🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Orosz
következő 🡲

orosz: eredetileg a skandináv népek rusz, ruszi szavának változata. Török közvetítéssel került a m. nyelvbe (az o ejtéskönnyítő, pl. Kisoroszi szóban). →ruszinok

Orosz Ádám (Miskolc, Borsod vm., 1802. nov. 23.-Egerszalók, 1872. ápr. 13.): plébános. - 1822: papnöv. Egerben. 1828: pappá szent. Egyeken, Törökszentmiklóson, Tiszabőn, Polgáron és Karcagon kp. 1832. II. 17: főszegyh. hitszónok Egerben. 1837. V. 30: Egerszalókon plnos. - Versei: Koszorú (1831); Hazai és külföldi tudósítások (1832: munkatárs). Egyh. beszédei: Pázmány Füzetek (1859), Kat. Lelkipásztor (1866-70). - M: Homeopathia a házassági áldás megtagadása ügyében... Eger, 1841. - Egyh. beszédek. 1-6. köt. Uo., 1841-53. - Falusi Múzsa éneke... Uo., 1845. - Szt szózat Isten háza ügyében. Uo., 1847. - Tiltott kv. Uo., 1848. - Jézus hét szava a kereszten. Uo., 1860. - Öröm- és búhangok a múltból. Költemények. Uo., 1869. - Öt változatú lant. Összegyűjt. Költemények. Uo., 1871. P.M.

M. Sion 1888:779. (*1904) - Koncz 1892:187. - Pallas XIII:492. - Szinnyei IX:1387. - Heves vm. 1910:393. - KL III:453. - MÉL II:342. - Puskás 1980:81.

Orosz (1887-ig Ruprecht) Alajos (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1859. jún. 20.-Szatmárnémeti, 1911. dec. 8.): gimnáziumi tanár. - Szatmárnémetiben a kir. kat. főgimn-ban éretts., a teol-t a Pázmáneumban végezte, egyhtört-ből és -jogból drált, 1881. XII. 31: pappá szent., Csanáloson kp. 1885: a kolozsvári Ferencz József Tudegy-en m-ném-lat. szakos tanári okl-et szerzett, Beregszászon, Szinfaluban, Máramarosszigeten, Ungvárt kp. és hitokt., 1887. IX: Szabadkán, 1891: Zomborban, 1892: Szatmárnémetiben gimn. tanár. - Írásai a Heti Szle, a Szatmár és Vidéke és a Magyar Szle c. lapokban. - M: Szív és jellemképző vonások Arany Toldijában. Szatmárnémeti, 1894. - A gyermeki szeretet Petőfi költészetében. Uo., 1895. - Német olvasó és gyakorlókv. teljes nyelvtannal. Bp., 1898. (5. kiad. 1908) - Szülők és tanárok. Szatmárnémeti, 1902. (Klny. szatmárnémeti kir. kat. gimn. értes.) - Német stílusgyakorlatok a középisk. V-VIII. o. sz. Bp., 1903. (3. kiad. 1905) - Német olvasókv. magasabb o. sz. Uo., 1905. B.L.B.

Schem. Szat. 1905:420. - Szinnyei IX:1389. - Tempfli-Sípos 2000:138. - Bura 2003:181.

Orosz András (Kassaújfalu, Abaúj-Torna vm., 1914. júl. 24.-Siroka, v. Sáros vm., 1979. márc. 4.): plébános. - 1937. II. 2: Kassán pappá szent., a sárosi Szinyén kp., 1939: Fricsen, 1951: Sirokán, 1957: a zempléni Vehécen plnos. 1959: letartóztatták, 4 évi rabság után 1963: szabadult. Bártfa közelében, a sárosi Oszikóra helyezték. 88

Hetényi Varga III:242.

