🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pálfalvay
következő 🡲

Pálfalvay János (Pálfalva, Csík szék, 1605 k.-Szepeshely, 1663. ápr. 23.): kinevezett püspök. - Tanulm-ait Csíksomlyón, mint papnöv. Nagyszombatban, a teol-t 1626-tól a Pázmáneumban végezte, 1630: fil. dr. és pappá szent. 1632. III. 1: esztergomi knk., 1633: szeredi plnos. 1637: szentgyörgymezei prép. és érs. helynök. 1637. IX. 18: egyh. ffiú bántalmazásáért a nagyszombati városi tanácsosokat az Egyh-ból kiközösítette. 1638. III. 22-1646. IV. 23: váradelőhegyi prép. 1638. VI: részt vett a nagyszombati zsin-on. 1639: nagyszombati plnos, 1643. XI. 20: tapolcai apát és egri nagyprép., utóbbiról 1648: lemondott, IX: részt vett a nagyszombati zsin-on. 1653. VII. 8: leleszi prép., 1653. X. 27-1656. II. 3: erdélyi pp. és kir. tanácsos. 1654. VIII. 21: szepesi prép., miután leleszi és tapolcai tisztségéről lemondott. 1655. VII. 31: megkapta a draveci perjelség jövedelmét. A pozsonyi ogy-en névtelen röpiratában a Habsburgok örökös kirságának elismerését igyekezett népszerűsíteni. Az alsótáblán Zrínyi Miklós vezérletével megvédték a szabad kir-választás elvét, és Siralmas panasz c. röpiratban válaszoltak művére. 1656. II. 3: váradi pp., de a török 1660. VIII. 28: elfoglalta Váradot, lerombolta; ~ elmenekült. Nem erősítették meg, vál. pp-nek nevezte magát. - Fm: Modus reparandi Hungariae. (Kiad. Kanyaró Ferenc. Tört. Tár, 1890). - Az erdélyi c. 1655-59: üres, utóda 1656. II. 3: Szentgyörgyi Ferenc; Váradon s a szepesi prépságban utóda 1663. VI. 7: Bársony György. 88-H.L.

Mendlik 1864:82. (1659-62: váradi pp.), 89. (1653-55: erdélyi pp.) - Gams 1873:382. (1653-55: erdélyi pp.), 385. (1659-†1663[1662]: váradi pp.) - Némethy 1894:275. - Schem. Mv. 1896:92. (57.) - Pirhalla 1899:447. - Kollányi 1900:243. (s.v. Pálffalvai) - Turul 1902:121. (címere) - Temesváry 1913:35; 1931:15. - Schem. Trans. 1913:14. - Baranyai Béla: Tanulm-ok és közlemények a m. jog-, alkotmány- és köz-történet köréből. Karcag, 1927. - Bunyitay-Málnási IV:120. - MÉL II:341. (1632: nagyszombati knk.)