🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lipthay
következő 🡲

Lipthay András, kisfaludi (Garamújfalu, Bars vm., 1796. nov. 30.-Pozsony, 1871. nov. 3.): választott püspök. - A bölcs-et és teol-t 1817-től Nagyszombatban végezte. 1818-19: a Salamon családnál nev. 1820. IV. 20: pappá szent., Komáromban s Budán az újtelepen kp. 1821: Ürményi Péter spp. szertartója, 1822: sztszéki jegyző, 1832: a Pázmáneum alig-ja, 1840. VI. 11-1867: esztergomi knk., 1844: barsi főesp. 1845: a pesti közp. papnev. kormányzója. 1851: szenttamási prép., 1857. IX. 1: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp. 1860: ansariai vál. pp. s a kir. helytartótanács tagja, 1867. IV. 13: pozsonyi nagyprép. - Utóda az ansariai c-en 1872: Hermann József. T.E.

LBE:9. (1860: ansariai vál. pp.) - Mendlik 1864:154. (1861: ozerói vál. pp.!) - Kollányi 1900:460. (1867 u. ansariai vál. pp.)

Lipthay Antal, lubellei és kisfaludi (Ipolyszécsényke, Hont vm., 1802. nov. 16.-Esztergom, 1870. febr. 20.): választott püspök. - A gimn-ot Pesten és Pozsonyban, a fil-t Nagyszombatban végezte. 1821: a Pázmáneum növ-e lett. 1825. XII. 8: pappá szent., s az Augustineumban tanult tovább. 1827: teol. dr. Hazatérve Esztergom-Vízivárosban kp. 1830: az érs. irodában iktató. 1831: Nagyszombatban sztszéki jegyző. 1836: Udvard plnosa. 1844: pozsonyi, 1845. VI. 2: esztergomi knk. 1844: az ogy-en a pozsonyi, 1847: az esztergomi kápt. képviselője. 1846: a kir. tábla prel-a, budai apát, 1848: dulmi vál. pp., V. 24: a →hétszemélyes tábla ülnöke. 1850: visszatért Esztergomba, VIII. 22: nyitrai, 1859. IX. 5: szenttamási, 1861. I. 16: szentistváni, 1864. VII. 2: szentgyörgymezei prép. és szegyh. főesp. - M: Az Evang. megvetése a közbékét és a rendet feldúlja. Bécs, 1861. - Utóda a dulmi c-en 1868: Mihalovics József. T.E.

LBE:183. - Mendlik 1864:148. - M. Sion 1886:826. - Zelliger 1893:294. - Némethy 1894:746. - Kollányi 1900:466. - Szinnyei VII:1271.

Lipthay Ferenc (Krompach, Szepes vm., 1814. szept. 16.-Szepesi káptalan, 1903. okt. 11.): választott püspök. - 1838. VIII. 2: pappá szent. Németlipcsén kp., 1841: a ppi hiv-ban iktató, 1842: ppi szertartó, 1851: Poprádon adm., 1855: Felkán, 1858: Poprádon plnos, 1863: knk., 1870: mezőtelegdi c. apát. 1877: az egyhm. isk. felügy-je, 1880: nagyprép. és ppi helynök, 1888: novi vál. pp., 1892: kápt. helynök és ált. ppi helynök. - Utóda a novi c-en 1904: Szabó Norbert. T.E.

LBE:409. - Schem. Scep. 1902:176; 1904:142.

Lipthay Imre, lubellei és kisfaludi (1585 k.-1633 eleje): alispán, országgyűlési és törökországi követ. - L. György lévai várkapitány fia. 1607: Hont és Bars vm. alispánja (utóbbinak több mint 12 évig), 1609: Hont és Pilis vm. országos rovásolója (dicator). 1618/19: a pozsonyi ogy-en Bars vm. követe (még alispán is volt), midőn az országos r-ek ~t szemelték ki és küldték VI. 8: kelt utasítással (Instructio pro Emerico Liptay viceomite com. Barsiensis a statibus et ord. Hung. ad portam Ottom. expeditio, ao. 1619. többször megjelent: pl. Tört. adattár III.) Isztambulba követül a portára. 1623: Bethlen Gáborhoz szegődött, akinek szolgálatában Léva vár és uradalom kamarai ig-ja. II. Ferdinánd kir. (ur. 1619-37) követe 1631: a budai basánál. Korának egyik kiválóan képzett férfia, családja birtokait nagyban megszaporította, s készpénzben is 30 ezer Ft-ot hagyott fiaira. - Fennmaradt Rueber Pál esztergomi knk-hoz intézett levele (Léva, 1607. IV. 22.) és végrendelete (uo., 1633. I. 10.). 88

Nagy Iván: Lubellei és kisfaludi L. család nemzedékrendje és okl-ei. Pest, 1858. - Szinnyei VII:1274.