Orosz András, SJ (Pécel, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1917. dec. 29.-Nógrádverőce, 1971. ápr. 3.): tanár, spirituális. - A kalocsai jezsuita gimn-ban éretts. 1936. VII. 30: lépett a JT-ba. A fil-t Bpen és Kassán, a teol-t Szegeden végezte.1943: Pécsett konviktusi felügy. 1944/45: Bpen a Mária u. rendház lakója, P. Raile nunciatúrai megbízott segédje, 180 szökött katonát és zsidót mentő akciójának résztvevője. Szegeden 1946. VII. 26: pappá szent. 1948: alföldi szórványlelkész a nagyváradi egyhm-ben. 1950: Szegeden az egyhm-közi szem. lelki ig-ja. VI. 10: Vácra hurcolták, de még ez év őszén a bpi Jézus Szíve-tp. lelkésze, 1951: segédmunkás, később villanyszerelő a sodronygyárban. 1956. III. 5-től haláláig a Szeretetszolgálat alkalmazottjaként Nógrádverőcén, 1961: Csúcshegyen, 1964: ismét Nógrádverőcén kertész, házi munkás, lelkész. - Pécsett 1943: szerk. a Pius Koll. Mecsek Alján c. lapját. r.k.-88

Cat. SJ 1940:57; 1944:58; 1947:58; 1949:58. - Pilinyi 1943:259. - Szolg. 1971. 12:105. - Pálos 1992:184. (†Vác) - Viczián 1995:175. (1225.) - Hetényi Varga 2002:20.

Orosz Anna Nárcissza, KN (Homonna, Zemplén vm., 1899. jún. 15.-Miskolc, 1983. febr. 17.): szerzetesnő. - 1915. III. 15: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1918. VII. 31: tette. Bpen, Pécsett, Nyíregyházán betegápoló. - A szétszóratás után 1950 őszétől Miskolcon rokonok fogadták be, uo. betegápoló. r.k.

Orosz Árpád, id. (Nyíregyháza, Szabolcs vm., 1934. szept. 24.-): g.k. parókus. - Megnősült, 1959. VII. 12: pappá szent., 1960: Nyírparasznyán h. lelkész, majd parókus, ker. esp.. 8 gyermek apja. 1982: Érpatak parókusa. 2004. VIII. 1-: Nyíregyházán nyugalomban. - M: Üres kezünk szelíd csodája. 1-2. köt. Prédikációs könyv. Nyíregyháza, 1999. s.k.

Orosz Árpád, ifj. (Mátészalka, Szabolcs m., 1965. jan. 30.-): g.k. parókus. - Id. O. Á. fia. Megnősült, 1991. X. 22: sztelték pappá. Mikóházán h. lelkész, 1994: Hajdúdorogon kp., 1995: Bekecs parókusa. 5 gyermek apja. - Nyíregyházán 1989-1992. VIII: a főisk. Szt Athanáz Kör Élet és Világosság c. lapjának szerk-je, majd a G.k. Szle és a hittankv-sorozat munk. 1993-: az Örökségünk Kiadó vez-je. 2002-: cursillo-s munk. s.k.

Viczián 1995:175. (335.)

Orosz Athanáz László (Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár m., 1960. máj. 11.-): g.k. szerzetespap. - A Pannonhalmi Bencés Gimn-ban 1978: éretts. A teol-t Bpen a KPI növ-eként végezte, 1984: teol dr. 1985. VIII. 4: Bpen pappá szent., uo. káplán. 1987-: Rómában a PMI ösztöndíjasa, a Lateráni Egy-en 1989: az Accademia Alfonsianán erkölcsteol., 1990: az Augustinianumban patrisztikus diplomát szerzett. Közben 1989: Nyíregyházán a Szt Atanáz G.K. Hittud. Főisk-n rendes tanár és a Papnevelő Int-ben pref. - 1991: →Chevetogne-ban (Belgium) jelölt. 1993: Nyíregyházán a Hittud. Főisk. és a Papnevelő Int. rektora. 1995-99: novicius Chevetogne-ban mo-i alapítás céljából, 1996: örök fog-at tett. 1999: Dámócon monostort szervezett. 2000: a Hittud. Főisk. rk., 2002: a patrisztika ny. r. tanára. - Dámócon kialakulóban van egy m. alapítású, önálló g.k. szerzetesrend. Keresztes Szilárd mpp. 2000: áldotta meg a Krisztus feltámadásáról elnevezett görög katolikus szerzetesközösséget, mely 2004: egyházmegyei jogú közösség, 2 taggal, ~ az elöljáró. - Írásai a Teológia, Mérleg, Vigilia, Athanasiana c. folyóiratokban. - M: ÓI VI:164. (Nagy Szt Baszileiosz: Buzdítás a szt keresztségre), 303. (Nazianzoszi Szt Gergely első beszéde Julianosz cs. ellen); VII:57. (Szt Apolló, v. Szakkasz ap. vértanúsága), 133. (Szt Ágota nagyvértanúnő vértanúsága), 188. (A Rómában elhunyt szt, ingyenes orvosoknak, a csodatévő Kozma és Damjánnak pályafutása), 373. (A szentéletű és hitvalló Maximosz atyának élete és vértanúsága); VIII:445. (Antiochiai Szt Theophilosz: Három kv. Autolükoszhoz); XIII:447. (Szt Athanasziosz: Levelek Szerapiónhoz) Ford. Bp., 1983-91. - A boldogság útja. I. Nyíregyháza, 1990. - Nagy Szt Bazil: Életszabályok I. (bővebben kifejtett szabályok); Életszabályok II. (rövidebben kifejtett szabályok); Evangéliumi etika. (Életszabályok III.) Uo., 1991-95. - Nikolaosz Kabaszilasz liturgia-magyarázata. Uo., 1996. - Nagy Szt Bazil: Zsoltárkommentárok. Uo., 1998. - Nagyböjti énektár. Uo., 1998. - Ménea II. (nov. és dec. hónapokra). Uo., 1998. - A görög atyák Bibliája korabeli értelmezésekkel. I. A Teremtés könyve. Uo., 2001. - Pentekosztárion. Uo., 2002. - Ménea I. (szept. és okt. hónapokra). Uo., 2002. - Isten a szeretet. Válogatás Szt Maximosz hitvalló műveiből. Bp., 2002. (Óker. örökségünk 6.) s.k.

