🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lindenberger
következő 🡲

Lindenberger János (Gyula, Békés vm., 1869. jún. 22.-Nagyvárad, 1951. dec. 9.): apostoli kormányzó. - A középisk-t Nagyváradon, a teol-t az innsbrucki egy-en végezte. 1893. IX. 8: Nagyváradon pappá szent., a váradi papnev. tanulm. felügy-je, 1897: spirituálisa, 1900: dogmatikatanára. 1906: Gyulán plnos, majd ker. esp. és rudinai c. apát. 1918: váradi knk., a Szt Lászlóról nev. kápt. kisprép-ja és debreceni plnos. Széchényi Miklós váradi pp. az egyhm. m. ter-ére 1919: helynökévé nevezte ki. 1920-21, 1929: a váradi egyhm. rumén ter-en levő részét a Sztszék a szatmári egyhm. ottani részével egyenlő joggal egyesítette, az egyhm. m. ter-ére terjedő joghatósággal ap. kormányzóságot létesített Debrecenben, s annak élére ap. kormányzónak (ad nutum) ~t nevezte ki. 1941: Nagyváradra visszakerülvén a kápt. nagyprép-ja lett. Ott temették el. - Írásait Kerékgyártó néven közölte. - Gyulán 1907-08: szerk. A gyulai r.k. népiskolák értes. az 1906/07-1907/08. tanév végén c. kiadványt. 88

M. társad. lex. Bp., 1930:347. - M. pol. és közig. compass. Bp., 1939:195. - Gulyás XVII:1064. - Értesítők 8:10935-36. - Schem. Mv. 1995.

Lindenberger Sándor, SJ (*Csorvás, Békés vm., 1899. jún. 3.): segítőtestvér a kínai magyar jezsuita misszióban. - L. János unokaöccse. 1922. VII. 15: lépett a r-be. A bpi rházban és a Kongregáció Otthonban lakatos-, bádogos- és szerelőmunkákat végzett. 1933. IX: →Lischerong Gáspárral érkezett a tamingi magyar központba. r.k.

Miklósi 1936:118.