivadar; Első beszéd. Ford. Bárczi Ildikó]) - Sermones dominicales. Uo., 1498. - Sermones de sanctis perutiles. Uo., 1499. - Sermones dominicales perutiles. Uo., 1499. - Temesvári Pelbárt: Aureum Rosarium. 1-4. köt. Kieg. Uo., 1503. - Quadragesimale Gemma fidei. Uo., 1507. M.E.

Szinnyei VII:801. - MKsz 1910. (Timár Kálmán: ~ és a bibliogr.) - MIL 1926:515. (s.v. L. Ozsvát); 1965. II:16. (nem Temesvári Pelbárt tanítványa!) - Horváth 1931. - Horváth Richárd: ~. Bp., 1932. - Bognár András: Temesvári Pelbárt. Uo., 1960. - MÉL II:32. (Temesvári Pelbárt tanítványa) - Szűcs Jenő: Nemzet és tört. Bp., 1974. (Nép és nemzet a kk. végén) - Tarnai 1984.