Orosz Bálint (1900 k.-Homestead, USA, 1958. okt. 29.): g.k. lelkész. - 1928-31(?): Debrecenben kp., kiküldték az USA-ba, ahol a toledói g.k. magyarság lelkipásztora. Az 1930-as években az Őrszem szerk-je. 88

MKA 1928:87; 1930/31:104. - Kat. M-ok Vasárnapja 1958:92. sz. - Nagy 2000:775.

Orosz Borbála Bernadett, OSBM (Újfehértó, Szabolcs vm., 1923. okt. 29.-Máriapócs, 1994. júl. 28.): apáca. - 1944. XII. 24: Máriapócson lépett a r-be, 1946. X. 27: ideigl., 1950. III. 19: örök fog-at tett. Szakácsnő, 1950: Nyíregyházán szoc. gondozónő. 1978: nyugdíjban. r.k.

Orosz Ferenc, balásfalvi, OSPPE (Nagyfödémes, Pozsony vm., 1697.-Terebes, 1771. szept. 21): író. - 1714. VII. 24: lépett a r-be. 1720 (?). VII. 28: pappá szent. 1721-23: hitszónok Pécsett; 1734-41: Pápán perjel, ahol a düledező tp. helyébe újat építtetett. 1747: Márianosztrán újoncmester. Rendi tört-író. - M: Első Lajos m. kir-nak dicsőséges országlásárul... Kassa, 1731. (és Buda, 1760) - Synopsis annalium eremi-coenobiticorum... Sopron, 1747. - Puteus aquarum viventium... Ford. Nagyszombat, 1748. - Mo-nak jeles tündökléssel fel-tetszett csillaga... Uo., 1751. - Szt Jeronimus. Ford. Uo., 1754. - Orationes regum et principum magni regni Hungariae... Ginsburg, 1754. - Első Remete Szt Pál lelki elmélkedésekre gerjedeztető barlangja. Nagyszombat, 1755. - Vita moriens vagyis haldokló élet... Pest, 1758. - Keresztényi tökélletes halálra készülő élet. Pozsony, 1758. - Lelki kincsekkel rakott tárház. Kassa, 1769. 88

Szinnyei IX:1393. - Kisbán II:469. - Gaál 1987:8.

