🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > praetorium
következő 🡲

praetorium (lat.): a →praetor székhelye. - 1. Katonai értelemben (in re militari) a) az a sátor v. épület, melyben a praetor v. a generalis (praeitor) a táborban tartózkodott, és melynek a helye stb. pontosan meg volt határozva; b) a haditanács, mely a praetor sátrában gyűlt egybe; c) a praetor testőrsége (cohors praetoria). - 2. Polgári értelemben (in re civili): a) egy provincia helytartójának - aki praetor, prokonzul, propraetor, prokurator v. prefektus volt - a rezidenciája (rendszerint a korábbi kir. palota); b) a helyőrség parancsnokának szolgálati lakása; c) császári rezidencia Rómán kívül; d) bármely fejedelmien berendezett ház. - Jóllehet a praetornak hivatalából következően jogában állt az ítélethozatal, a saját ~án belül nem mondhatott ítéletet, hanem csak valamely mindenki által megközelíthető téren v. a szabad ég alatt, ahol ítélőszéket állított fel. - 3. Az evangélisták ~-nak mondják a helyet, ahol az ítélet elhangzott Jézus felett (Mk 15, 16; Mt 27, 27; Jn 18, 28.33; 19,19). A ~ pontos helyét nem ismerjük, mert Jeruzsálem pusztulásakor (Kr. u. 70-ben) és a 2. sz. elején lezajlott zavargások alkalmával a ~ elpusztult. Ez a magyarázata annak, hogy miért halványulhatott el Jézus elítéltetése helyének emlékezete, miért nem egységes a róla szóló hagyomány. S ehhez járul még, hogy mindkét hely, amely ~ gyanánt számításba jöhetett (az Antonius-vár és Heródes palotája) róm. megszállás alatt volt. A DNy-i városhegyen állt a tizedik róm. légió tábora. Erre a területre zarándok nem tehette be a lábát, és az is elképzelhetetlen volt, hogy bármilyen istentiszt. helyet alakítsanak ki itt. A 4-8. sz: a Tyropaion-völgyben, a templomtértől Ny-ra, az arab hódítás (637) után a DNy-i városhegyen, az Utolsó Vacsora terme és Kaifás feltételezett palotája közelében keresték a ~ helyét. A keresztes háborúk korában kezdődött egy újabb hagyomány, amely az Antonius-várban, a templomtér ÉNy-i sarkánál vélte megtalálni a ~ot. A források kutatása és néhány döntő régészeti lelet egyre valószínűbbé teszi azt, hogy a ~ot a DNy-i városhegyen, Heródes palotájának helyén kell keresni. **

BL:1490. - Kroll 1993:433.