🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lubrich
következő 🡲

Lubrich Ágost, garamszeghi (Besztercebánya., Zólyom vm., 1825. dec. 28.-Rákospalota-Széchenyi-telep, 1900. júl. 14.): egyetemi és tanítóképzői tanár. - Porosz-m. házasságból szül., özvegy édesanyjának 7 gyermeket kellett fölnevelnie. Tanítója ajánlatára Scitovszky János rozsnyói pp. pártfogásával a rozsnyói gimn-ban tanult, a II. évf-ot mint kispap végezte el. A KPI-ből másodévesként távozott, 2 é. a Mutschenbacher Alajos-féle pesti fiúnev. int. tanára, közben elvégezte a a pesti kir. tanítóképzőt. 1848. X: a Szegedi Kir. Kath. Tanítóképző Int. r. tanára. 1857-61: megszüntetéséig a kecskeméti reálisk. ig-ja. 1861. X. 10: a besztercebányai gimn., 1862. IX-1870. II: a pozsonyi kir. kat. főgimn. tanára, 1863: földr., tört., m. és lat. szakos gimn. tanári okl-et szerzett. 1870. II. 1: a Kir. M. Tudegy. neveléstud. egy. tanára, III-VIII: a VKM ösztöndíjával No., Belgium, Anglia, Fro. és Svájc egy-eit, középisk-it látogatta. 1871. V. 17: az MTA l. tagja. 1872: a közokt. tanács jegyzője. A személyét ért támadások miatt erről, 1891: MTA-tagságáról is lemondott. - M: Görögo. tört. magán olvasásra. 1. köt. Görögo. tört. Nagy Sándorig. Pest, 1862. - Neveléstud. Műveltebb közönség számára. 1-4. köt. Pozsony, 1868. (2. bőv. kiad. Pest, 1871. 3. kiad. Bp., 1878) - A középtanodai tanárok paed. kiképzéséről. Pest, 1871. (Ért-ek a bölcs. tud. köréből II. 1.) - Nyilvános életünk és a sajtó. Bp., 1873. - A nevelés történelme. 1-2. r. 3 köt. Bp., 1874; 1878. (I. A nem-ker. v. nemz. nev. korszaka. II. 1. és 2. kv. A ker. v. humanus nev. korszaka) - Herbart bölcseleti rendszerének alaptévedései és a m. miniszterialis középtanodai tanterv. Uo., 1875. - Herbart bölcseleti rendszerének alaptévedéseit kimutató szemelvények ... Uo., 1875. - Társadalomtud. Egy elég hosszú élet fontolgató észleléseinek és a társadalomtani irod. sokévi kritikai tanulmányozásának gyümölcse. Az előnyösített oszt-ok figyelmébe ajánlva. Írta Cs. M. Uo., 1883. - Természetbölcselet. Az Aquinói Szt Tamáson alapuló bölcselkedés legújabb örökbecsű vívmányainak nyomán. 1-6. köt. Uo., 1890-93. - Irányelvek a mo-i autonomia szervezéséhez. Uo., 1897. - Álneve és betűjegye: Cs. M.; Garamszeghi L. Ágost (első művén). 88

EME X:344. - Paedagogiai Encyclopaedia Bp., 1886:579. - Acsay Antal: ~. Bp., 1897. (Klny. M. Állam) - Pallas XI:701. - Szinnyei VIII:52. - Pacséri Károly: Garamszeghi ~ élete és munkái. Balassagyarmat, 1901. - Szörenyi József: Garamszeghi ~ neveléstud. rendszere. Szeged, 1940. (Közlem. a Szegedi Ferencz József Tudegy. Ped-Lélektani Int-ből 44.) - MTA tagjai 1975:175. - Csillik-Gácser 1994:75. (s.v. Garamszeghi ~)