Orosz István (Ladány, Jászkun ker., 1838. ápr. 12.-Jászladány, 1922. dec. 8.): pénztáros, búcsúvezető, énekköltő, szentember. - Anyja 6 é. korában meghalt, 12 é. koráig járt isk-ba, azután apjával együtt gazdálkodott. 1871-1916: a helyi Mária Társulat pénztárosa és jegyzője. 4 gyermeke közül a legidősebb fia hentes, a fiatalabb ügyvéd, az idősebb leánya gazdáné lett. 1888. VII. 10: felesége, Katona Mária meghalt, legfiatalabb, 12 é. leánya IX: követte anyját. 3 é. özvegység után ~ 1892: feleségül vette özv. Lázár Anna gyümölcsárust. 1893: Jászladányban a Jászvidéki Takarékpénztár és a Temetkezési Egylet pénztárosává választották. 1894: a nagyhetet Rómában töltötte. Ezután többször is fölkereste Máriacell, Sasvár, Malacka, Esztergom, Solymár, Hidegkút, Budakeszi, Szentkereszt, Nyitra, Nagytapolcsány, Kistapolcsány, Pozsony, Szentantal, Vác, Komárom, Máriavölgy (Pozsony vm.), Nagyszombat, Máriaradna, Máriapócs, Eger, Egerszalók, Máriabesnyő, Mátraverebély, Gyöngyös, Szeged, Ferencszállás, Buda szthelyeit, ahová búcsúkat vezetett. 1903: a Szt Kereszt Hadserege Társulat tagja és szervezője. 1919: agyvérzése után utolsó éveit ágyban töltötte. Kv-eit halála előtt elajándékozta. - Legtöbb énekét a Verebélyi Szűz tiszteletére szerezte. - M: A bold. szűz Mária édes anyjának, szt Annának tiszteletére rendelt szt ájtatosság. Bp., 1886. (az új kiad. címe: Szt Annának tiszt-ére rendelt szt ájtatosság. Uo., 1903. és Uo., 1908) - Az új keresztes hadjárat, vagyis az üdvözítő Jézus Szt Kereszt Hadsereg Társulata ima-énekes könyvecskéje. Uo., 1904. - Assisi Porciunkula szt Ferenc élete. Uo., é. n. - A lourdesi szeplőtelen szűz szt kilencedje és olvasója. Uo., é. n. - Mennyei liliomoskert, vagyis a megoszthatatlan teljes szentháromság egy Isten imádása. Uo., é. n. - Májusi hangok. Oktatás a máj. ájtatosságról. Kunszentmárton, [1927] - Szt Józsefnek a Bold. Szűz Mária jegyesének ima-énekes könyvecskéje. Kunszentmárton, 1930. (8. kiad. Mezőkövesd, [1940]) 88

Donkó Menyhért: Útleírása az 1893-ik é. febr. 16-án Bp-ről XIII. Leó p. őszentségének 50 é. jubileumára utazó első m. zarándoklatnak. Bp., 1894. - Szinnyei IX:1937. (r.k. papnak sejtette!) - Egy magyar szentember. ~ önéletrajza. Kiad. Bálint Sándor. Bp., [1942] 1943. (M. népi írások) Arck. - Gulyás/Viczián XIX:524.

Orosz János (*Biri, Szabolcs vm., 1914. nov. 27.): g.k. parókus. - A gimn-ot Ungvárt, a teol-t Prágában végezte, ahol 1938: pappá szent. Ungvárt kp., 1939. III: Szeklencén (Máramaros vm.) parókus. A szovjet hatóságok 1948: 10 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. Bóbita Mihály, Gregorovics István és Ortutay Elemér oltártestvéreivel együtt Vorkután (ÉK-Szibéria) a 2. sz. táborban raboskodott. 1956. VII: tért haza, azután Beregdédán lelkész. 88

Madarász 1940:876. - Pilinyi 1943:61. - Hetényi Varga I:506. - Dupka 1993:62.

