🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Schwarczel
következő 🡲

Schwarczel Adél (1851.-Kolozsvár, 1912. jan. 4.): igazgató tanító. - 38 é. a kolozsvári belvárosi r.k. leányisk. tanítója, majd ig-ja. - Írásai: Család és Isk. (1890-1908, 1910), kolozsvári Ellenzék (1891, 98-99, 1901, 04, 08), gyulafehérvári Közművelődés (1892-95, 97-98, 1900-03), Szilágyvm. Tanügy (1899, 1900, 02), M. Polgár (1901), stb. - M: Földr. az el. népisk. 3. o. sz. Külön vezérkv-vel. Kolozsvár, 1901. (3. kiad. 1907) - Úti rajzok. Nagyszombat, 1909. - Képek és gondolatok a nev. és okt. köréből. Kolozsvár, 1912. (Arck. és életr.) - Árpádházi Szt Erzsébet az égen és a földön. Uo., 1913. 88

Család és Isk. 1899:112; 1912:2. sz. (Pallós Albert) - Szinnyei XII:739. - Ellenzék (Kolozsvár) 1912. I. 5. (De Gerando Antónia) - Erdélyi Lapok 1912:7. sz. (Binder Laura) Arck. - Közművelődés (Gyulafehérvár) 1912:2. sz. - Nemz. Nőnevelés 1912. (Binder Laura) - Újs. (Kolozsvár) 1912. I. 16. (Pallos Albert: Emlékezés ~ról) - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)