Orosz László, SJ (Csicser, Ung vm., 1697. dec. 18.-Nagyszombat, 1773. júl. 11.): misszionárius. - Szüleinek az Ung és Latorca folyók között földbirtokai voltak. Kassán járt középisk-ba, ahol 1716. II. 22: fölvették a jezsuiták trencséni noviciátusába. 1718-21: Grácban tanult, 1721: Gyöngyösön tanult és tanított, 1723: a Pázmáneumban képezte magát. 1726. VII. 27: pappá szent. Már 1722: kérvényezte r. elöljárójától, hogy a „hitetlen indiánok” közé mehessen misszion-nak, de csak többszöri sürgetés után, 1726: kapta meg az engedélyt. Genován át Sevillába hajózott, ahol elvégezte a kétéves missziós előkészítő tanf-ot. 1728. XII. 23: indult D-amerikai missz-ba, 1729. IV. 14: érkezett Buenos Airesbe. Elöljárói felfigyeltek műveltségére, a córdobai koll-ban fil. és teol. tanárrá nevezték ki. ~ engedelmeskedett, de ismételten kérte, hogy misszióba mehessen, amire 10 évet kellett várnia. 1734: rektor s a Monserrat-koll. vez-je, 1738: ismét rektor s a tartfőn. titkára. 1740: a Parana és Uruguay folyók vidékén 30 →redukciót keresett föl, mintegy 5500 km-t tett meg. Utazásának tapasztalatairól X. 6: hosszú levelet írt →Raab Istvánnak Pozsonyba. Apóstoles misszióban találkozott →Limp Ferenccel. Visszatérve Córdobában ismét rektor, 1742: a Buenos Aires-i S. Ignatio-koll. vez-je, melynek újjászervezése után visszatért rektornak Córdobába. 1743. IV. 22: a Provincia Paraquaria ügyvivője Madridban és a Sztszéknél. 57 hittérítőt vitt D-Amerikába, koll-ot építtetett Buenos Airesben. 1750: ismét a córdobai koll. vez-je. Folytatta Nicolás del Techo Decades c. művét, megírta a paraguayi rtart. 1685-1750 közötti tört-ét, kiegészítve 39 életrajzzal, föld. és népr. adatokkal. Tiltakozott a JT paraguayi 7 indián redukcióját a port-oknak juttató sp-port. megállapodás ellen, mely kb. 30 ezer indián erőszakos áttelepítését jelentette volna és amely végül a guarani-háború indián fölkeléséhez vezetett. 1764: kv-nyomdát alapított Córdobában, mely az első volt a Rio de la Plata mentén (és Argentínában, Paraguayban, ill. Uruguayban), s melyet 20 é. múlva Buenos Airesbe telepítettek. 1767. VII. 12: a JT koll-át a sp. katonaság elfoglalta, IX. 29: a misszionáriusokat visszaküldték Spo-ba, ahol börtönbe zárták őket. ~ 1768. III: szabadult, Mária Teréziánál kieszközölte rtársai kiszabadítását. Nagyszombatban a kispapok lelkivezetője, Éder Ferenc kz-ának sajtó alá rendezésén dolg. - Életéről argentínai kutatója, Szabó László színpadi drámát írt, amelyet Buenos Airesben mutattak be. - M: Eucharistion Diuo Ignatio de Loyola. Bártfa, 1715. - Decades (quinque) Virorum illustrium Paraquariae. 2. köt. (Az 1. köt-et N. Techo írta.) S.a.r. Schmidt Miklós. Nagyszombat, 1759. - Kz-ban: De transmigratione guaranitica. 1756. (a róm. Biblioteca Nationaléban); és egy sp-ból lat-ra ford. kínai szótára. - 1727-41: írt leveleit Josef Stöcklein adta ki (Der Neue Welt-Both. Augsburg, 1729). 88

Szinnyei IX:1398. (*Klicsova, Krassó vm.; †1772. szept. 11.) - Miklósi 1936:81. - JTÉ 1942:345. (*Csicser) - Furlong, Guillermo: Ladislao Orosz y su „Nicolás del Techo” 1759. Buenos Aires, 1966. - Szabó 1982:60. (a Raab Istvánnak írott levelével) - FMT 1991:9. sz. (Balázs Dénes: Adalékok a D-amerikai magyar utazók munkásságához)

Orosz Pál, balásfai (Balázsfa?, Pozsony vm., 1680.-Veszprém, 1756. márc. 29.): választott püspök. - A fil-t és teol-t a Pázmáneumban végezte, 1706. V. 29: pappá szent. 1707-11: Győrött a szegyh. m. kp-ja. 1716-32: Sárváron esp-plnos és pápóci perjel. 1728: vasvári knk., uo. 1732: prép., majd nagyprép. 1745. IV. 11: veszprémi nagyprép. és 1746. VII. 31-ig ppi helynök. 1746. VII. 18: tagja volt a Pannonhalmára küldött, a szerz. fegyelmet és erkölcsöt helyreállító biz-nak, X. 4: a hétszemélyes tábla prel-a, 1746. XI. 7: ansariai vál. pp. - M: Timor Dei. Az az e tündér világ hizelkedő kisérteteinek... titkos értelmű kormánnya... Sopron, 1724. - Utóda az ansariai c-en 1765. VI. 15: Bajzáth József. T.E.

LBE:9. - Nagy VIII:27. - Szinnyei IX:1400. - Géfin II:322. - Strausz 1930:19. (XII.) - Bedy 1937:162; 1939:65. - Pfeiffer 1987:193.

Orosz Pál (Heves, Heves vm., 1907. ápr. 17.-Kenézlő, 1953. jún. 29.): plébános. - A teol-t Egerben végezte, 1931. II. 15: pappá szent. Dévaványán, 1934: Karcagon hitokt., 1945: plnosh., 1945 őszétől Bekölce, 1947-50: Bélapátfalva, 1951: Kenézlő plnosa. - Bár 1944: keresztlevelekkel, élelmiszerrel támogatta a zsidókat, „a demokratikus rendszer ellen lázítás” és „háborús és népellenes bűntett” miatt - amit újságcikkeivel követett el - rendszeresen üldözték. 1939-44: a Sajtókamara tagja, 1992. III. 15: Karcag díszpolgára. - 1940-42: a Nagykunsági Lapok társszerk-je, a Heves és Vidéke munk. 88

Sajtókamara évkv-e 1940-1943. - Pilinyi 1943:180. - Schem. Agr. 1945:224. (*ápr. 17.) - Tóth 1948:27. - Hetényi Varga III:104. Arck. (*ápr. 6., II. 16: pappá szent. és dr.!) - Diós 1999:161. - Gulyás/Viczián XIX:862.

Orosz Péter (Biri, Szabolcs vm., 1917. júl. 14.-Beregkisfalud, 1953. aug. 28.): g.k. fölszentelt püspök, vértanú. - A gimn-ot Huszton, a teol-t Alamócon és Ungvárt végezte. 1942. VII. 28: szent. munkácsi egyhm-s pappá. Magyarkomjáton (Ugocsa vm.) kp. Mivel Kárpátalja hovatartozása nyilvánvaló lett, 1944. XII. 19: Romzsa Teodor titokban pp-ké szent., Bilkén lett parókus. Miután 1949: a szovjet hatóságok Kárpátalján betiltották a g.k. egyh. működését, ~ hű maradt Rómához, és faluról falura bujkálva magánházaknál végzett lelkipásztori szolg-ot. A szovjet hatóságok körözést adtak ki, de nem tudták elfogni. A nép csak „Péter pap” néven ismerte, legenda szövődött köréje. - 1953. VIII. 28: Beregkisfaludon egy milicista fölismerte, elfogta és Ilosvára indult vele. Egy útmenti keresztnél megengedte, hogy letérdeljen és imádkozzék, majd pisztollyal tarkón lőtte. Az ilosvai Cseka garázsában temette el. Gyilkosa, mielőtt meghalt, megmondta ~ sírjának helyét, így kerülhetett sor 1992. VIII. 28: Bilkén (v. Bereg vm.) a tp. melletti kpnában ~ ünnepélyes temetésére. - Az egyhm. tervezi a b-gá avatási eljárás megindítását. P.I.

Hetényi Varga I:506. - Dupka 1993:62. - Bendász 1994:78. - Szabó Pál lelkész közlése

Orosz Sándor Ágoston, OSBM (Sátoraljaújhely, Zemplén vm., 1915. nov. 14.-Zemplénagárd, 1979. febr. 27): szerzetes. - A gimn-ot 1926-33: Sártoraljaújhelyen, a teol-t 1936-38: Krisztinopolban (Lengyo.), 1938-39: Ungvárt végezte, 1939-42, 1944-48: Debrecenben m-tört. tanári okl-et szerzett. - 1936. XI. 15: Munkács-Csernekhegyen lépett a r-be, egyszerű fog-át 1936. XI. 15: uo., ünnepélyes fog-át 1941. IX. 21: Máriapócson tette, ahol XI. 16: pappá szent. - 1924: Ungvárt a gimn. internátus pref-a, 1944: Munkács-Csernekhegyen a novíciusmagiszter segítője, 1944-50: Hajdúdorogon novíciusmagiszter, 1946-48: a g.k. kántortanítóképző m-tört. tanára. - A szétszóratás után 1950: Nyíregyházán a szem-ban spirituális és tanár, 1951: Máriapócson, 1952: Fábiánházán segédlelkész, 1959: Zemplénagárdon parókus. r.k.


Orosz Athanáz László (Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár m., 1960. máj. 11.–): g.k. püspök. Lásd MKL X:180. – 2011. III: 5: XVI. Benedek pápa paniumi c. pp-ké, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává nevezte ki. V. 21: Miskolcon sztelték pp-ké. **